Bouw 1,5 kilometer lange duurzame biodiversiteitsmuur van start

De Gender is een kleine waterloop op het bedrijventerrein De Run te Veldhoven. Deze waterloop wordt veranderd in een beekdallandschap; een open parklandschap in een industriële omgeving. Eyecatcher is de golvende kademuur van ruim 1,5 kilometer met ruim 450 zonnepanelen en diverse faunavoorzieningen.

Het beekdallandschap dat aan weerszijden van de Kempenbaan wordt gerealiseerd, combineert allerlei groene functies: ecologie, recreatie, waterberging en verbetering van de luchtkwaliteit. Een saaie, brede berm wordt een aantrekkelijk parkgebied waar werknemers, omwonenden en bezoekers kunnen verblijven. Groene, glooiende en open ruimten met grote bomen, zompige laagten en water zorgen voor ruimtelijke doorzichten en inspirerende lunchwandelingen.

Duurzame kademuur meerwaarde voor biodiversiteit
Een kenmerkend element van het parklandschap is de kademuur: een lange, golvende, gemetselde keermuur met zonnepanelen en faunavoorzieningen van ruim 1,5 kilometer lang. De muur wordt opgetrokken uit twee soorten bakstenen en zorgt ervoor dat de beek meer opvalt en beter zichtbaar is. Vanzelfsprekend fungeert de muur als ‘eyecatcher’ voor het bedrijventerrein, maar zij is eveneens de erfafscheiding voor de achterliggende bedrijven. Door de zonnepanelen bovenop de muur wordt een bijdrage geleverd aan de duurzame energievoorziening van de bedrijven. Daarnaast zijn er voorzieningen getroffen voor bijzondere planten en dieren zoals vleermuizen en oeverzwaluwen.

Oplevering eind 2012
Begin mei is gestart met de grondwerkzaamheden en de bouw van de muur. De eerste keerwanden zijn geplaatst. Naar verwachting wordt de volledige muur, inclusief zonnepanelen, eind 2012 afgerond.

Het project De Gender is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de provincie Noord-Brabant in het kader van OP-Zuid. De landschapsarchitecten van BTL Advies, in opdracht van de gemeente Veldhoven, maken het ontwerp voor de Gender.