Kin­de­ren en vol­was­se­nen uit Maas­tricht wer­ken aan een duur­za­me toe­komst

Maas­tricht­se kin­de­ren en vol­was­se­nen wer­ken op 18 april samen aan een duur­za­me toe­komst van hun wijk. Inspi­ra­tie­bron zijn toe­komst­beel­den van kin­de­ren van basis­school De Spie­gel. Zij zien de toe­komst in Rand­wy­ck met auto’s onder de grond, boom­hut­ten, ron­de hui­zen voor meer­de­re gene­ra­ties, een wijk vol groe­ne par­ken en speel­plaat­sen.

De toe­komst­avond is onder­deel van het pro­ject ‘In Maas­tricht wer­ken aan een Duur­za­me Toe­komst’. In dit pro­ject wordt met bur­gers van Maas­tricht gewerkt aan een duur­za­me toe­komst van hun wijk, hun buurt, hun straat.

Lees het vol­le­di­ge bericht » 

Bron:
Maas­tricht Aktu­eel