Duurzame maatregelen voor Nijmeegse bomen

Voor het planten van nieuwe bomen komt de gemeente Nijmegen aan de Hatertseweg met unieke ondergrondse maatregelen die ervoor zorgen dat de bomen ten minste 40 jaar kunnen blijven staan, zonder overlast te veroorzaken met wortelopdruk.

Voor de nieuwe bomen worden ondergronds grote kunststof bakken geplaatst die afgesloten worden met een betonnen deksel.

De voorziening vangt de druk van de bovenliggende verharding en de verkeersbelasting op zodat de boomwortels zich in een losse, niet verdichte grond op natuurlijke wijze kunnen ontwikkelen.

Hoge grondwaterstand
De wijk Hatert kampt met een hoge grondwaterstand. De plataanbomen die onlangs aan de Hatertseweg zijn gekapt, zijn in het verleden zonder ondergrondse voorzieningen geplant en kenden daardoor een zeer beperkte voedselvoorziening. Hierdoor zijn grote wortelopdrukproblemen ontstaan en was er sprake van een ongezonde leefomgeving voor de bomen.

Het systeem wordt deze week geplaatst, eind oktober wordt de weg dichtgemaakt. Eind november worden 38 nieuwe lindebomen geplant. Begin december zijn de werkzaamheden aan de Hatertseweg tussen de Grootstalselaan en de Couwenbergstraat gereed.

Bron:
Gemeente Nijmegen