Berichten

De functie van onze binnensteden is de laatste jaren aan het veranderen. Steeds meer mensen bestellen hun boodschappen en kleding online, waarmee het internetwinkelen een grote concurrent is geworden van de lokale middenstand. Om de concurrentie tegenstand te kunnen bieden, zullen binnensteden dus hun best moeten doen om aantrekkelijk te blijven. Dat betekent dat naast een compleet aanbod van winkels, ook leuke terrassen en een verzorgde, groene omgeving. Winkelen in de binnenstad als een dagje uit, zullen we maar zeggen.
Een stad die al erg ver is met die omslag in het denken, is de stad Apeldoorn. Wethouder Olaf Prinsen, met onder andere ontwikkeling van de binnenstad en duurzaamheid in zijn portefeuille, vertelt over de manier waarop Apeldoorn haar binnenstad met inzet van groen aantrekkelijker heeft gemaakt.
Prinsen: “De komende jaren investeren we veel in onze binnenstad. Niet alleen door de bestrating te vervangen, maar ook door de instelling van een gevelfonds. Eigenaren kunnen een kleine subsidie krijgen om historische gevels te herstellen. Daarnaast proberen we bij het herinrichten van de straten zoveel mogelijk bomen te plaatsen, wat nog niet altijd gemakkelijk is door de bekabeling en dergelijke onder de grond. Op de plekken waar het echt onmogelijk is om te planten, worden grote potten met planten of bomen geplaatst’’.
Stukken braakliggende grond worden zoveel mogelijk omgetoverd tot stukjes groene recreatieruimte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het “Bongo” parkje, bij de Apeldoorners bekend door het beeld van de gorilla uit de Apenheul dat er tussen het groen staat.
Prinsen vertelt dat de reacties van zijn stadgenoten erg positief zijn: “Het is goed om te zien dat waar eerst nog een stuk braakliggend terrein met een hek eromheen lag, nu een groene plek is gekomen waar buurtbewoners veel en graag gebruik van maken”.
Wat staat er qua groen in de stad nog op de planning in Apeldoorn? “Veel”, vertelt de wethouder. “Niet alleen in de binnenstad wordt het groener. Ook onze stadsranden, die natuurlijk al groen zijn, willen we beter gaan gebruiken en verbinden aan elkaar. Zo wordt het imago van Apeldoorn, dat al vrij groen is door de ligging in de bossen, nog groener”.
Dat groen voor het Apeldoornse college hoog op de prioriteitenlijst staat, moge duidelijk zijn. Zo wordt in het collegeakkoord nadruk gelegd op de toegevoegde waarde van groen op andere beleidsterreinen. Dit is een gevolg van het document “Groen verbindt”, een initiatief waar wethouder Prinsen namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de trekker van is. Daarnaast is Apeldoorn één van de eerste gemeenten die bij groene investeringen het TEEB instrument toe gaan passen. Dit is een tool waarmee gemeenten snel inzicht in de waarde van groen en water in de stad kunnen krijgen. Voor meer informatie over TEEB, klik hier.

Wethouder Mirjam de Rijk van Milieu heeft afgelopen vrijdag het grootste groene dak in de Utrechtse binnenstad geopend. Het dak van de flat aan de Pastoor van Nuenenstraat in Wijk C heeft een oppervlakte van 460 vierkante meter en is bedekt met 35 sedum-matten van 500 kilo per stuk.

 Het groene dak is een initiatief van drie buurtbewoners die erin geslaagd zijn om binnen een jaar het groene dak te realiseren. Aanleiding was de aankondiging van woningbouwcorporatie Mitros vorig jaar herfst dat er groot onderhoud zou worden verricht aan de woningen.

Samenwerking
In samenwerking met de afdeling Natuur- en Milieucommunicatie van de gemeente Utrecht en ‘De Dakdokters’ uit Amsterdam dienden de bewoners een voorstel in bij Mitros. Dit voorstel is met 50 procent subsidie van de gemeente Utrecht uitgevoerd.

Voordelen groene daken
Het groene dak bestaat uit matten met sedum, kleine onderhoudsvrije vetplanten. Het groene dak zorgt voor betere warmte- en koude-isolatie, het filtert giftige stoffen en fijnstof uit de lucht en het bevordert de biodiversiteit in de stad. Ander belangrijk voordeel is, zo benadrukte wethouder Mirjam de Rijk, dat het realiseren van zo’n groen dak goed is voor de contacten binnen de wijk.

Meer informatie
20 procent minder CO2-uitstoot door groene daken » (recent onderzoek door de provincie Utrecht)

Bron:
DeStadUtrecht.nl

 

De gemeente Den Bosch heeft besloten dat de muur van de parkeergarage in de Waterstraat vergroend wordt met klimop en op de Schapenmarkt komt een plataan. Er wordt ook gekeken of er aan de Vughterstraat geveltuinen komen.

De Bossche VVD is een groot voorstander om onze binnenstad groener te maken, maar geeft wel aan ‘daar waar het kan’. Dat zegt Govert Schermers van de fractie tegen Den Bosch Dichtbij.

Particuliere initatieven
De VVD heeft een besluit gesteund om voor de V&D op de Markt een boom toe te voegen en juicht ook particuliere initiatieven van de Bosschenaren toe. “Denk aan de Schilderstraat waar onlangs met een geringe subsidie van de gemeente vele straatbewoners de handen uit de mouwen hebben gestoken en een mooi stuk groen is ontstaan langs de Binnendieze.”

Zorg
Toch was er bij de fractie ook zorg over het groen om de binnenstad heen. “Zo hebben wij bijvoorbeeld eerder schriftelijke vragen aan het college gesteld over de boomkap ter compensatie van de kap (28 ha) ten behoeve van verbreding van de A2 en dit punt ook ingebracht bij het Kanaalpark langs de Zuid-Willemsvaart.” aldus Schermers.

Bron:
Dichtbij

In het Programmaplan Binnenstad staat dat Rotterdam streeft naar meer bewoners, meer werknemers en meer bezoekers in het centrum. Verantwoordelijk wethouder Alexandra van Huffelen: “De binnenstad is het kloppend hart van de stad en enorm belangrijk voor de Rotterdamse economie. Wij willen dat bezoekers zich thuis voelen, er aangenaam door verrast worden en er langer blijven omdat er altijd wat te beleven is.” Een aantrekkelijke buitenruimte speelt daarbij een belangrijke rol.

Samen met andere partijen blijft het college werken aan een aantrekkelijkere buitenruimte met meer groen, beter gebruik van het water en een mooie uitlichting van markante gebouwen en bruggen. De sterke punten van Rotterdam komen zo beter tot hun recht. De buitenruimte moet niet alleen mooier worden, maar ook uitnodigen om te verblijven. In het oog springende straten, pleinen en gebouwen worden aangepakt. Voorbeelden hiervan zijn het Stadhuisplein en Schouwburgplein.

Lees hier het volledige bericht »

 

 

 

Bron:
Gemeente Rotterdam

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.  
 

 

 
 

De gemeente Eindhoven heeft samen met Triple E, BYTR Architecten, Universiteit Leuven en Orange Olive het boekje ‘Greenspots Reloaded’ gepubliceerd. Het boekje laat zien op welke manier de Brabantse binnenstad groener gemaakt kan worden, want de gemeente Eindhoven wil graag meer groen in de binnenstad.

Burgemeester Rob van Gijzel: “Het groen is in onze stad niet altijd even makkelijk in te passen. Maar Eindhoven zou Eindhoven niet zijn als daar geen innovatieve oplossingen voor bedacht worden. Het boekje ‘Greenspots Reloaded’ staat vol creatieve ideeën om meer groen op een slimme wijze in het straatbeeld te verwerken.”

Zoals in veel andere grote steden, is de ruimte in Eindhoven schaars. In ‘Greenspots Reloaded’ staan elf inspirerende  voorbeelden; beknopt,  maar  met  aansprekend  beeld  en  een  grove kosten/batenanalyse.  Van  het  Terrein  Fens,  via  een  groene  Heuvelgalerie  en een groen Catharinaplein naar een groen Van der Meulen Ansems-terrein. In vijf boeiende hoofdstukken komen ‘de psychologie van het groen’, ‘functionele analyses’, ‘ruimtelijke analyses’, ‘inspiratieprojecten’ en ‘praktische realisatie’ aan bod.

Inmiddels is de gemeente Eindhoven bezig met een vervolgactie om een of meer projecten echt te gaan realiseren.

Bron:
Triple E / Greenspots Reloaded
 

Een samenwerkingsverband van atelier PRO architekten en Buro Sant & Co heeft de ideeënprijsvraag voor de herinrichting van de Lammermarkt in Leiden gewonnen. Het concept Puntgaaf voorziet in het herstel van het historische bolwerk, in combinatie met een bouwblok aan stadszijde.  “Er is een mooi evenwicht tussen groen en steen”, aldus het juryrapport.

Wegens het voornemen een ondergrondse parkeergarage onder de Lammermarkt te bouwen, zocht de gemeente Leiden naar manieren om ook het bovengrondse gedeelte aan te pakken. Voor inspiratie schreef ze in samenwerking met RAP Architectuurcentrum een ideeënprijsvraag uit, waarvoor 44 inzendingen werden opgestuurd.

Bolwerk met bouwblok
De eerste prijs was voor het plan Puntgaaf, dat elementen uit de historische opzet van de Lammermarkt herintroduceert. “Daartoe is uitgegaan van een combinatie van het bolwerk met het bouwblok, dat hier vroeger gestaan heeft. Een groene wal omsluit een nieuw vijfhoekig plein rond de molen. Door de wal geleidelijk op te laten lopen naar de straatzijde en de afmeting te geven van het vroegere bouwblok ontstaat een accent en duidelijke straatwand aan de Lammermarkt”, zeggen de winnende inzenders.

De bestaande molen De Valk, als enige overgebleven van de negentien molens die ooit op de bolwerken in Leiden stonden, krijgt een centrale plek op het nieuwe plein. Daarnaast pleit de winnende combinatie voor het verhuren van ruimten in de groene wal en zelfs voor de komst van het Nationaal Historisch Museum als grote trekker naar de locatie.

Evenwicht tussen groen en steen
De jury vindt dat het plan het vestingwerk laat herleven. “De inzending biedt een grote maar intieme publieke ruimte. Er is een mooi evenwicht tussen groen en steen. De nieuwe functies rondom de molen zullen, mits goed geprogrammeerd, het geheel versterken”, staat in het juryrapport.

Jury
De jury bestond uit de stadsbouwmeester van Haarlem, Max van Aerschot, stedenbouwer Jaap van der Bout en landschapsarchitect Lodewijk Baljon. De winnaars werden afgelopen vrijdag bekendgemaakt door de juryvoorzitter Max van Aerschot. Aansluitend werd de tentoonstelling geopend, die tot 7 maart te bezoeken is. 

Meer info en openingstijden:

Bron:
Architectenweb

 

Op het braakliggende Tivoli-terrein in de binnenstad van Apeldoorn is van 29 juli tot en met 1 augustus een tijdelijke kantoortuin met 1.000 m2 graszoden en appel- en perenbomen gerealiseerd. 

In het minipark houden jonge ontwerpers van onderzoekslaboratorium Tussentijd met buurtbewoners, wethouders, eigenaren en andere geïnteresseerden discussies over het tijdelijke gebruik van braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen. 

Lees meer over het onderzoekslab in Tussentijd.
Meer informatie op architectenweb.nl of in het artikel vanDe Stentor.  

De gemeente Arnhem en het  Bewonersplatform Binnenstad Arnhem bieden een aantal gratis geveltuinen aan. Met als doel om de binnenstad gezelliger te maken en het sociale contact tussen de bewoners te stimuleren.

Binnenstadbewoners kunnen een geveltuin krijgen van 2 meter breed bij 30cm diep (in het voetgangersgebied) tot 45cm diep (buiten het voetgangersgebied). Het bewonersplatform levert per geveltuin een set van 12 vaste planten. De gemeente Arnhem legt het tuintje aan en voorziet het van bemeste zwarte grond. De bewoners dienen de planten zelf in de grond te zetten en de tuin te onderhouden.

Zelf onderhouden
Een geveltuin mag niet voor winkels staan en er moet genoeg ruimte overblijven voor voetgangers. De gemeente Arnhem komt de situatie ter plekke beoordelen en sluit met de bewoner een contract af dat deze de geveltuin zelf onderhoudt.

Het graven van de tuinen start half april. Half mei vindt de uitgifte van de planten plaats.Alle bewoners met postcode 6811 kunnen zich hiervoor tot 31 maart 2010 aanmelden. Er kunnen maximaal 50 geveltuinen worden gerealiseerd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de heer Keereweer via telefoonnummer 026 38 10 661 of via email »

Bron:
Gemeente Arnhem

De gemeente Groningen plant eind maart de bomen terug die vorig jaar tijdens een reconstructie zijn verwijderd. Daarnaast plant de gemeente nog extra bomen voor de binnenstad.

Hiermee komt het college tegemoet aan de vraag van veel bewoners naar meer groen in de binnenstad. Volgende week worden de laatste bomen in deze serie geplant.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Groninger Gezinsbode 

De gemeente Tilburg heeft € 150.000 subsidie ontvangen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor het groenontwerp van de binnenstad.
Het ministerie heeft vanuit de Wet stedelijke vernieuwing de doelstelling om meer bewoners bij het vergroenen van de stad te betrekken. De aanpak die de gemeente Tilburg heeft gevolgd voor de vergroening van de binnenstad door het betrekken van bewoners en ondernemers door middel van geveltuinen, gevelbakken en bakken op straat krijgt dan ook veel waardering van het ministerie.

Volledige informatie:
Lees hier het artikel
Lees hier de persberichten van Tilburg

Ook interessant:
Burgerparticipatie, beleid, openbaar groen

Bron:
Info TilburgGemeente Tilburg