Tij­de­lij­ke kan­toor­tuin in Apel­doorn­se bin­nen­stad

Op het braak­lig­gen­de Tivoli-ter­rein in de bin­nen­stad van Apel­doorn is van 29 juli tot en met 1 augus­tus een tij­de­lij­ke kan­toor­tuin met 1.000 m² gras­zo­den en appel- en peren­bo­men gere­a­li­seerd. 

In het mini­park hou­den jon­ge ont­wer­pers van onder­zoeks­la­bo­ra­to­ri­um Tus­sen­tijd met buurt­be­wo­ners, wet­hou­ders, eige­na­ren en ande­re geïnteresseerden dis­cus­sies over het tij­de­lij­ke gebruik van braak­lig­gen­de ter­rei­nen en leeg­staan­de gebou­wen. 

Lees meer over het onder­zoeks­lab in Tus­sen­tijd.
Meer infor­ma­tie op architectenweb.nl of in het arti­kel vanDe Sten­tor.