Berichten

Het Milieu Dossier accepteert artikelen die de voortgang in beleid, onderzoek en maatschappelijke respons documenteren. Bijdragen worden beoordeeld door een redactieteam. Biodiversiteit blijft een behoorlijkabstract begrip, vooral voorhet bedrijfsleven. Toch heeft derecent afgeronde Communityof Practice (CoP) ‘Bedrijven enBiodiversiteit’ veel opgeleverd,waaronder een indeling vanbedrijven op basis van hunrelatie met het ecosysteem.Deze indeling biedt inzicht in dehandelingsperspectieven vanverschillende bedrijfstypenen maakt het daarmee betermogelijk handen en voetente geven aan private sectorbiodiversiteitsbeleid.
Dit artikel is verschenen in Tijdschrift Milieu 8-2013 
Klik hier om het artikel te lezen.

Weert is op zoek naar bedrijven en instellingen die een rotonde in de gemeente willen adopteren (sponsoren). In Weert zijn er achttien rotondes die in aanmerking komen. Voor bedrijven is dit een mooie gelegenheid om zich te profileren. En voor de gemeente is het een kans om de rotondes, die nu meestal sober en functioneel zijn ingericht, een mooi uiterlijk te geven. Het streven is om in Weert, als Groenste stad van Nederland, bijzondere en goed onderhouden groene rotondes te creëren.

De bedrijven in Weert kunnen vanaf 1 december markante zichtlocaties adopteren. Hiervoor schakelt de gemeente de firma De Rotondespecialist in. Deze firma neemt de inrichting- en onderhoudskosten van de rotondes over van de gemeente en sluit vervolgens contracten met bedrijven uit Weert voor een nieuwe creatieve inrichting en het groenonderhoud.

Groene parels
Het doel van de gesponsorde herinrichting van de rotondes is om van deze locaties groene pareltjes te maken. De gemeente bezuinigt op de onderhoudskosten en maakt tegelijkertijd een forse kwaliteitsslag qua inrichting en onderhoud van de rotondes. De bedrijven die een rotonde adopteren, tonen hiermee zodoende tevens hun maatschappelijke betrokkenheid en verbondenheid met Weert.

Bent u geïnteresseerd?
Bedrijven die interesse hebben om een rotonde te adopteren kunnen contact opnemen met De Rotondespecialist via tel. (030) 260 02 13, contact@rotondespecialist.nl of kijk voor meer informatie op www.adopteereenrotonde.nu. U vindt daar onder meer welke achttien rotondes in aanmerking komen voor adoptie.

Stichting Groenruil is als nieuw initiatief de centrale verbindende schakel tussen organisaties, instellingen, particulieren, overheden en bedrijven die zich inzetten voor een groene leefomgeving en natuurbehoud.

Door deze verbindende schakel wil Stichting Groenruil de onderlinge samenwerking vergroten. Door particulieren en bedrijven bij groene activiteiten te betrekken wordt het besef van natuur en groenbehoud vergroot en kunnen middelen worden aangewend die een groter resultaat hebben op het behalen van groene doelstellingen.

Groenruil exploiteert twee initiatieven:
1. www.groenruil.nl is de publieke virtuele marktplaats voor inrichting en onderhoud van groenvoorzieningen, parken en (particuliere) tuinen. Het concept is gebaseerd op een interactieve website, waarbij particulieren, bedrijven en overheden flora en tuinartikelen kunnen aanbieden.

2. Stichting Groenruil is bezig om de website www.groenbeweegt.nl voor groene projecten te creeëren waar groene initiatieven worden aangemeld en waar alle betrokken partijen samenwerken aan de realisatie.

Klik hier voor meer informatie »

De gemeente Roermond daagt de Roermondse tuinliefhebbers al weer voor het 7de jaar op rij uit om hun voortuin, zijtuin, bedrijfstuin, balkontuin of geveltuin aan te melden.

De gemeente wil hiermee stimuleren dat meer inwoners hun tuin verfraaien en daarmee een bijdrage leveren aan het verbeteren van het woongenot in de eigen wijk. De voortuin is immers een visitekaartje van de straat. Daarnaast zorgt het aanleggen en onderhouden van de tuin vaak voor meer contacten tussen buurtbewoners onderling. Dit bevordert de leefbaarheid in de wijk. En als de tuin groen is ingericht, dan heeft dat nog bijkomende voordelen:

– bij hevige regenval kan het water beter de grond in;
– de tuin biedt meer verkoeling op warme dagen;
– samen met de andere tuinen en groenstroken ontstaat er een groter gebied waar het voor tal van planten en dieren heerlijk toeven is.

Procedure
Door deel te nemen aan Toon uw Tuin, laten de inwoners zien dat ze trots zijn op hun tuin. De jury bekijkt de deelnemende tuinen en selecteert vervolgens een aantal tuinen die als voorbeeld dienen voor de straat of wijk. De geselecteerde tuinen worden in het najaar bekendgemaakt. De jury let met name op zaken als uitstraling, voorbeeldfunctie, belevingswaarde, creativiteit en de mate van inpassing in de omgeving. De tuin, groene gevel of balkon moet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De inschrijvingstermijn sluit op 1 juni 2011.

Wat kunt u winnen?
Iedere deelnemer krijgt een attentie als dank voor zijn/haar tuinvlijt en een uitnodiging voor de slotavond. Tijdens die avond worden de waarderingsprijzen uitgereikt en de tuinen getoond. De jury presenteert haar resultaten en diverse gastsprekers verzorgen een interessante lezing.

 

De gemeente Nijmegen gaat nu ook aan woningcorporaties en bedrijven advies geven en subsidie verlenen bij het aanleggen van groendaken. In 2011 wordt voor de subsidieregeling €100.000 beschikbaar gesteld. Deze maatregel past in het streven van de gemeente om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

De subsidie bedraagt 50% van de kosten die worden gemaakt om een groendak aan te leggen. Groendaken helpen bij het vasthouden van regenwater, zorgen voor verkoeling en isolatie van gebouwen. Ook hebben zij in tegenstelling tot conventionele daken een verkoelend effect op de omgeving, zorgen voor CO²-opvang en vangen fijnstof af.

Eerder groendaken aanleggen
De kosten blijken vaak een drempel om een groendak aan te leggen. Onderzoek heeft aangetoond dat eigenaren met een bijdrage in de kosten eerder groendaken aanleggen. Daarom stelt de gemeente Nijmegen de bestaande subsidieregeling voor particulieren nu ook open voor woningcorporaties en bedrijven. De subsidie bedraagt 50% van de kosten tot een maximum van €25 per vierkante meter aangelegd groendak. De subsidieregeling voor groendaken voor bedrijven treedt begin januari 2011 in werking.

Technische aanpassingen
De aanleg van een groendak op een bestaand dak vergt soms ook technisch de nodige aanpassingen vanwege het extra gewicht. De gemeente raadt daarom aan altijd een bouwkundig onderzoek te laten uitvoeren naar de draagkracht van het bestaande dak. Daar staat tegenover dat een groendak twee tot drie keer zo lang mee gaat en vanwege de hogere isolatiewaarde ook flinke besparingen kan opleveren op kosten voor koelsystemen. Ook zal het de waarde van de panden vermeerderen.

Subsidieregeling
De subsidieregeling wordt in opdracht van de gemeente verzorgd door het Waterservicepunt.
Meer informatie over de regeling en de exacte voorwaarden is te vinden op waterbewust.nl en op nijmegen.nl/digitalebalie.

Bron:
Gemeente Nijmegen

Vanaf 1 februari 2010 kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor een groen dak in de gemeente Groningen. Daarnaast versoepelt de gemeente de voorwaarden voor de subsidieregeling groene daken, zodat meer aanvragers ervoor in aanmerking komen. Er zit dit jaar in totaal 200.000 euro in de subsidiepot.

Sinds april 2008 is de subsidieregeling Groene Daken van kracht. Particulieren realiseerden sindsdien met behulp van de regeling ruim zestig groene daken; in totaal 2.500 vierkante meter. Tot nu toe konden alleen particulieren, verenigingen van eigenaren (VVE’s) en wijkverenigingen namens wijkbewoners subsidie krijgen. De regeling wordt nu ook toegankelijk voor bedrijven en instellingen.

Buffer bij hevige regenval
Groene daken fungeren als buffer bij hevige regenval en ze trekken planten, beestjes en vogels aan. Daarnaast werken de daken isolerend: ze houden in de winter warmte vast en geven verkoeling in de zomer. Ook zorgen groene daken voor minder fijnstof in de lucht.

Duurzaamheidscentrum
De gemeente start een voorlichtingscampagne om meer bekendheid te geven aan de voordelen van groene daken. Vanaf vrijdag 19 februari kunnen Stadjers voor informatie ook terecht bij het nieuwe Duurzaamheidscentrum in de Openbare Bibliotheek aan de Oude Boteringestraat.

Bron:
Gemeente Groningen

 

 

 

 
 

Uit interviews bij bedrijven in de gemeente Veenendaal is gebleken dat groen rondom bedrijfsgebouwen als aankleding van het bedrijf wordt gezien en bijdraag aan het imago van het bedrijf. “Natuur” vindt men belangrijk, maar niet direct voor de deur. Grotere groeneenheden worden door meerdere bedrijfstypen gewaardeerd voor pauzewandelingen. In verband met de zichtbaarheid en de veiligheid van het bedrijfsgebouw is de wens in het algemeen dat groen doorzichtig is en vooral niet te hoog. Een kleine meerderheid is daarbij van mening dat het groen gevarieerd moet zijn.
Trefwoorden bij deze publicatie zijn: beheer, primaire wensen beheerders en gebruikers

Groene bedrijven terreinen die zijn opengesteld voor recreatie kunnen bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van het ministerie van LNV rond recreatie, stedelijke natuur en het verhogen van de bijdrage van de private sector aan natuur en recreatie. Dit is een van de conclusies uit dit rapport dat is gebaseerd op enquêtes onder omwonenden van groene bedrijven terreinen en onder werknemers van aldaar gevestigde kantoren. Uit een ander rapport zijn ook de meningen van bedrijfsmanagers over groene en recreatieve bedrijven terreinen opgenomen.
Trefwoorden bij dit rapport: werken in het groen, gezondheid, natuurbeleving, kantoren terrein, vergroening, kantoorwerknemers.

In deze brochure zijn na een grondige voorselectie door Landschapsbeheer Nederland en commentaar van een klankbordgroep 12 bedrijventerreinen met een interessant groen aspect geselecteerd. Zij geven een goed beeld van wat er mogelijk is op het gebied van ecologie, landschap en recreatieve toegankelijkheid. Naast de beschrijvingen zijn ook enkele pagina’s gewijd aan de voordelen en tips. De brochure is bedoeld voor gemeenten, bedrijven, projectontwikkelaars en ontwerpers. De brochure is tot stand gekomen in het kader van het project Bedrijven en Groen.