VVM Milieu dossier: Bedrijven & Biodiversiteit

Het Milieu Dossier accepteert artikelen die de voortgang in beleid, onderzoek en maatschappelijke respons documenteren. Bijdragen worden beoordeeld door een redactieteam. Biodiversiteit blijft een behoorlijkabstract begrip, vooral voorhet bedrijfsleven. Toch heeft derecent afgeronde Communityof Practice (CoP) ‘Bedrijven enBiodiversiteit’ veel opgeleverd,waaronder een indeling vanbedrijven op basis van hunrelatie met het ecosysteem.Deze indeling biedt inzicht in dehandelingsperspectieven […]

Weert zoekt bedrijven en instellingen die rotondes willen adopteren

Weert is op zoek naar bedrijven en instellingen die een rotonde in de gemeente willen adopteren (sponsoren). In Weert zijn er achttien rotondes die in aanmerking komen. Voor bedrijven is dit een mooie gelegenheid om zich te profileren. En voor de gemeente is het een kans om de rotondes, die nu meestal sober en functioneel […]

Groenruil: verbindende schakel tussen particulieren, overheden en bedrijven voor een groene leefomgeving

Stichting Groenruil is als nieuw initiatief de centrale verbindende schakel tussen organisaties, instellingen, particulieren, overheden en bedrijven die zich inzetten voor een groene leefomgeving en natuurbehoud. Door deze verbindende schakel wil Stichting Groenruil de onderlinge samenwerking vergroten. Door particulieren en bedrijven bij groene activiteiten te betrekken wordt het besef van natuur en groenbehoud vergroot en […]

Roermond daagt bewoners en bedrijven uit om omgeving te vergroenen

De gemeente Roermond daagt de Roermondse tuinliefhebbers al weer voor het 7de jaar op rij uit om hun voortuin, zijtuin, bedrijfstuin, balkontuin of geveltuin aan te melden. De gemeente wil hiermee stimuleren dat meer inwoners hun tuin verfraaien en daarmee een bijdrage leveren aan het verbeteren van het woongenot in de eigen wijk. De voortuin […]

Nijmegen stelt €100.000 beschikbaar voor groendaken woningcorporaties en bedrijven

De gemeente Nijmegen gaat nu ook aan woningcorporaties en bedrijven advies geven en subsidie verlenen bij het aanleggen van groendaken. In 2011 wordt voor de subsidieregeling €100.000 beschikbaar gesteld. Deze maatregel past in het streven van de gemeente om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. De subsidie bedraagt 50% van de kosten die worden […]

Subsidieregeling groene daken voor bedrijven en instellingen in Groningen

Vanaf 1 februari 2010 kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor een groen dak in de gemeente Groningen. Daarnaast versoepelt de gemeente de voorwaarden voor de subsidieregeling groene daken, zodat meer aanvragers ervoor in aanmerking komen. Er zit dit jaar in totaal 200.000 euro in de subsidiepot. Sinds april 2008 is de subsidieregeling Groene Daken van kracht. […]

Groene wensen van bedrijven

Uit interviews bij bedrijven in de gemeente Veenendaal is gebleken dat groen rondom bedrijfsgebouwen als aankleding van het bedrijf wordt gezien en bijdraag aan het imago van het bedrijf. “Natuur” vindt men belangrijk, maar niet direct voor de deur. Grotere groeneenheden worden door meerdere bedrijfstypen gewaardeerd voor pauzewandelingen. In verband met de zichtbaarheid en de […]

Recreatief gebruik van groene bedrijven terreinen

Groene bedrijven terreinen die zijn opengesteld voor recreatie kunnen bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van het ministerie van LNV rond recreatie, stedelijke natuur en het verhogen van de bijdrage van de private sector aan natuur en recreatie. Dit is een van de conclusies uit dit rapport dat is gebaseerd op enquêtes onder omwonenden […]

Bedrijven in het groen

In deze brochure zijn na een grondige voorselectie door Landschapsbeheer Nederland en commentaar van een klankbordgroep 12 bedrijventerreinen met een interessant groen aspect geselecteerd. Zij geven een goed beeld van wat er mogelijk is op het gebied van ecologie, landschap en recreatieve toegankelijkheid. Naast de beschrijvingen zijn ook enkele pagina’s gewijd aan de voordelen en […]