VVM Milieu dossier: Bedrijven & Biodiversiteit

Het Milieu Dossier accepteert artikelen die de voortgang in beleid, onderzoek en maatschappelijke respons documenteren. Bijdragen worden beoordeeld door een redactieteam. Biodiversiteit blijft een behoorlijkabstract begrip, vooral voorhet bedrijfsleven. Toch heeft derecent afgeronde Communityof Practice (CoP) ‘Bedrijven enBiodiversiteit’ veel opgeleverd,waaronder een indeling vanbedrijven op basis van hunrelatie met het ecosysteem.Deze indeling biedt inzicht in dehandelingsperspectieven vanverschillende bedrijfstypenen maakt het daarmee betermogelijk handen en voetente geven aan private sectorbiodiversiteitsbeleid.
Dit artikel is verschenen in Tijdschrift Milieu 8-2013 
Klik hier om het artikel te lezen.