Berichten

De voordelen van een groendak op een rij

Thermische isolatie

Groendaken hebben een isolerende werking waardoor het in huis in de winter warmer blijft en in de zomer koeler. Zelfs bij extreme temperaturen zorgen groendaken voor verbeterde klimaatregeling. Dit bespaart kosten en heeft een positieve invloed op het klimaatprobleem.
Geluidsisolatie
Groendaken verminderen de hoeveelheid geluid die vervoerd wordt via de materialen waarmee een traditioneel dak is opgebouwd. Het biedt dus een extra geluidsisolatie, vooral interessant voor gebouwen in drukke stedelijke gebieden en langs snelwegen.
Gunstig voor de gezondheid
Het natuurlijk uitzicht van groendaken werkt rustgevend, stressverlagend en productiviteitverhogend. Het maakt mensen gezonder, gelukkiger, creatiever en meer ontspannen. Groendaken werken luchtzuiverend voor onzichtbare luchtpollen en stofdeeltjes. Het groen haalt fijnstof uit de lucht en neemt 10 tot 20 % van het stof en de schadelijke bestanddelen op.
Esthetiek
Groendaken zijn mooi en veroorzaken de vorming van natuurlijke aromatische geuren. Er zijn maar weinig mensen die hun tuin volgooien met grijs beton. Waarom dan het dak waarover je uitkijkt grauw en grijs laten, terwijl je ook een mooi groen uitzicht kan hebben?
Levensruimte
Groendaken maken meervoudig gebruik van de ruimte mogelijk. Daken kunnen ingezet worden voor recreatief gebruik.
Economische voordelen
Minder energiekosten Groendaken hebben een warmte-isolerend effect, waardoor het binnenshuis in de zomer koeler en in de winter warmer blijft. Door deze thermische isolatie kan er in gebouwen flink bespaart worden op verwarmen en koelen.
Langere levensduur dak
De onderliggende dakbedekking wordt beschermt tegen UV-straling, extreme temperaturen, temperatuurwisselingen en hagelstenen. Groendaken zijn daardoor minder snel aan vervanging toe en hebben dus een langere levensduur.
Verhoging vastgoedwaarde
Groendaken bieden een hogere return on investment bij vastgoedinvesteringen: ze verhogen de waarde van het gebouw zelf en van de omringende gebouwen Groendaken komen in aanmerking voor subsidies Groendaken hebben een groot aantal maatschappelijke voordelen. In Belgie stellen nagenoeg alle gemeenten dan ook subsidies beschikbaar voor gebouweigenaren die een groendak willen laten aanleggen. Inmiddels hebben ook een aantal Nederlandse gemeenten dit goede voorbeeld gevolgd. De verwachting is dat dit aantal in de nabije toekomst alleen maar zal groeien. Groendaken komen in aanmerking voor fiscale regelingen Naast subsidieregelingen bij een aantal gemeenten, bestaan er ook twee fiscale regelingen voor ondernemers waarvoor groendaken in aanmerking komen: de MIA en de Vamil. De MIA en Vamil zijn bedoeld voor ondernemers die investeren in, specifieke op de Milieulijst genoemde, milieuvriendelijke technieken of apparatuur voor hun onderneming, zoals groendaken. Ondernemers die bewust bezig zijn met hun leefomgeving kunnen door de MIA en Vamil een groot financieel voordeel behalen.
Productievere werknemers
Groendaken maken mensen gezonder, gelukkiger, creatiever en meer ontspannen. Het natuurlijk uitzicht van groendaken werkt rustgevend, stressverlagend en uiteindelijk productiviteitverhogend.
Verbetering waterbeheer

 •  Wateropname: Groendaken kunnen meer dan 50% van het regenwater opnemen en via verdamping weer afgeven aan de atmosfeer. Hierdoor worden het rioleringsstelsel en de waterzuiveringsbedrijven ontlast.
 • Vertraagde waterafvoer: De door klimaatverandering steeds vaker voorkomende stortbuien zijn vooral in het westen van ons land een groot probleem. De waterafvoersystemen en riolen kunnen de grote hoeveelheden water niet aan. Groendaken vertragen de afvoer van water tijdens deze hevige stortbuien, waar normale daken het hemelwater onmiddellijk afvoeren.
 • Waterzuivering door beplanting: Groendaken filteren het regenwater voordat het de afvoer bereikt. Enerzijds ontlast ook dit de waterzuiveringsbedrijven. Anderzijds kan dit water wanneer het ter plekke opgevangen wordt ingezet worden voor andere doeleinden dan voor gebruik als drinkwater, bijvoorbeeld bij schoonmaken, het doorspoelen van het toielet en in (vaat)wasmachines: het zogenaamde grijze circuit.

Verbetering leefomgeving

 • Groendaken bieden in tijden van verstedelijking vervangende levensruimte voor plant, dier en mens. Groendaken dragen bij tot de verhoging van de verscheidenheid aan plant- en diersoorten: meer bloemen, vlinders en vogels.
 •  Groendaken zien er mooi uit en veroorzaken de vorming van natuurlijke aromatische geuren Verbetering klimaat * Groendaken compenseren de CO2-uitstoot, doordat de planten CO2 opnemen.
 • Door het relatief grote aandeel versteende oppervlak is het in steden altijd enkele graden warmer (het zogenaamde Urban Heat Island effect). Groendaken gaan deze opwarming van stedelijke omgeving tegen. Ze vermijden de warmteopstapeling van vastgehechte dakbedekking en warmteweerkaatsing.
 • Ook de energiebesparing door de isolerende werking van groendaken heeft een positieve invloed op het klimaat. Gunstig voor de gezondheid Hoe meer groendaken een stedelijke omgeving heeft, hoe groter het effect zal zijn op het welzijn van bewoners.
 • Groendaken verminderen de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Een groendak werkt luchtzuiverend voor onzichtbare luchtpollen en stofdeeltjes. Het groen neemt 10 tot 20 % van het stof en de schadelijke bestanddelen op.
 • Het natuurlijk uitzicht van groendaken werkt rustgevend, stressverlagend en productiviteitverhogend. Het maakt mensen gezonder, gelukkiger, creatiever en meer ontspannen.
 • Groendaken maken steden aantrekkelijker.
 • Groendaken verhogen de aantrekkelijkheid van steden doordat het aantal grote grijze oppervlakten verminderd wordt.

Bron: groendaken-nederland.nl

Meer groen en betere luchtkwaliteit belangrijk voor gezondheid pasgeborenen

Hoe meer blootstelling aan luchtvervuiling tijdens de zwangerschap, hoe groter de kans bij tweelingen op een laag geboortegewicht. Dat blijkt uit onderzoek aan de UHasselt en Universiteit Maastricht op basis van gegevens van het Oost-Vlaams meerlingenregister.
Volgens prof. dr. Tim Nawrot (UHasselt), promotor van het doctoraatsonderzoek, tonen de resultaten aan dat een goede luchtkwaliteit én urbane planning – met aandacht voor groen – een gunstig effect hebben op de gezondheid van pasgeborenen.
Een onderzoeksteam van de Universiteit Hasselt en Universiteit Maastricht bekeek de gevolgen van blootstelling van zwangere vrouwen aan luchtvervuiling, verkeer en groene ruimte rond de woning op het geboortegewicht en op verouderingsmerkers in het placentaweefsel. De focus daarbij lag op tweelingen.
Risicofactor
Uit het onderzoek bij 4.760 tweelingen bleek dat luchtvervuiling een risicofactor vormt. Hoe meer blootstelling aan luchtvervuiling tijdens de zwangerschap, hoe groter de kans bij tweelingen om, in verhouding tot de zwangerschapsduur, te licht geboren te worden. Bij een stijging in luchtvervuiling van 10 microgram per kubieke meter, bleken er 34% méér kinderen zijn die te licht geboren worden.
Als de luchtkwaliteit in de toekomst zou dalen tot onder de limiet van de WHO (20 microgram per kubieke meter), dan zou het risico om te licht geboren te worden met 40% kunnen dalen bij tweelingen geboren tussen week 32 en 36 van de zwangerschap, aldus nog de onderzoekers.
Verkeersvervuiling
Om het effect van de blootstelling aan verkeersvervuiling rondom de woning van de moeder te achterhalen, bestudeerden de onderzoekers bij een kleinere groep tweelingen de telomeerlengte in het placentaweefsel.
Telomeren bevinden zich aan het uiteinde van de chromosomen en beschermen het genetisch materiaal. Ze zijn een relevante maat voor de biologische leeftijd en het verouderingsproces: naarmate de leeftijd vordert, wordt de lengte van de telomeren korter.
De onderzoekers hebben de telomeerlengte gemeten bij de geboorte én op latere leeftijd. Daaruit bleek dat er een samenhang is tussen nabijheid van verkeer rondom de woning en kortere telomeren, zowel bij de geboorte in de placenta als op volwassen leeftijd. Een verdubbeling van de afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde weg komt al neer op 5,3% langere telomeren in de placenta. En dus: op een trager verouderingsproces.
Een goede luchtkwaliteit, stadsplanning en groenvoorzieningen zouden volgens de onderzoekers een gunstig effect hebben op de gezondheid van pasgeborenen.

Noodzaak voor groen in de stad nog groter bij klimaatverandering

Klimaatverandering maakt het nog urgenter om voldoende groen in de stad te hebben. Daarvoor zijn wel andere bomen nodig en veel meer groene daken en groene gevels. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving zoekt naar die andere bomen en zet de kennis over de bomen en planten op een rij.
Het groen in de stad gaat het moeilijk krijgen. Dat is zeker. De huidige planten en bomen zijn veelal niet bestand tegen de komende klimaatverandering: meer en langere periodes van droogte, pieken in regenbuien en ook nog tijden van uitzonderlijke kou in de winter.

Lagere temperatuur

Groen in de stad is dan belangrijk om het leven in de stad aangenaam te houden. Dankzij bomen en planten is de stad namelijk minder warm. Ze verdampen water, wat direct al de temperatuur een paar graden verlaagt. Bovendien houden bomen de zonnestraling tegen, zodat de straat minder opwarmt. En schaduw is sowieso aangenaam bij hitte.

Groene daken en gevels vangen bovendien regen op, zodat niet al het water direct het riool inloopt. Daardoor is het niet nodig de capaciteit van het riool te vergroten als er meer hevige regenbuien komen. Daarnaast isoleert groen tegen de gevel en op het dak, zodat koeling of stoken minder nodig is.

Bomen voor extreem weer

De onderzoekers van PPO zijn dan ook op zoek naar bomen die het goed doen onder de extreme omstandigheden; bomen die zowel tegen hitte als tegen vorst kunnen. Palmbomen zijn dus niet geschikt, omdat die niet tegen vorst kunnen. De Onderzoekers zoeken onder andere in Zuidoost-Europa naar nieuwe rassen. Denk aan een ander ras van de eik of esdoorn. Deze testen ze in Nederland en proberen te achterhalen of er met de nieuwe rassen ook nieuwe ziekten en plagen op zullen duiken.

Wijzen op voordelen groen dak

Waar bomen al een logische keus zijn in de stad, zijn groene daken en gevels dat nog niet. Hier gaat het er dan ook vooral om om bekend te maken wat de voor- en de nadelen zijn. Naast wateropvang, isolatie en het verlagen van de temperatuur dempen een groene gevel en een groen dak ook geluid. En het dak gaat langer mee omdat de plantjes het dakmateriaal afschermen van uv-licht. Het enige nadeel is dat planten op of aan het gebouw duurder zijn dan planten ernaast.

De onderzoekers hebben in een brochure alle kennis over groene daken en gevels op een rij gezet. Ze gaan in op zaken als: wat is een groen dak en wat kun je ervan verwachten? Informatie over geschikte bomen in de stad is te vinden op de straatbomen website.

bron: wageningenur.nl

Groene revolutie in de ouderenzorg

Met het programma Grijs, Groen & Gelukkig wil IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, een ‘groene revolutie’ ontketenen in de ouderenzorg. Door ‘beleeftuinen’, moestuinbakken en rollatorpaden bij instellingen voor ouderenzorg in te richten, komen bewoners meer buiten en worden zij actiever, betoogt projectleider Bastiaan Verberne.
De heilzame werking van een groene omgeving dringt ook door in de ouderenzorg. Onlangs werd in woonzorgcentrum Pennemes in Zaandam de aftrap gegeven voor het programma Grijs, Groen & Gelukkig. De Zaanse instelling voor ouderenzorg doet al veel aan ‘groen’. Er zijn bijenkasten, vogelhuizen voor gierzwaluwen en groene daken. Zij is de eerste van in totaal tien koplopers en moet anderen enthousiast maken om zich ook aan te melden als koploper voor het programma Grijs, Groen & Gelukkig. Het IVN beoogt met het project uiteindelijk honderd zorgorganisaties te interesseren om meer groen voor hun bewoners in te richten en ze daarmee te activeren.
Ouderen in beweging brengen
Het ‘groene’ project is van start gegaan dankzij geld van de Nationale Postcodeloterij. Daarmee kunnen ‘beleeftuinen’ worden ingericht en moestuinen en plantenwanden worden aangelegd. ‘Uit onderzoek is bekend dat ouderen in woonzorgcentra heel weinig buiten komen’, vertelt projectleider Bastiaan Verberne. ‘Ze zitten veel stil, de verwarming staat hoog. Door het buiten aantrekkelijker te maken, komen ze meer in beweging.’
Advies en financiële ondersteuning
Zorginstellingen die interesse hebben, krijgen van IVN expertise, advies en financiële ondersteuning, bijvoorbeeld voor het maken van een goed tuinontwerp. ‘Maar het vraagt ook inzet van de zorginstelling zelf, zoals het onderhoud en het instrueren van medewerkers om de bewoners zoveel mogelijk bij de tuin te betrekken. En we willen graag gebruikmaken van de talenten en ervaringen van de ouderen zelf. Velen hebben vroeger zelf een moestuin gehad. Anderen zijn misschien op een boerderij groot gebracht.’
Natuurkoffer voor dementerenden
Buiten meer naar binnen brengen, en andersom. Dat is de bedoeling van Grijs, Groen & Gelukkig. Daarbij worden ook zogeheten Groene Zorgproducten ingezet, waaronder de Natuurkoffer, om mensen met dementie te prikkelen met natuurlijke geuren, kleuren en geluiden, en de Plantenwand. ‘Soms ruik je op bepaalde afdelingen in een ouderenzorginstelling een pregnante lucht. Samen met de Universiteit Leiden hebben we speciaal planten gekozen die de lucht zuiveren. Zo’n plantenwand wordt nu getest op een gesloten afdeling van Pennemes.’
Economisch rendabel
Samen met de tien koplopers bekijkt IVN ook hoe de Groene Zorgproducten economisch rendabel kunnen zijn. ‘We staan met een peloton medewerkers klaar om alle twijfelaars over de streep te trekken’, zegt Verberne.
Grijs, Groen & Gelukkig loopt tot en met 2018. ‘Hopelijk doen er dan zoveel organisaties voor ouderenzorg mee dat we nog jaren bezig zijn.’
bron: zorgvisie.nl

Nieuw onderzoek toont vele voordelen van stedelijk groen

In samenwerking met de United Bank of Carbon, en de Sustainable Cities Group aan de universiteit van Leeds, hebben onderzoekers van LEAF science een rapport opgesteld waarbij zij ingaan op de laatste onderzoeken die de voordelen van stedelijk groen belichten. 
In 2014 leefde 54% van wereldpopulatie in dorpen en steden en er wordt verwacht dat dit zal toenemen tot 70% rond het midden van deze eeuw. Twee derde van de stedelijke gebieden moeten dus nog ingericht worden en de onderzoekers van LEAF willen die kans grijpen om duurzame, groene en gezonde steden te creëren.
Uit dit onderzoek komt uitgebreid naar voren dat stedelijk groen zoals tuinen, parken en bossen een verscheidenheid  aan voordelen kan bieden voor de mensen die in deze steden leven. Verder zijn dit soort plekken van essentieel belang voor de dieren die gebruik maken van al dit groen. Door het verbeteren van de lichamelijke conditie en het verminderen van depressie, kan de aanwezigheid van groen ervoor zorgen dat de gezondheid van mensen die in een stad werken en wonen wordt verbeterd. Groene ruimtes zorgen er verder voor dat de luchtkwaliteit toeneemt en hebben een beperkend effect op hittegolven. Een ander belangrijk voordeel is dat stedelijke groen koolstof opslaat waardoor het een belangrijk middel is tegen klimaatsverandering. Ten slotte zorgt het ervoor dat er minder overstromingen voorkomen doordat regenwater wordt opgenomen. 
Het hele onderzoek waar dit verder wordt uitgelegd is hier te lezen.

Wageningen UR werkt aan beter benutten van kennis over ‘baten’ stedelijk groen voor gezondheid en welzijn

Stedelijk groen blijkt veel positieve effecten te hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen. De kennis over de ‘baten’ van groen groeit nog steeds, maar is onoverzichtelijk en daardoor slecht toegankelijk voor bijvoorbeeld stedebouwers, ontwerpers en beheerders van stedelijk groen. Om deze kennis beter te kunnen benutten en toepassen, brengen onderzoekers van Wageningen UR samen met studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein de baten van groen in de stedelijke omgeving in de komende drie jaar in beeld.

Het onderzoek vindt plaats in een publiek-privaat samenwerkingsproject (PPS). Het gaat in dit project niet om de ontwikkeling van nieuwe kennis, maar om het toegankelijk maken van de wereldwijd reeds beschikbare wetenschappelijke en praktijkkennis. Het samenvatten en in praktische handvatten vertalen van die kennis moet leiden tot een betere benutting van de positieve effecten van groen in de stad.

Stedelijk groen: van kostenpost naar baten

In het verleden werd groen vooral gezien als een kostenpost. Tegenwoordig is er meer aandacht voor de baten van groen: de positieve effecten op gezondheid en welzijn, de bijdragen aan waterberging en luchtkwaliteit, verbetering van het stadsklimaat, etc. De kennis van deze baten, ook wel aangeduid als ‘ecosysteemdiensten van groen’, groeit, maar is gefragmenteerd en verspreid aanwezig en dus moeilijk te overzien voor ontwerpers en groenbeheerders. Om bij beslissingen rond ontwerp, aanleg en beheer van groen de potentiële baten van dat groen beter te kunnen benutten, is er grote behoefte aan praktische en toegankelijke kennis. Ook producenten en handelaren van boomkwekerijproducten willen graag meer weten over de potentiële bijdrage van individuele soorten aan specifieke baten van groen. Dan kunnen ze hun klanten immers beter informeren over door hen gewenste positieve effecten. Het nu gestarte project voorziet in deze twee leemtes.

VIDEO: Groen doet goed!

In de eerste officiele Groene Stad Youtube video wordt het verschil tussen een grijze en een groene stad op heldere wijze inzichtelijk gemaakt. De ontwerpers van De Natuurlijke Stad tekenden voor het ontwerp. Wat vinden jullie: grijs? of toch liever groen?
Bekijk hier onze video!