Berichten

Standing Garden in Arnhem heeft de Green Building Award 2012 gewonnen. Dit maakte juryvoorzitter Elco Brinkman, virtueel via video aanwezig, bekend op donderdag 13 september.

Standing Garden is een staande steile groene tuin bestaande uit basiskorven, gevuld met een speciaal substraat.

Lees hier het volledige en bekijk de filmpjes »

 

Er zijn ongeveer driehonderd projecten in het hele land genomineerd voor de Green Building Award 2012. Door uw stem uit te brengen op de website www.greenbuildingaward.nl kunt u mee bepalen wie het mooiste groene dak van Nederland heeft. De award bestaat uit drie verschillende prijzen: een prijs voor kleine (tot 250 m2), voor middelgrote (250 tot 1000 m2) en voor grote projecten (>1000 m2).

De jury staat onder voorzitterschap van Elco Brinkman die het als voorzitter van Bouwend Nederland belangrijk vindt dat de bouw in de komende jaren verder verduurzaamt en vergroent. Groen op daken en aan gevels draagt daaraan nadrukkelijk bij.

Congres ‘Help! Ik wil een groen gebouw’
De prijs wordt uitgereikt op donderdag 13 september. Op die dag organiseert het vakblad Dak & Gevel het eerste Dak & Gevel Groen-congres met als titel ‘Help! Ik wil een groen gebouw’. Het congres brengt de ontwikkelingen op het gebied van dak- en gevelgroen in beeld en vindt plaats in het Ebben Inspyrium in Cuijk.

Bron:
Gemeente Rotterdam

Rabobank daagt ondernemers uit om mee te dingen naar de eerste Rabo  Stadslandbouw Award 2012. Deze prijs zal worden uitgereikt tijdens de eerste nationale Dag van de Stadslandbouw op 8 maart aanstaande in Almere. Deze stimuleringsprijs is bedoeld voor ondernemers en andere initiatiefnemers die een creatief, innoverend en inspirerend idee hebben voor een stadslandbouw project in Nederland.

De Rabo Award winnaar zal naast landelijke bekendheid ook een managementsupporttraject ter waarde van € 2.500,- ontvangen.

Doelgroep en criteria
Naast (agrarisch) ondernemers is de Rabo Award ook bedoeld voor andere initiatiefnemers op het gebied van stadslandbouw, zoals wijk- en buurtverenigingen, scholen, projectontwikkelaars, architecten, etc.. Zowel projecten die al (deels) in uitvoering zijn als concepten/ ideeën hiervoor, komen voor de Rabo Award in aanmerking.
Het gaat hierbij om initiatieven die specifiek in een stad plaatsvinden en om projecten in de stadsrandzone (met een directe, wederkerige relatie met de nabijgelegen stad). De inzendingen worden beoordeeld op een aantal voor stadslandbouw relevante criteria, zoals aandacht voor:
•        Voedsel en voedselstrategie
•        Stad <-> Land relaties
•        Nieuwe ketenconcepten
•        Groene gebiedsontwikkeling
•        Ondernemerschap en rentabiliteit
•        Groen in en om de stad
•        Burgerparticipatie
•        Gezondheid en maatschappelijke ontwikkeling
•        Duurzaamheid, lokale kringlopen en klimaat

Naast aandacht voor de doelgroep van het initiatief, wordt in het bijzonder gekeken naar het ondernemingsmodel en naar de wijze van financiering.

Inzendingen en jurering
Tot en met vrijdag 2 maart 2012 kunnen initiatieven ingezonden worden. De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke, deskundige commissie. Op basis van de voorselectie worden 3 ondernemers uitgenodigd om tijdens de Dag van de Stadslandbouw hun initiatief te presenteren. Op basis van deze presentatie zal de jury een winnaar kiezen.

De Dag van de Stadslandbouw 2012
De Dag van de Stadslandbouw is het eerste nationale platform waar in breed perspectief de kansen en knelpunten van stadslandbouw in Nederland uiteen worden gezet. U ontmoet ondernemers, overheden en ander direct betrokkenen en wisselt met elkaar van gedachte over de vraag hoe stadslandbouw kan inspelen op de behoeften van de stad. Dit platform wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Wageningen UR, Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere, Nicis Institute, Netwerk Platteland en Rabobank.

Kijk voor meer informatie op: www.dagvandestadslandbouw.nl

Het project Park Schinkeleilanden, pal achter het Olympisch stadion in Amsterdam is bekroond met de Groene Stad Award. De ontwerpprijsvraag om Groene Stad Award is in het leven geroepen door Plant Publicity Holland (PPH) en de branchevereniging  VHG met als doel  de integrale samenwerking in de hele bouwkolom (dus inclusief de groene sectoren) bij projecten in de stadsontwikkeling te bevorderen. De prijsvraag wordt georganiseerd onder auspiciën van de stichting Entente Florale Nederland.

De voorzitter van Bouwend Nederland, Elco Brinkman reikte samen met de voorzitter van de jury, Michiel den Ruijter de Groene Stad Award uit. Zeven projecten waren genomineerd: Park Schinkeleilanden Amsterdam, De Duinen Monster, De Verticale Tuin Amsterdam, Heempark Oosterheem Zoetermeer, Manifestatieweide Zuiderpark Rotterdam, Waterfront Maaskades Rotterdam en Zorgeloos groen Deventer.

Integraal planproces
Het project Park Schinkeleilanden is tot stand gekomen door een integraal planproces waarbij met vele partijen, zowel publiek als privaat, is samengewerkt. Het ontwerp is van het Buro Sant en Co, onder leiding van landschapsarchitect Edwin Santhagens. De andere partijen zijn:  opdrachtgever gemeente Amsterdam  Stadsdeel Zuid, Bouwbedrijf Heijmans, Heijmans Sport en Groen en Boomkwekerij Ebben.

Vernieuwend voorbeeld
Park Schinkeleilanden wordt gevormd door vier  eilanden met elk hun eigen karakter en functie zoals een tennis-,  voetbal-, park- en natuureiland. Natuurbeleving wordt gecombineerd met een cultureel component. Het originele landschap is op een artistieke wijze geïnterpreteerd waardoor het parkbeeld bij de bezoeker een blijvende indruk achterlaat. Het park vormt een groene recreatieve verbinding tussen het Vondelpark en het Amsterdamse Bos. Volgens Buro Sant en Co vormt het Park Schinkeleilanden een uniek vormgegeven, multifunctioneel eilandenrijk in het brandpunt van de Randstad met een structurele betekenis voor de stad Amsterdam en zijn directe omgeving. Dit blijkt ook uit het juryrapport: “Park Schnkeleilanden is een parklandschap dat voor de stadsbewoner ‘de natuur’ representeert.  Het park is sterk lineair vormgegeven, gebaseerd op transitverbindingen, met een fiets/voetgangersroute en het vaarwater van ‘De Schinkel’. Het verblijfsdeel van het park bestaat uit vier eilanden met elk een eigen functie. Deze functies zijn op een zeer professionele wijze met elkaar verknoopt. Het gebied combineert de visuele schoonheid van het klassieke park en de natuurbeleving van de nieuwe stadsecologie. Een aanwinst voor de stad Amsterdam en een vernieuwend voorbeeld van parkaanleg.”

Overige genomineerden
De andere zes projecten die genomineerd waren, zijn elk op zichzelf ook unieke projecten. Zo heeft gemeente Rotterdam met het project ‘Waterfront Maaskades Rotterdam’ een vergroening van de Maaskades ingezet. Het toenemende aantal bewoners, wat onder andere resulteert in door parkeren gedomineerde kades, vroeg om een hernieuwde focus op de Maas. Het doel in de toekomst is een drie kilometer lange wandeling te kunnen maken aan de groene oever die de rivier als stedelijk recreatie landschap bevestigd.

Wijkpark
In Zoetermeer is Heempark Oosterheem gerealiseerd, een 22 ha groot wijkpark. Het veelzijdige en langgerekte Heempark is ruimtelijk verankerd met de aangrenzende wijk Oosterheem en biedt daarmee grote recreatieve meerwaarde voor de bewoners. Natuurlijke oeverzones, bloemrijke kruidenvegetaties, een overzwaluwwand en een natuurspeelterrein maken het park daarnaast ook van groot belang voor de natuurontwikkeling van de stad.

Maatschappelijke functie
De Manifestatieweide Zuiderpark in het hart van Rotterdam is het voorbeeld dat stedelijk-recreatieve functies binnen een groene context kunnen worden geplaatst, op zo’n wijze dat ze elkaar versterken.

In 1952 is het park ooit opgericht vanuit een sociaal-maatschappelijke visie, het was gericht op het geestelijk en lichamelijk welzijn van de bevolking. Een verandering in de sociaal-maatschappelijke context vraagt om herinrichting van het park. Een programma is opgezet om de jeugd het park te laten gebruiken en zo ouders mee te trekken. Het groen en het programma zijn op een vergaande manier geïntegreerd door de aanwezigheid van een skatepark en multifunctionele sportvelden.  Het park heeft weer een maatschappelijke functie, de aanwezigheid van geprivatiseerde welzijnswerkers van Thuis Op Straat (TOS) draagt hier met name zorg voor.

Daktuin
Tevens genomineerd is het concept Zorgeloos Groen dat is toegepast als daktuin in Deventer. Het concept houdt in dat beplanting gekozen wordt die een goede basis vormt, lage onderhoudskosten heeft en een hoge jaarrond belevingswaarde biedt. Met name voor (semi-)openbare ruimten waar op onderhoudskosten gelet moet worden, biedt het botanisch interessante sortiment een nieuwe manier om vaste planten te gebruiken.

Betere luchtkwaliteit
Een ander bijzonder project is de Verticale Tuin in Amsterdam. Groen kan zo een multifunctionele meerwaarde verkrijgen in een hoogstedelijke woon- en werkomgeving. De planten dragen bij aan een betere luchtkwaliteit van de stad omdat ze fijnstof opnemen. Het heeft daarnaast een waterbergend vermogen en dient als thermische koeling en geluidsisolatie van het pand en directe omgeving. Al met al geeft het groen bewoners en gebruikers van de buurt en straat een prettiger gevoel.

Midden op de duinen
Het zevende project dat genomineerd was is het project De Duinen te Monster. Het is een co-creatie van stakeholders met als doel een duurzaam verhoogde kwaliteit van de groene woon- , werk- en leefomgeving. De kavels liggen midden op de duinen. Het gebied is dan ook beplant met inheemse gebiedseigen beplanting zoals helmgras, brem, duindoorn en egelantier. Dit vraagt om het in de eerste plaats ontwerpen van woonomgeving en daarna de woning. Volgens het juryrapport is het project ‘een mooi en gedurfd voorbeeld van het creëren van een bijzonder en afwijkend woonmilieu, waarbij ‘natuur’ aangelegd wordt uit particuliere middelen’.

Volledige verslag
In het magazine De Groene Stad vindt u een uitgebreide toelichting op de projecten en het juryrapport. Dit magazine kunt u kosteloos opvragen bij Plant Publicity Holland.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Almelo heeft voor de vierde keer voor het Goossenmaatspark en het Schelfhorstpark de Green Flag Award ontvangen. Daarnaast wordt ook in het Abraham Ledeboerpark in Enschede dit jaar de `Green Flag’ gehesen. Enschede is daarmee de tweede stad in Nederland die de Green Flag Award ontvangt.
In nauwe samenwerking met de Almelose partnerstad Preston in Engeland heeft Almelo het initiatief genomen om als eerste stad op het Europese vasteland in aanmerking te komen voor de Green Flag. In 2008 werden de eerste twee Green Flag Awards uitgereikt aan Almelo. Ieder jaar worden de parken weer beoordeeld. De twee gemeentelijke parken hebben dit jaar nu voor de vierde keer de Green Flag ontvangen. Dat is geen sinecure vindt wethouder Theo Schouten. “Want ongeveer 25% van de genomineerden haalt de begeerde Green Flag niet binnen. Als stad moet je steeds een hoger niveau bereiken om opnieuw dit kwaliteitslabel te ontvangen.”
 
 
Goede samenwerking De goede samenwerking met Enschede en Nordhorn, die vorig jaar voor het eerst de award ontving, is ook opgemerkt in andere steden in het Euregio gebied. Zo hebben Borne en het Duitse Rheine interesse getoond om gezamenlijk via een Euregio project het Green Flag concept te verspreiden naar andere parken. Ook onze partnerstad Denizli in Turkije heeft belangstelling getoond voor dit kwaliteitslabel voor parken.
Schonere leefgebieden De Green Flag Award is een initiatief van The Civic Trust en van Communities and Local Government, een instelling die zich toelegt op stedelijke en maatschappelijke ontwikkeling waarbij groen een belangrijke rol speelt. De CLG zet zich in voor verbetering van parken en schonere leefgebieden. Dit jaar werd aan een recordaantal van 1288 parken een Green Flag Award toegekend. De Green Flag Award werd voor het eerst toegekend in 1996 als blijk van erkenning en waardering van de beste groene ruimten in Groot-Brittannië. Door de publiciteit rondom de toekenning van de award worden tevens andere parkeigenaren gestimuleerd om ook te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen.
Meer over de Green Flag Award »
——————————————————————————–
Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.  
 
  

Voor de prijsvraag De Groene Stad Award zijn door bouwbedrijven, projectontwikkelaars, woningstichtingen, (landschaps)architectenbureaus, groenvoorzieners en boomkwekerij 18 projecten ingezonden ter beoordeling. De jury heeft hieruit 7 projecten genomineerd voor De Groene Stad Award die ook ter plekke door de jury zijn beoordeeld.

De jury stond onder voorzitterschap van Michiel den Ruijter, praktiserend landschapsarchitect en als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de Technische Universiteit Delft.

Den Ruijter is positief over de kwaliteit van de inzendingen. “Er zijn drie inzendingen bij voor nieuwe stedelijke parken, waarbij intensief is gezocht naar een eigentijds programma. Verheugend; de inzendingen tonen dat een woonomgeving aantrekkelijk en functioneel kan worden ingericht tegen geringe kosten. In dit vakgebied kan men altijd uitstekend vertellen wat de kosten zijn, men is minder helder over de opbrengsten, zoals de verhoging van de economische waarde van woningen en de gezondheid van de bewoners.”  

 

Initiatiefnemers
Onder auspiciën van de stichting Entente Florale Nederland hebben de groene organisaties Plant Publicity Holland en branchevereniging VHG het initiatief genomen tot deze prijsvraag voor gerealiseerde projecten in de woonomgeving.  Deze  zijn gebaseerd op de integrale samenwerking in de bouwkolom, van opdrachtgever en architect tot en met hovenier/groenvoorziener en boomkweker.

Nieuwe woon- en werkomgeving
De initiatiefnemers van De Groen Stad zien het als hun missie om door een interdisciplinaire benadering te werken aan een nieuwe woon- en werkomgeving.  De prijsvraag toont voorbeelden van deze integrale aanpak, waarin groen, rood (onroerend goed), grijs (infrastructuur) en blauw (water) evenwichtig zijn gepland, vormgegeven en aangelegd.

Elco Brinkman overhandigt de prijs
De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 5 oktober tijdens de opening van de vakbeurs GrootGroenPlus in Zundert. Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, zal de prijs overhandigen.

De genomineerden voor de Groene Stad Award 2011 zijn
De Duinen – Monster
Inzender: Binder Groenprojecten BV, Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom, Monster; Binder Groenprojecten (Heem) landschapsarchitectuur; Binder Groen Projecten, Portugaal; Kwekerij Bronnen Bomen, Heilige Land Stichting.

De Verticale Tuin – Amsterdam
Inzender en opdrachtgever: Woningstichting Eigen Haard, Amsterdam. Verder betrokken: Sempergreen Vertical Systems, Zeist; Landschapsarchitect C.A. Wertheim (Amsterdam) en Hoveniersbedrijf Eijkelboom, Amsterdam.

Heempark Oosterheem – Zoetermeer
Inzender: Ingenieursbureau Zoetermeer, opdrachtgever: Gemeente.Zoetermeer- Projectbureau Oosterheem. Verder betrokken: Bouwbedrijf J. den Breejen, Hoofddorp; Hoek Hoveniers, Voorhout (Combi 2000).

Manifestatieweide Zuiderpark – Rotterdam
Inzender: dS+ V Stedenbouw Rotterdam, opdrachtgever: Deelgemeente Charlois, Rotterdam. Verder betrokken: Koninklijke Nederlandse Bergsport Vereniging, Skatersvereniging; Nederlandse Padel Federatie; Kwekerij Rotterdam en omwonenden/verenigingen.

Park Schinkellanden – Amsterdam
Inzender Buro Sant & Co – Den Haag, opdrachtgever: Stadsdeel Zuid, Amsterdam. Verder betrokken: Bouwbedrijf Heijmans, Heijmans Sport en Groen, De Steeg; Boomkwekerij Lappen, Nettetal-Kaldenkirchen.

Waterfront Maaskades – Rotterdam
Inzender: dS+ V Stedenbouw Rotterdam, opdrachtgever: Centraal bestuur Gem. Rotterdam. Verder betrokken: Piet Oudolf, Hummelo; Westerkade-Okra Landschapsarchitecten, Rotterdam; Gemeentewerken Rotterdam.

Zorgeloos Groen – Deventer
Inzender: Heijmans, Sport en Groen b.v.; opdrachtgever: Woonbedrijf Ieder1-Deventer. Verder betrokken: Buro Mien Ruijs, landschapsarchitecten, Amsterdam;  Hoveniersbedrijf van Heijmans Sport en Groen bv; Boomkwekerij Boot & Co, Boskoop-Zundert en Lageschaar Vaste Planten, Aalten.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Op 5 oktober zal de voorzitter van Bouwend Nederland Elco Brinkman de Groene Stad Award overhandigen op de vakbeurs GrootGroenPlus in Zundert. Voorafgaand aan de prijsuitreiking zal hij de beurs officieel openen.

Foto: Rene van den BurgHet doel van De Groene Stad Award is dat ontwikkelaars, bouwpartijen en stedenbouwkundigen gaan inzien dat integrale samenwerking tussen de sectoren rood en groen nodig is om een leefbare omgeving te creëren. De leefbaarheid in het stedelijk gebied is nauw verbonden met een goede inpassing van groene ruimten.Plant Publicity Holland en VHG hebben hiervoor speciaal de Groene Stad Award in het leven geroepen. De prijsvraag wordt georganiseerd onder de neutrale paraplu van de stichting Entente Florale Nederland. De nominaties worden binnenkort bekendgemaakt. Meer over De Groene Stad Award »

 

 

Hoofdthema Groene Stad
Net zoals afgelopen jaar en het volgend jaar is het hoofdthema van de Zundertse vakbeurs ‘De Groene Stad’. Hierbij staan de belangrijke functies die het levend groen heeft op economisch en maatschappelijk gebied centraal.

Subthema Park en Voortuin
Als subthema is gekozen voor ‘Park & Voortuin’. Dit wijst enerzijds op de belangrijke functie van het groen in de recreatie en van het belang van goed aangelegde en verzorgde tuinen.De voortuin is mede gezichtsbepalend voor het beeld van de straat en wijk. De deelnemers wordt gevraagd om in hun stad op dit thema in te haken. Ook GrootGroenPlus zelf zal op diverse plekken in de beurs ook aandacht aan het thema besteden.

Aanmelden GrootGroenPlus
De internationale vakbeurs GrootGroenPlus vindt plaats van 5 t/m 7 oktober in Zundert. Aanmelden voor deze beurs kan via de voorregistratie »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Het is belangrijk dat ontwikkelaars, bouwpartijen en stedenbouwkundigen gaan inzien dat integrale samenwerking tussen de sectoren rood en groen nodig is om een leefbare omgeving te creëren. De leefbaarheid in het stedelijk gebied is nauw verbonden met een goede inpassing van groene ruimten. PPH en VHG hebben hiervoor speciaal de Groene Stad Award in het leven geroepen. De prijsvraag wordt georganiseerd onder de neutrale paraplu van de stichting Entente Florale Nederland.

De groene organisaties Plant Publicity Holland (PPH) en Branchevereniging VHG hebben het initiatief genomen tot deze prijsvraag voor gerealiseerde projecten die zijn gebaseerd op de integrale samenwerking in de bouwkolom, van opdrachtgever en architect tot en met hovenier/groenvoorziener en boomkweker.

Bundeling van disciplines
De initiatiefnemers van deze prijsvraag zien het als hun missie om door een bundeling van disciplines te werken aan een nieuwe woon- en werkomgeving die moet leiden tot

een opwaardering van het echte groen naar een evenwaardige positie ten opzichte van rood (onroerend goed), grijs (infrastructuur) en blauw (water), in een integrale aanpak van projecten.

Multifunctionele meerwaarde
De multifunctionele meerwaarde van het groen en de integrale aanpak staan centraal in deze prijsvraag. Onder de meerwaarde van het groen wordt verstaan de specifieke eigenschappen en de functies van het groen. Naast de esthetische waarde heeft het groen immers economische-, sociale-, milieu- en gezondheidsfuncties. Staan in een groenproject een (of meer) van deze functies centraal en is het project tot stand gekomen door de samenwerking van diverse partijen (boomkweker, hovenier/groenvoorziener, gemeente, gezondheidsinstelling, bouwer, projectontwikkelaar of woningcorporatie, (landschaps)architect, et cetera.) dan leent het project zich voor inzending. Vervolgens moet het dan voldoen aan de criteria.

Jury
De ingezonden projecten worden beoordeeld door een jury:
• Onder voorzitterschap van landschapsarchitect Michiel den Ruijter. Hij was de ontwerper van de Floriade 1992 in Zoetermeer, wetenschappelijk onderzoeker Emeritus van Wageningen Universiteit, Hogeschool Van Hall-Larenstein en doceert aan de Technische Universiteit Delft.
• drs.Tom Bade; directeur Triple E Kenniscentrum voor Natuur en Economie
• Nicolien van Doorn;  journalist Dagblad Trouw
• Piet Eilander; Teamleider team groen, ecologie, stedelijke recreatie en water (GRW), Amsterdam
• Jan Habets; directeur Plant Publicity Holland
• ir Bert van Helvoirt; groenondernemer en innovator (vanuit de groenvoorzieningssector)
• Harm Horlings; assortimentsdeskundige en directeur van boomkwekerij Mart van den Oever bv (vanuit de boomkwekerijsector)
• ir. Chris Jagtman;directeur Natuurwinst.nl
• ir. Jaap Modder; directeur Stadsregio Arnhem-Nijmegen,
• Piet M. Oskam; directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom  en
• ir. Paul Roncken; Wageningen Universiteit, landschapsarchitect en wetenschappelijk medewerker.

Deelname
Deelname staat open voor alle partijen in de  bouwkolom. Het inschrijfformulier voor deelname dient uiterlijk 16 mei binnen te zijn. De jurering vindt plaats in juni, de projecten van de genomineerden worden door de jury bezocht. De prijsuitreiking vindt plaats op 6 oktober, tijdens de vakbeurs GrootGroenPlus 2011 in Zundert.

Brochure opvragen
De brochure met reglement en criteria kan worden opgevraagd bij het secretariaat van de prijsvraag om De Groene StadAward, door een mail te sturen naar info@ententeflorale.nl. Voor nadere informatie: tel. 0172 236269.

Voor de komende drie jaar is het centrale thema van de vakbeurs GrootGroenPlus ‘De Groene Stad wordt werkelijkheid!’. Om deze kreet realiteit te laten worden, wordt de groensector uitgedaagd hun gerealiseerde projecten in te zenden voor de Groene Stad Award. De meerwaarde van het groen en de integrale aanpak staan centraal in deze prijsvraag.

Bert Gijsberts, voorzitter van de Brancheorganisatie VHG zal deze prijsvraag aankondigen tijdens de opening van de vakbeurs GrootGroenPlus 2010, die van 6 – 8 oktober in Zundert wordt gehouden.

Boomkwekers en handelaren, hoveniers/grootgroenvoorzieners, gemeenten, projectontwikkelaars, (landschaps)architecten en alle andere partijen die betrokken zijn bij de realisering van groene projecten kunnen aan deze prijsvraag deelnemen.

 

 

 

 

Initiatiefnemers
De initiatiefnemers zijn Plant Publicity Holland, Branchevereniging VHG en vakbeurs GrootGroenPlus. De prijsuitreiking van deze prijsvraag heeft plaats tijdens de vakbeurs GrootGroenPlus van volgend jaar.

Openingtijden
GrootGroenPlus2010 is geopend op woensdag 6 oktober vanaf 13.00 – 20.00 en op 7 en 8 oktober van 10.00 – 20.00 uur.

Informatie
Voor Informatie: www.grootgroenplus.nl of kan worden gemaild naar info@grootgroenplus.nl »