Rabobank reikt Stadslandbouw Award 2012 uit

Rabobank daagt ondernemers uit om mee te dingen naar de eerste Rabo  Stadslandbouw Award 2012. Deze prijs zal worden uitgereikt tijdens de eerste nationale Dag van de Stadslandbouw op 8 maart aanstaande in Almere. Deze stimuleringsprijs is bedoeld voor ondernemers en andere initiatiefnemers die een creatief, innoverend en inspirerend idee hebben voor een stadslandbouw project in Nederland.

De Rabo Award winnaar zal naast landelijke bekendheid ook een managementsupporttraject ter waarde van € 2.500,- ontvangen.

Doelgroep en criteria
Naast (agrarisch) ondernemers is de Rabo Award ook bedoeld voor andere initiatiefnemers op het gebied van stadslandbouw, zoals wijk- en buurtverenigingen, scholen, projectontwikkelaars, architecten, etc.. Zowel projecten die al (deels) in uitvoering zijn als concepten/ ideeën hiervoor, komen voor de Rabo Award in aanmerking.
Het gaat hierbij om initiatieven die specifiek in een stad plaatsvinden en om projecten in de stadsrandzone (met een directe, wederkerige relatie met de nabijgelegen stad). De inzendingen worden beoordeeld op een aantal voor stadslandbouw relevante criteria, zoals aandacht voor:
•        Voedsel en voedselstrategie
•        Stad <-> Land relaties
•        Nieuwe ketenconcepten
•        Groene gebiedsontwikkeling
•        Ondernemerschap en rentabiliteit
•        Groen in en om de stad
•        Burgerparticipatie
•        Gezondheid en maatschappelijke ontwikkeling
•        Duurzaamheid, lokale kringlopen en klimaat

Naast aandacht voor de doelgroep van het initiatief, wordt in het bijzonder gekeken naar het ondernemingsmodel en naar de wijze van financiering.

Inzendingen en jurering
Tot en met vrijdag 2 maart 2012 kunnen initiatieven ingezonden worden. De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke, deskundige commissie. Op basis van de voorselectie worden 3 ondernemers uitgenodigd om tijdens de Dag van de Stadslandbouw hun initiatief te presenteren. Op basis van deze presentatie zal de jury een winnaar kiezen.

De Dag van de Stadslandbouw 2012
De Dag van de Stadslandbouw is het eerste nationale platform waar in breed perspectief de kansen en knelpunten van stadslandbouw in Nederland uiteen worden gezet. U ontmoet ondernemers, overheden en ander direct betrokkenen en wisselt met elkaar van gedachte over de vraag hoe stadslandbouw kan inspelen op de behoeften van de stad. Dit platform wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Wageningen UR, Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere, Nicis Institute, Netwerk Platteland en Rabobank.

Kijk voor meer informatie op: www.dagvandestadslandbouw.nl