Berichten

Dat groen rustgevend werkt is bekend. Maar groen doet meer. Meer groen in de stad draagt bij aan de luchtkwaliteit, welzijn en werkt geluiddempend. Dat is de reden voor de ANWB om samen met haar leden geveltuinen aan te leggen.

Recreatie dichtbij is voor de ANWB een belangrijk maatschappelijk thema. De ANWB wil natuur, speeltuinen en pretparken in de buurt aantrekkelijker, toegankelijker en goedkoper maken, en de kwaliteit van dergelijke voorzieningen verbeteren.

Initiatiefnemers
ANWB Geveltuin is een initiatief van de ANWB in samenwerking met Buitenleven. Samen willen zij de straten van Nederland een stukje groener maken. Waarom? De vier miljoen ANWB-leden hebben aangegeven dat zij dit belangrijk vinden. En meer groen draagt bij aan ieders welzijn en een prettig leefklimaat in de stad.

Meer informatie »

Een jury heeft onlangs 15 initiatieven geselecteerd die door de ANWB ondersteund gaan worden bij het opknappen van een park. De initiatieven zijn aangedragen door buurtbewoners van diverse parken na een oproep. De aanleiding hiervoor is de Dag van het Park op zondag 3 juni 2012 waarvan de ANWB initiatiefnemer is.

De hulp van de ANWB bestaat uit een geldbedrag van maximaal €5.000,- indien nodig aangevuld met praktische kennis of de inzet van vrijwilligers en lokale contacten. Een jury, bestaande uit Arjel Woudstra(ANWB), Arno Saladin (Nationale Vereniging de Zonnebloem), Michelle de Roo (Schrijfster, Landschapsarchitect) Elle van Rijn (Schrijfster) en Wiko Mocking (ANWB) hebben de ideeën op 15 maart beoordeelt.

Meer informatie:
– Bekijk hier de 15 winnende initiatieven »
ANWB helpt buurtbewoners met opknappen park »

Bron:
ANWB

 

 Een bankje, een speeltoestel, meer vuilnisbakken of misschien wel een gezellige picknickplaats? Voor de Dag van het Park op zondag 3 juni 2012 gaat de ANWB buurtbewoners helpen het park in de buurt een opknapbeurt te geven. De hulp van de ANWB bestaat uit een geldbedrag van maximaal €5.000,-  indien nodig aangevuld met praktische kennis of de inzet van vrijwilligers en lokale contacten.

De ideeën kunnen tot en met vrijdag 9 maart 2012 worden ingediend.

Buurtbewoners die een goed idee hebben om het park in hun buurt op te knappen kunnen hun idee achterlaten op de website van de ANWB. Een jury, bestaande uit Arjel Woudstra(ANWB), Arno Saladin (Stichting de Zonnebloem), Michelle de Roo (Schrijfster, Landschapsarchitect), Elle van Rijn (Schrijfster) en Wiko Mocking (ANWB) zullen de ideeën beoordelen. Op 15 maart worden de winnende ideeën bekendgemaakt via de website.

Dag van het Park
Voor de achtste keer organiseert de ANWB samen met buurtbewoners en gemeenten de Dag van het Park. De Nederlandse parken zijn het onmisbare groen in de buurt en maakt het mensen mogelijk dichtbij de natuur op te zoeken. Vorig jaar werd de Dag van het Park in meer dan 100 parken gevierd. 
 
Kijk voor meer informatie »

Wethouder Leny Vissers-Koopman van de gemeente Zaanstad en Mirjam Sijmons van de ANWB hebben onlangs een intentieverklaring voor het realiseren van een Groenplein in het Rosariumpark ondertekend. De ANWB wil €500.000 investeren in een ANWB Groenplein in het Rosariumpark in Krommenie en de gemeente draagt hier zo’n €800.000 aan bij.

ANWB en Krommenie investeren € 1,3 miljoen in parkHet Rosariumpark staat op de planning om door de gemeente opgeknapt te worden. In samenwerking met de ANWB wordt nu van het park weer een prettige plek voor ontmoeting en gebruik voor recreatieve doeleinden gemaakt.

Wethouder Leny Vissers-Koopman van openbare ruimte is blij met het initiatief van de ANWB. “Zaanstad heeft de ambities om van het Rosariumpark een mooi nieuw park te maken dat als moderne ontmoetingsruimte wordt gebruikt voor jong en oud. Dit sluit naadloos aan bij het programma van de ANWB. Daarnaast hebben wij als college met elkaar afgesproken om meer samenwerkingsprojecten met bedrijven en maatschappelijke partners uit te voeren. Het Groenplein in het Rosariumpark wordt daar een mooi voorbeeld van.”

Grote behoefte aan groene omgeving
De ANWB investeert in stadsparken en groenpleinen, omdat uit onderzoek blijkt dat er in de directe leefomgeving grote behoefte is aan groene plekken, zoals parken, plantsoenen en waterpartijen. Het ANWB Groenplein moet een plek worden waar je samen naartoe gaat of afspreekt. Een plek die jong en oud samenbrengt om er hun vrije tijd door te brengen, om er te spelen, maar ook om in de openlucht te werken.

Meer informatie
ANWB groeplein »

Bron:
Gemeente Zaanstad

  

De ANWB en de gemeente Amersfoort hebben gisteren de intentieverklaring getekend voor de realisatie van het Groenplein in het park Randenbroek. Ook krijgt Park Randenbroek XL een nieuwe bewoner en gaat de vernieuwde website www.parkrandenbroek.nl live. Tot slot wordt gestart met het merken van de bomen die in aanmerking komen voor kap.

Bij kinderboerderij De Vosheuvel gaat de ANWB het eerste Groenplein realiseren. De ANWB gaat samen met de gemeente een nieuw recreatief gebied ontwikkelen waar de natuurspeelplaats en het Broekbos onderdeel van zijn. Op maandagmiddag 18 juli hebben wethouder Mirjam Barendregt namens de gemeente en lid hoofddirectie Mirjam Sijmons namens de ANWB de intentieverklaring ondertekend voor het Groenplein in Park Randenbroek XL.

Nieuwe bewoner
Wethouder Barendregt heeft maandag ook de nieuwe bewoner van het park voorgesteld: ArieFoort. Hij krijgt deze zomer een woonplek in Park Randenbroek XL en gaat verslag doen van zijn belevenissen op www.parkrandenbroek.nl.

 

Website vernieuwd
De gemeente gaat samen met alle gebruikers in het gebied zoals sportverenigingen, scouting, kinderboerderij, scholen en betrokken Amersfoorters, van Park Randenbroek XL een nog aantrekkelijker gebied maken. www.parkrandenbroek.nl is een interactieve website waarop iedereen de ontwikkelingen in Park Randenbroek XL kan volgen.

Ideeën uitwisselen
Het is ook een virtueel park waar de Amersfoorters hun ideeën kunnen uitwisselen en activiteiten kunnen aandragen. Ook kunnen bezoekers van het park een interactieve wandeling in het gebied maken. Op verschillende plekken in het gebied staan bordjes met QR-codes die na scannen met een smartphone, filmpjes en andere informatie laten zien over de plek waar zij zich op dat moment bevinden.

Filmpjes toevoegen
“De filmpjes zijn nu nog vooral informatief van aard en gericht op de uitwerking en uitvoering van het inrichting- en beheerplan voor park Randenbroek XL”, zegt Mirjam Barendregt.  “Het is echter ons doel om de komende maanden en jaren meer filmpjes toe te voegen van gebruikers en betrokkenen. Bijvoorbeeld over de geschiedenis van het park, maar mogelijk ook met tips wat je er zou kunnen doen.”

Start merken bomen
Nu het inrichting- en beheerplan door de gemeenteraad is vastgesteld, gaat de gemeente de uitvoering van de werkzaamheden voorbereiden. De eerste stap hierin is het merken van de slechte en zieke bomen. Om het hele gebied te verbeteren tot het gewenste beekdal en stadspark, is het noodzakelijk om op sommige plekken zieke en onveilige bomen te kappen en nieuwe bomen aan te planten. Er is zorgvuldig onderzocht welke bomen kunnen blijven staan en welke moeten worden weggehaald.

Eerste ronde
De bomen zijn eerst onderzocht op veiligheid. Bomen worden gekapt als deze een risico zijn voor bezoekers. De beuken zijn vervolgens onderzocht op aantasting door de honingzwam. De honingzwam zorgt er voor dat de boom afsterft. Dode bomen die nestholtes aan vleermuizen en vogels bieden, blijven staan. Net als bomen die van belang zijn voor eekhoorns en reigers. Op 18 juli start de gemeente met de eerste ronde van het merken van de bomen die ziek zijn of een gevaar vormen. Deze bomen krijgen een geel teken op de stam.

Tweede ronde
De tweede ronde van het merken van de bomen vindt plaats na de zomervakantie. Dan worden bomen gemerkt die de vitaliteit van het bos remmen. Dit zijn bomen die ruimte en licht tegenhouden, waardoor jonge gezonde bomen zich niet goed kunnen ontwikkelen. Door deze bomen weg te halen, ontstaat er een gevarieerde leeftijdsopbouw van de bomen en wordt het bos weer vitaler. Ook worden bomen gemerkt die de ontwikkeling van ecologische zones remmen, of het herstel van de historische zichtlijnen verstoren. Deze bomen krijgen een groen teken. Na deze tweede ronde is er een totaalbeeld van welke bomen in aanmerking voor kap komen.

Kapvergunning
Daarna gaat de gemeente een kapvergunning aanvragen. Het hout van de bomen die op den duur worden weggehaald, wil de gemeente hergebruiken in het gebied of op een andere plek in Amersfoort, zodat het niet verloren gaat. Vanaf 18 juli kunnen inwoners op  www.parkrandenbroek.nlhun idee hiervoor insturen of reageren op ideeën van stadsgenoten.

Lees ook
ANWB-groenplein draagt bij aan groenbeleving dichtbij huis (pag 2) »

Bron:
Gemeente Amersfoort
——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Guido van Woerkom, hoofddirecteur van ANWB, schrijft vandaag in dagblad Trouw op de opiniepagina dat landbouw en recreatie de handen ineen moeten slaan, nu er flink op natuur wordt bezuinigd. Het kabinet wil meer ruimte laten voor marktwerking. Van Woerkom  is van mening dat het kabinet onvoldoende realiseert wat de gevolgen hiervan zijn voor het leefklimaat.

Van Woerkom schrijft daarover: “Een dichtbevolkt land als Nederland heeft een goed doordacht ruimtelijk beleid nodig om evenwicht te bewaren tussen de dynamiek van de stedelijke gebieden en de waarde van het landelijk gebied. Dat vereist bestuurlijke moed en visie. Maar het kabinet kiest liever voor besparingen op korte termijn.”

Natuur levert geld op
Interessant in zijn uiteenzetting is dan ook wat op de opbrengsten zijn van het Nederlands landschap.
“Mensen wonen al dicht op elkaar in de grote steden en gaan in de toekomst nog dichter op elkaar wonen, omdat er meer in de steden wordt gebouwd. Intussen maken ze elk jaar ongeveer een miljard dagtochten om te genieten van het Nederlandse landschap – wat zo’n 30 miljard euro omzet genereert. Hier gaat het dus ook om de economie. Investeren in natuur is dan ook investeren in een gunstig vestigingsklimaat voor het (internationale) bedrijfsleven.”

Lees de volledige ingezonden brief op Trouw.nl »

Bron:
Trouw 
 

Door de randen van het Groene Hart bij de grote verstedelijkte gebieden in de Randstad in te richten als regiopark, ontstaat een doorlopende groene strook waardoor bewoners van de grote steden dichterbij huis heerlijk kunnen wandelen, fietsen, van de natuur en het landschap kunnen genieten.

Dit staat in de recreatievisie “Het Groene Hart mooi dichtbij” die de ANWB donderdag 25 maart heeft overhandigd aan de voorzitter van de Stuurgroep Groene Hart en zal aanbieden aan de betrokken provincies en gemeenten in de Randstad.

Verbeteren woon- en vestiginsklimaat
In de recreatievisie stelt de ANWB voor om recreatieve routes te verbeteren, het “museale” agrarische landschap te beschermen en beter beleefbaar te maken, nieuwe toegankelijke natuur te ontwikkelen en de watersportmogelijkheden te verbeteren. Het beter recreatief inrichten van het Groene Hart draagt bij aan het verminderen van het tekort aan recreatiemogelijkheden bij de grote steden en levert een grote bijdrage aan het verbeteren van het woon- en vestigingsklimaat.

Bron:
ANWB

De ANWB heeft onlangs een brief gestuurd naar de nieuwe gemeenteraden van de G31, waarin zij hen adviseren om tijdens de vorming van het collegeakkoord aandacht te schenken aan de groene kwaliteiten van de leefomgeving.

Middels deze brief brengt de ANWB een aantal onderwerpen waaraan zij grote waarde hechten onder de aandacht, zoals verkeersveiligheid en fietsendiefstal. Daarnaast maakt de ANWB zich sterk voor een toegankelijke natuur in de woonomgeving. “Wij zien bereikbare en toegankelijke natuur als een belangrijke pijler onder het draagvlak voor natuurbeleid.

Dat staat onder druk doordat natuur letterlijk en figuurlijk steeds meer op afstand wordt gezet van de mens. Dit komt onder meer door de scherpe grenzen tussen ‘rood’ en ‘groen’ in de ruimtelijke ordening en door een afname van recreatieve stad- en landverbindingen”.

G31
De ANWB stuurt deze brief naar de 31 gemeenten die extra geld krijgen van het Rijk, omdat ze kampen met grootstedelijke problemen.

Download hier de brief »

Bron:
ANWB

Op initiatief van de ANWB organiseren 45 gemeenten in Nederland op 31 mei de vijfde editie van de Dag van het Park. De ANWB vraagt op deze dag aandacht voor groen in de stad.

Tijdens deze dag veranderen parken in plekken voor cultuur, sport, educatie en recreatie. De ANWB hecht grote waarde aan deze dag, omdat uit onderzoek blijkt dat de ANWB-leden belang hechten aan parken, plantsoenen en speelplekken in hun directe omgeving. Het doel van de Dag van het Park is om de waarde van parken onder de aandacht van bewoners en bestuurders te brengen.

Meer informatie:

 

Bronnen:
ANWB
Dag van het Park