Meer openbaar groen in Amersfoort

Het college van B&W van Amersfoort heeft onlangs ingestemd met de plannen voor een opknapbeurt voor Park Randenbroek en de herinrichting van de directe omgeving van het park. De belangrijkste elementen die in de structuurvisie worden genoemd, zijn onder andere meer openbaar groen en verantwoord bouwen in het groen.

Ook zorg voor de ecologische waarden, een groter openbaar toegankelijk gebied, verantwoord bouwen in het groen op die plekken waar ook nu al bebouwing is, staan omschreven in de structuurvisie.

Waarde aan groen in de stad
Wethouder Hans van Daalen hecht veel waarde aan groen in de stad. “Ik vind het belangrijk dat de inwoners van onze stad in hun buurt kunnen genieten van groen en daarom wil ik van het beekdal een krachtig groen gebied maken waarvan het karakter wordt bepaald door het monumentale bomenbestand en de Heiligenbergerbeek.” Van Daalen zet YouTube in om zijn plannen te verduidelijken.

 

Groen icoon
Van Daalen wil dat het beekdal – meer dan nu het geval is – een groene icoon voor de stad wordt. “Met de uitbreiding en versteviging van de recreatieve functies van het park en twee nieuwe woonlocaties langs het park wordt dit een bijzonder gebied waar straks iedereen in Amersfoort op verschillende manieren van kan genieten.”