De Groe­ne Stad cen­traal in Stads­be­rich­ten Amers­foort

Amers­foort is een aan­trek­ke­lij­ke en groe­ne stad. De ver­schei­den­heid aan land­schap­pen heeft geleid tot een geva­ri­eerd aan­bod aan moge­lijk­he­den voor men­sen, plan­ten en die­ren. In het arti­kel ‘Amers­foort, Groe­ne Stad’ van Stads­be­rich­ten van de gemeen­te Amers­foort leest u daar meer over.

Ook vindt u meer infor­ma­tie over het beheer en onder­houd van de stad en het behoud en de ont­wik­ke­ling van het Amers­foort­se groen.

Amers­foort won Goud in de nati­o­na­le en inter­na­ti­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le.

Down­load de pagi­na ‘Amers­foort, de groe­ne stad’ »

Bron:
De Week­krant