Gemeente Amersfoort organiseert groene speelplekkencompetitie

Om scholen te stimuleren om een deel van hun schoolplein als groene speelplek in te richten, organiseert de gemeente Amersfoort de  groene schoolpleinwedstrijd. De gemeente stelde € 20.000,- in het vooruitzicht aan de school die met het beste plan voor een groene inrichting van het schoolplein kwam. Werkvoorzieningsschap Eemfors voegde daar nog eens een tweede prijs van € 15.000,- in natura aan toe.

Alle basisscholen in Amersfoort zijn aangeschreven en uitgenodigd voor een inspiratiebijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst heeft Marleen van Tilburg van de Buitenkans de aanwezige leerkrachten en ouders enthousiast gemaakt over de mogelijkheden van groene speelplekken op schoolpleinen.

Uiteindelijk dienden tien scholen een ontwerp en voorstel in. Een jury, bestaande uit mensen van de gemeente en Kees Both, belangenbehartiger van natuurspelen van het eerste uur, beoordeelde de ontwerpen.

 

Niet winnaars voeren plan door
Prijswinnaars werden De Kubus en St Joseph, met allebei prachtige plannen voor een groen schoolplein. Positief is dat ook scholen die niet gewonnen hebben, aangaven door te willen gaan met het verder uitwerken van de plannen en het omtoveren van het huidige schoolplein in een groene speelplek.

Nationale groene speelplekkencompetitie
Het initiatief van de gemeente Amersfoort vloeit voort uit de nationale groene speelplekkencompetitie ‘Wie ontwerpt de meest duurzame en groene speelplek?’ die dit jaar voor het eerst werd georganiseerd door Entente Florale en het ministerie van LNV. Tijdens de prijsuitreiking die in oktober plaatsvond, liet minister Verburg weten deze groene speelplekkencompetitie de komende twee jaar te willen blijven financieren.

Politiek hecht waarde aan groene speelplekken
Ook de lokale politieke partijen hechten grote waarde aan groene speelplekken. Zo wil D66 Zoetermeer in de toekomst voldoende groen, zodat kinderen veilig kunnen spelen. Ook GroenLinks Gorinchem wil meer groene parken en speelplaatsen waar kinderen kunnen spelen.

Ingezette communicatiemiddelen door gemeente Amersfoort:

Bron:
Gemeente Amersfoort