Ter­rein St. Eli­sa­beth zie­ken­huis in Amers­foort wordt stads­park

De nieu­we col­le­ge­par­tij­en BPA, VVD, D66 en Groen­Links in Amers­foort zijn een coa­li­tie­ak­koord over­een­ge­ko­men waar­bij het ter­rein van het St. Eli­sa­beth zie­ken­huis als stads­park wordt inge­richt, zodra het nieu­we zie­ken­huis aan de Maat­weg in 2014 in gebruik wordt geno­men. Met dit akkoord zal het Rijks­mo­nu­ment Park Randen­broek tegen die tijd weer een open ver­bin­ding krij­gen met de Utrecht­se Heu­vel­rug.

In 1960 werd het St. Eli­sa­beth zie­ken­huis gebouwd in het Hei­li­gen­ber­ger­beek­dal. Dat leek toen een logisch besluit, maar al gauw bleek dat de bouw van het St. Eli­sa­beth zie­ken­huis het gebied ver­snip­per­de.

Amers­foort is ont­staan door de samen­loop van drie beken. De Hei­li­gen­ber­ger­beek is een van deze drie beken en is nog het res­tau­re­ren waard.  
 
Groen heeft posi­tie­ve invloed
Ste­de­lin­gen zijn gezon­der in een groe­ne omge­ving. De aan­we­zig­heid van groen heeft een posi­tie­ve invloed op de gezond­heid en het wel­be­vin­den van stads­be­wo­ners. Hoe meer groen, hoe gezon­der. Stich­ting Hei­li­gen­ber­ger­beek­dal www.hetbeekdal.nl strijdt al tien jaar voor een groe­ne long in de stad.

Bron:
Het Beek­dal