Berichten

De Mandelabrug gaat de grootste groene pergola van de wereld worden. Aan de buitenkant komt een pergolaconstructie met groene planten. Dit zal een echte afspiegeling worden van wat Zoetermeer is, stad tussen de parken. Dit plan is door de Zoetermeerse ingenieur Ashley Ballantine als burgerinitiatief ingediend bij de gemeenteraad. Hij reageert hiermee op de wens van de RVOZ om de stad wereldberoemd te maken.
Zoetermeer is een stad tussen het groen en de plannen van de RVOZ willen de stad wereldberoemd maken. Hoe breng je dit bij elkaar? De Zoetermeerder Ashley Ballantine zocht naar een plan om dit te realiseren en dan ook nog eens op een betaalbare en groene manier.
Het plan is om nieuwe stalen vakwerk spanten te monteren aan de buitenkant van de brug. Zo ontstaat er een enorme groene pergola. Wanneer dit plan wordt gerealiseerd zal dit de grootste pergola op de wereld worden. In zijn plan laat Ashley Ballantine op verschillende plekken ruimte over om het licht door te laten. Hij wil hierdoor verschillende groene planten laten groeien langs deze pergola. Zo zal de Mandelabrug transformeren tot een groene brug die naar zijn mening veel beter de stad Zoetermeer symboliseert dan de huidige brug.
In zijn plan wil Ashley vasthouden aan de unieke vorm van de brug. Het glas wat nu te zien is zal bijvoorbeeld behouden blijven. Daarnaast heeft hij  verschillende ladders in zijn plan opgenomen om het wassen van de ramen en het onderhouden van het groen gemakkelijk te maken. Nu is dit erg moeilijk omdat glazenwassers moeten abseilen van bovenaf. Bedoeling van de constructie is dat de planten op de brug het regenwater dat op de brug terecht zullen opnemen. Hierdoor wordt wateroverlast verminderd. Allereerst zal er een testfase plaatsvinden op een klein gedeelte van de brug alvorens wordt overgegaan op de renovatie van de hele brug.
bron: zoetermeeractief.nl

Meer natuurlijke, dus milieuvriendelijke tuinen en balkons. Dat moedigt de gemeente Zoetermeer aan. Door middel van de prijsvraag  “Hoe natuur- en milieuvriendelijk is uw tuin?” wil de gemeente aandacht vragen voor de inrichting van tuinen en balkons in de stad. Minder tegels en veel meer groen.

In plaats van gras, struiken en bomen worden er helaas steeds meer tuinen ‘verhard’ ingericht, met stenen en tegels. En dat is niet goed voor het milieu, want minder groen betekent minder vogels, vlinders en insecten. Daarbij kan ook het regenwater niet de grond intrekken en wordt het riool overbelast. Met als gevolg: problemen met de afwatering in de stad. Ook op balkons kan van alles groeien en bloeien.

Steeds warmer
Het wordt steeds warmer in de stad. Steden warmen sneller op dan minder dicht bebouwde gebieden. Door bebouwing en asfalt is het moeilijker om de warmte kwijt te raken. Zo ontstaat het zogenaamde Urban Heat Island-effect.  Bomen en planten hebben een positief effect op het verlagen van de temperatuur. Zie ook »

Jaar van de Bij
Vanwege het Jaar van de Bij hebben bijvriendelijke tuinen en balkons een streepje voor.

Bron:
Gemeente Zoetermeer

De tweede editie van de landelijke ontwerpprijsvraag voor Duurzame Groene Speelplekken is gewonnen door natuurspeelplek De Vrijbuiter uit de nieuwe wijk Oosterheem in Zoetermeer. De beloning was een cheque van € 10.000. Een eervolle vermelding was er voor de Montessorischool De Wildzang uit Lelystad, voor het speel-en buurtplein in de wijk De Kamp. Zij ontvingen een kunstwerk van glas, vervaardigd door de Italiaanse meesterglasblazer Gerardo Cardinale.

De ontwerpprijsvraag duurzame groene speelplekken is een initiatief van Plant Publicity Holland en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en wordt gehouden onder auspiciën van de stichting Entente Florale Nederland.

De jury, onder voorzitterschap van de directeur van de stichting ElemenTree, Leendert Koudstaal, was samengesteld uit de disciplines pedagogie, gezondheid (GGD), veiligheid, woningcorporatie, landschapsarchitectuur, aanleg en onderhoud en beplanting. 
 
37 inzendingen
Uiteindelijk beoordeelde de jury 37 ingezonden ontwerpen, waarvan er negen voor de verkiezing van het beste ontwerp werden genomineerd. Zij ontvingen alle een certificaat. De prijzen werden uitgereikt door de directeur van de stichting Nationale Boomfeestdag, Peter Derksen.

Kwaliteit en durf
Juryvoorzitter Koudstaal noemde de kwaliteit van de inzendingen hoog. “Kwaliteit en durf zijn de sleutelwoorden als het gaat om de tweede editie van de prijsvraag Groene Duurzame Speelplekken”, aldus Koudstaal. “Opvallend waren de ‘realistische ontwerpen’, met een goede balans tussen beplanting en (natuurlijke) speelelementen, en de ‘integrale ontwerpen’ met een gecombineerde functie van park en school. Bijna de helft van het aantal inzendingen kwam voor rekening van scholen, die al dan niet in samenwerking met gemeenten schoolpleinen wisten om te vormen tot prachtige groene speelweiden met vaak innovatieve vondsten”. Volgens Koudstaal voerde innovatie ook de boventoon in de groep van niet-genomineerden.  De jury meent dat er volop kansen liggen, mede op terreinen met door toedoen van de economische crisis stilgevallen bouwprojecten. Maar ook bestaande parken en volkstuincomplexen kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van buiten spelen. “Insteek moet te allen tijde de ‘Quality of Life’ zijn, zo zei Koudstaal. “Het is van groot belang dat kinderen opgroeien in een prettige leefomgeving waarin ze energie en creativiteit volop kwijt kunnen. Deze prijsvraag levert daar concreet een bijdrage aan.” Als aandachtspunten voor een volgde editie van de ontwerpprijsvraag noemde de juryvoorzitter de stedenbouwkundige samenhang en landschappelijke inpassing waarbij woonwijken met natuurlijke speelplekken centraal staan.

De winnaar
In haar oordeel over de winnende natuurspeelplek De Vrijbuiter zegt de jury onder meer: “De speelplek sluit goed aan bij de woonwijk en de bestaande groenstructuur. De toegankelijkheid is goed en de ligging centraal. Omdat de speelplek grenst aan een druk bezochte promenade is veel aandacht besteed aan informeel toezicht. De Vrijbuiter is een prachtig voorbeeld van hoe in korte tijd vanuit het niets iets prachtigs kan verrijzen, mede door support van de gemeente Zoetermeer”. Het ontwerp is van de hand van Henry van Hoof van het Ingenieursbureau Zoetermeer. Opdrachtgever is de gemeente Zoetermeer.

Onderwijsfilosofie is omgezet
Over de speel- en buurtspeelplek bij de Montessorischool De Wildzang in Lelystad zegt de jury ondermeer: “De gekozen opzet en de uitwerking er van maken deze groene speelplek echt tot een tuin voor de mensen zelf, waar iedereen in deze buurt plezier van heeft. Veel waardering heeft de jury voor de wijze waarop de onderwijsfilosofie is omgezet in de tuin/buitenruimte. Hierdoor is het nieuwe terrein rond de school zo ontworpen dat alle kinderen in hun eigen staat van ontwikkeling een spelvorm kunnen vinden. De jury is lovend over de participatie van zowel de ouders en de leerkrachten als ook de actieve rol van de kinderen zelf”. Het ontwerp is van DonkerGroen uit Sneek in samenwerking met. Montessorieschool De Wildzang. Opdrachtgever is de gemeente Lelystad.

Naast de bekroonde speelplekken De Vrijbuiter en Wildzang werden nog zeven ontwerpen genomineerd:

 • Natuurspeelplek Zuiderpark, Den Haag; Ontwerp: Jan Verburg, Ingenieursbureau gem. Den Haag; opdrachtgever Dienst Stadsbeheer
 • Het Terrraplein, OBS Woutertje Pieterse, Leiden; Ontwerp: Designstudio Van Ginneken, Leiden; Opdrachtgever OBS Woutertje Pieterse, Leiden
 • Natuurspeelplek De Weijver, Hoogwoud; Ontwerp:Speelruimtespecialist OBB, Deventer, Opdrachtgever: gemeente Opmeer
 • Torteltuin, Peter Petersenschool, Haren, Ontwerp: Wendy Schuurman samen met ouders en Leerkrachten Peter Petersenschool; Opdrachtgever: Peter Petersenschool, Haren
 • Natuurlijke Speelplek De Wielenpôlle,  Ontwerp:Bureau Buitenkans participatieve groenprojecten, Marleen van Tilburg; Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden; in het kader van het landelijk project “Modder aan je broek” van  Landschapsbeheer Nederland.
 • Het plein van gereformeerde basisschool ’t Schrijvertje, Apeldoorn; Ontwerp: Karten Orth van de gemeente Apeldoorn en Paul van Eerd (buro Buitenruimte) i.s.m.de school; Opdrachtgever: basisschool ’t Schrijvertje.

België
Zelfs vanuit België was er belangstelling voor de ontwerpprijsvraag en het leverde zelfs een nominatie op voor Jeugdsite te Alveringe. Het werd ontworpen door Jean-François Van den Abeele, Els Huigens en Evelyne Fiers van Fris in het landschap in samenwerking met  Mozaiek uit Gent; Opdrachtgevers waren Provincie West-Vlaanderen en Gemeente  Alveringem.

Download de brochure ‘Wie ontwerpt de meest kindvriendelijke groene duurzame speelplek »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

De gemeente Zoetermeer heeft in de afgelopen weken fors bomen gekapt in het Westerpark en daar ook struiken en andere planten weggehaald. Dit was nodig voor het onderhoud van het park. Een deel van de bomen is gekapt voor de aanleg van de fietsbrug tussen het Westerpark en het aan te leggen recreatiegebied Nieuwe Driemanspolder.

De gemeente kreeg veel vragen van bezoekers over het kappen van de bomen. Het onderhoudswerk is in het najaar aangekondigd in de gemeentelijke rubriek Stadsnieuws, maar dat blijkt in de praktijk toch te vroeg te zijn geweest. “Dat gaan we de volgende keer beter doen. We moeten niet alleen vooraf, maar ook tijdens de werkzaamheden op locatie en op de website informatie geven.” zegt wethouder Frank Speel, verantwoordelijk voor het Zoetermeerse groen op de website van de gemeente.

 

 

 

 

Ieder jaar snoeien
“Ieder jaar snoeien we om op den duur sterk en gevarieerd groen te krijgen. Vooral in de recreatiegebieden, parken en langs hoofdwegen beheren we het groen op een ‘natuurlijke’ wijze. Bij de aanleg van een recreatiegebied zoals het Westerpark zijn bomen dicht op elkaar geplant. Nu hebben de beheerders op verschillende plekken snelgroeiende bomen als populieren er tussenuit gehaald om ruimte te maken voor andere, langzaam groeiende bomen als eiken en beuken. In het park ontstaan open plekken waardoor het zonlicht de bodem kan bereiken. Daardoor kunnen zaden van andere planten ontkiemen. Zo proberen we ook de kwaliteit van het Westerpark te verbeteren, zodat het voor iedereen een aantrekkelijk park blijft.”

Integrale beplantingsmethode
In het Westerpark zijn de bomen en planten niet volgens de integrale beplantingsmethode  geplant, met als gevolg dat de kosten voor het onderhoud de komende jaren stijgen en de kwaliteit van bomen en planten die blijven staan door het snoeien en rooien van ander plantmateriaal afneemt. Was het park volgens de integrale beplantingsmethode aangelegd dan hadden er geen bomen gerooid hoeven te worden.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Gemeente Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer start begin volgend jaar met de grote renovatie van het groen, de paden en de waterhuishouding van het Binnenpark in de wijk Buytenwegh de Leyens.

Het park wordt ruimtelijker met meer doorkijken, ligweitjes en grasvelden en krijgt een betere waterhuishouding.

De gemeente verwacht het vernieuwde park in het derde kwartaal van 2011 op te leveren.
Het Binnenpark moet grondig worden gerenoveerd, omdat er jarenlang wateroverlast was door een te drassige bodem en moeten er (zieke) bomen uit oogpunt van veiligheid worden gekapt.

Bron:
RegioTV Infothuis

Een filmploeg uit de Oekraïne bezocht vorige week Den Haag en Zoetermeer om voorbeelden te filmen van hoe bomen en planten in de stedelijke omgeving worden toegepast.

Het programma van deze dag (samengesteld door Plant Publicity Holland) zag er als volgt uit:

 • Wethouder Baldewsingh van de gemeente Den Haag sprak over het belang van het groen in zijn gemeente en liet enkele prachtige voorbeelden zien;
 • Beleidsmedewerker W. Duijs van de gemeente Den Haag liet enkele voorbeeldprojecten in de stad zien; 
 • Landschapsarchitect M. den Ruyter, ontwerper van de Floriade 1992, gaf een rondleiding over het Floriadeterrein van Zoetermeer. Na afloop van de Floriade is op een gedeelte van het terrein een woonwijk gebouwd met behoud van de groenstructuren waardoor de wijk enorm groen en leefbaar is.

Zeer enthousiast
Na afloop van deze dag was de filmploeg zeer te spreken over hoe het groen in Nederland wordt toegepast. “Geweldig dat vanuit gemeenten zo wordt geïnvesteerd in het groen en dat het ook zo netjes wordt onderhouden. Dit werkt heel positief. Een mooi voorbeeld voor ons”.  Naast opnames van de toepassing zijn er ook opnames gemaakt van de boomkwekerijsector.

Op korte termijn worden de beelden uitgezonden op landelijke tv van Oekraïne. Met als voornaamste doel de overheid maar ook de burger te informeren over de kennis van het boomkwekerijproduct, over de toepassingsmogelijkheden en over de meerwaarde van het groen.

 

Halverwege de jaren ’60 van de vorige eeuw werd Zoetermeer groeikern en groeide in 50 jaar tijd uit van een dorp van 9.000 naar een stad van 120.000 inwoners.  De dvd ‘Zoetermeer, een stad vol leven, biodiversiteit van een groeikern’ laat zien dat het groen onlosmakelijk deel uitmaakt van deze nieuwe stad.

Dat levert een gezonde, groene leefomgeving en een reeks sterk van elkaar verschillende parken op met als gevolg een verrassende hoeveelheid plant- en diersoorten. Met het voltooien van de wijk Oosterheem komt het eind van die groei in zicht. Voor de KNNV-afdeling Zoetermeer was dat de reden om deze dvd te laten maken. Het doel is de kijker uit te dagen om die soortenrijkdom zelf te gaan ontdekken. En 2010, het “Jaar van de Biodiversiteit” is daar natuurlijk een uitstekend moment voor.

Bron:
Zoetermeernatuur

In het conceptverkiezingsprogramma  2010 – 2014 van D66 Zoetermeer staat dat de partij er heel nadrukkelijk voor kiest om Zoetermeer een groene, duurzame stad te laten blijven.

Zo staat er in het voorlopige programma het volgende geschreven:

 • De partij zorgt in de toekomst voor voldoende groen, zodat kinderen veilig kunnen spelen
 • Het uitgangspunt van de partij is ‘wat groen is moet groen blijven’
 • De partij streeft ernaar om, overal waar dat kan, door te gaan met het uitbreiden van adoptiegroen om zo inwoners te stimuleren zich in te zetten voor het groen in de eigen leefomgeving
 • De partij zal de natuur- en recreatiegebieden aan de randen van de stad absoluut handhaven voor natuur en recreatie dichtbij huis.
   

Meer informatie:

Bron:
D66 Zoetermeer