Zoe­ter­meer start reno­va­tie Bin­nen­park

De gemeen­te Zoe­ter­meer start begin vol­gend jaar met de gro­te reno­va­tie van het groen, de paden en de water­huis­hou­ding van het Bin­nen­park in de wijk Buy­ten­wegh de Ley­ens.

Het park wordt ruim­te­lij­ker met meer door­kij­ken, lig­wei­tjes en gras­vel­den en krijgt een bete­re water­huis­hou­ding.

De gemeen­te ver­wacht het ver­nieuw­de park in het der­de kwar­taal van 2011 op te leve­ren.
Het Bin­nen­park moet gron­dig wor­den gere­no­veerd, omdat er jaren­lang water­over­last was door een te dras­si­ge bodem en moe­ten er (zie­ke) bomen uit oog­punt van vei­lig­heid wor­den gekapt.

Bron:
RegioTV Info­t­huis