D66 Zoetermeer gaat voor een groene stad

In het conceptverkiezingsprogramma  2010 – 2014 van D66 Zoetermeer staat dat de partij er heel nadrukkelijk voor kiest om Zoetermeer een groene, duurzame stad te laten blijven.

Zo staat er in het voorlopige programma het volgende geschreven:

  • De partij zorgt in de toekomst voor voldoende groen, zodat kinderen veilig kunnen spelen
  • Het uitgangspunt van de partij is ‘wat groen is moet groen blijven’
  • De partij streeft ernaar om, overal waar dat kan, door te gaan met het uitbreiden van adoptiegroen om zo inwoners te stimuleren zich in te zetten voor het groen in de eigen leefomgeving
  • De partij zal de natuur- en recreatiegebieden aan de randen van de stad absoluut handhaven voor natuur en recreatie dichtbij huis.
     

Meer informatie:

Bron:
D66 Zoetermeer