Groen maakt onlosmakelijk deel uit van Zoetermeer

Halverwege de jaren ’60 van de vorige eeuw werd Zoetermeer groeikern en groeide in 50 jaar tijd uit van een dorp van 9.000 naar een stad van 120.000 inwoners.  De dvd ‘Zoetermeer, een stad vol leven, biodiversiteit van een groeikern’ laat zien dat het groen onlosmakelijk deel uitmaakt van deze nieuwe stad.

Dat levert een gezonde, groene leefomgeving en een reeks sterk van elkaar verschillende parken op met als gevolg een verrassende hoeveelheid plant- en diersoorten. Met het voltooien van de wijk Oosterheem komt het eind van die groei in zicht. Voor de KNNV-afdeling Zoetermeer was dat de reden om deze dvd te laten maken. Het doel is de kijker uit te dagen om die soortenrijkdom zelf te gaan ontdekken. En 2010, het “Jaar van de Biodiversiteit” is daar natuurlijk een uitstekend moment voor.

Bron:
Zoetermeernatuur