Groen maakt onlos­ma­ke­lijk deel uit van Zoe­ter­meer

Hal­ver­we­ge de jaren ’60 van de vori­ge eeuw werd Zoe­ter­meer groei­kern en groei­de in 50 jaar tijd uit van een dorp van 9.000 naar een stad van 120.000 inwo­ners.  De dvd ‘Zoetermeer, een stad vol leven, bio­di­ver­si­teit van een groei­ker­n’ laat zien dat het groen onlos­ma­ke­lijk deel uit­maakt van deze nieu­we stad.

Dat levert een gezon­de, groe­ne leef­om­ge­ving en een reeks sterk van elkaar ver­schil­len­de par­ken op met als gevolg een ver­ras­sen­de hoe­veel­heid plant- en dier­soor­ten. Met het vol­tooi­en van de wijk Oos­ter­heem komt het eind van die groei in zicht. Voor de KNNV-afde­ling Zoe­ter­meer was dat de reden om deze dvd te laten maken. Het doel is de kij­ker uit te dagen om die soor­ten­rijk­dom zelf te gaan ont­dek­ken. En 2010, het “Jaar van de Bio­di­ver­si­teit” is daar natuur­lijk een uit­ste­kend moment voor.

Bron:
Zoe­ter­meer­na­tuur