Boomfeestdag 2015: Bomen & Water!

Op woensdag 18 maart 2015 wordt de 59ste editie van de Boomfeestdag gevierd met als thema ‘Bomen & Water’. Een meer dan actueel thema en dat niet alleen vanwege de Waterschaps-verkiezingen die ook op deze datum worden gehouden. Daarbij is water niet alleen de eerste levensbehoefte voor mensen, maar ook voor de natuur: zonder water […]

Waterberging, een grote stedelijke uitdaging

Klimaatverandering en de steeds verder voortschrijdende verstedelijking zullen in grote delen van de bevolkte wereld leiden tot toenemend risico op overstromingen. Zo hebben we steeds vaker te maken met hevige regenval, waarbij we merken dat het overtollige water steeds moeilijker kan worden afgevoerd door onze riolen. Gevolgen: ondergelopen parkeergarages, overstromende grachten en pleinen. Waterberging in […]

De kracht van water – uitzending Tegenlicht

In de Tegenlicht uitzending van 23 maart j.l. staat de toekomst van ons water centraal. Wij zijn er aan gewend dat er altijd schoon water uit de kraan komt en dat ons afvalwater direct afgevoerd wordt door het riool. We gooien daarmee bruikbare afvalstoffen, zoals de fosfaten die goede mest opleveren, weg en fosfaat is een […]

Maatschappelijke baten van groen en water zijn 1,5 tot 2 keer hoger dan de kosten

De groene stad loont op maatschappelijk en economisch gebied. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de publicatie ‘Groen Loont met TEEB Stad’. Een algehele conclusie die naar aanleiding van dit praktijkonderzoek genomen kan worden, is dat de maatschappelijke baten van groen en water 1,5 tot 2 keer hoger […]

Ontdek groen Den Haag vanaf het water

De maand augustus is in het Groenjaar 2009 van Den Haag uitgeroepen tot maand van ‘natuurlijk water’. Het doel van de gemeente is om tijdens het Groenjaar te laten zien hoe mooi en belangrijk groen is voor de mens en de stad. Stadsflora en -faunaIn deze watermaand organiseert de gemeente Den Haag in samenwerking met […]

Rotterdammers geven voorkeur aan ruige natuur en water

Ruim tweederde van de Rotterdammers geeft de voorkeur aan ruige natuur en water voor de inrichting van het 600 hectare grote nieuwe natuur- en recreatiegebied, Buytenland, in de gemeente Albrandswaard. Dat is één van de voornaamste conclusies uit het Belevingswaardenonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zuid Holland. De PvdA Rotterdam, al jaren groot voorstander […]

De waarde van groen en water bij woningbouw

Gemeenten hebben een grote rol bij de ontwikkeling en het beheer van openbaar groen en water (parken, plantsoenen en open binnenwater) in een woonwijk. Er zijn kosten van aanleg en beheer, maar natuurrijke woonmilieus worden ook steeds populairder. Wellicht moet meer rekening worden gehouden met het waardeverhogend of prijsverhogend effect van groen en water op […]

De invloed van groen en water op de transactieprijzen van woningen

De invloed van het uitzicht op water of groen op de transactieprijzen van woningen wordt in deze uitgave duidelijk vastgesteld. Regionale verschillen of conjunctuurinvloeden blijken er niet te zijn. De transactieprijzen zijn een maat voor de waardering van de woonomgeving.