Gemeenten hebben een grote rol bij de ontwikkeling en het beheer van openbaar groen en water (parken, plantsoenen en open binnenwater) in een woonwijk. Er zijn kosten van aanleg en beheer, maar natuurrijke woonmilieus worden ook steeds populairder. Wellicht moet meer rekening worden gehouden met het waardeverhogend of prijsverhogend effect van groen en water op woningen. En of de kosten en opbrengsten van aanleg en exploitatie kunnen worden verrekend via woningbouw. Gekeken is naar de de publiek- en privaatrechtelijke mogelijkheden voor verrekening van kosten. In een casus bij verschillende projectontwikkelaars en gemeenten is nagegaan hoe partijen omgaan met prijseffecten van groen en water en wat de consequenties daarvan zijn bij financiële doorrekening. De uitkomst levert een positief maar genuanceerd beeld op over de waarde van groen en water bij woningbouw ca. 5% prijseffect binnen een straal van 500 meter van de woonomgeving. Bij gunstige positionering van groen en water zijn echter prijseffecten van 10 tot 30% mogelijk. Dat zegt, drs.ing. Timo Wagteveld, in zijn masterthesis waarop hij is afgestudeerd aan de MSRE opleiding, Amsterdam.

Volledige informatie:
Download het hele rapport hier

Ook interessant:
woonomgeving, woning, woningprijs

Bron:
Drs.ing. Timo Wagteveld MSRE