Ont­dek groen Den Haag van­af het water

De maand augus­tus is in het Groen­jaar 2009 van Den Haag uit­ge­roe­pen tot maand van ‘natuurlijk water’.

Het doel van de gemeen­te is om tij­dens het Groen­jaar te laten zien hoe mooi en belang­rijk groen is voor de mens en de stad.

Stads­flo­ra en ‑fau­na
In deze water­maand orga­ni­seert de gemeen­te Den Haag in samen­wer­king met De Ooi­e­vaart op zon­dag 23 en 30 augus­tus 2009 twee the­ma­rond­vaar­ten door de Haag­se grach­ten.

De rond­vaar­ten staan hele­maal in het teken van ‘stadsflora en ‑fau­na’: die­ren en plan­ten die leven in en rond de Haag­se grach­ten. Spe­ci­a­le natuur­gid­sen varen mee op de boot en ver­tel­len alles over het groen dat onder­weg voor­bij­komt.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Groen­jaar Den Haag