Berichten

De aanleg van een klompenpad in een bijzonder cultuurlandschap, een ommetje met honderden meters houtwallen, een wandelroute op particuliere grond met klaphekken, slootplanken en vlechthagen, een struinpad met knotbomen en het herstel van oude landschapselementen zoals poelen en houtsingels. Dit zijn enkele voorbeelden van de 35 lokale en regionale projecten voor een mooier landschap die dit jaar subsidie krijgen van minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De minister ondersteunt de landschapontwikkelingsplannen van gemeenten en particulieren met in totaal €1,8 miljoen.

Met een speciaal subsidieprogramma stimuleert LNV de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijke en regionale visies voor de inrichting van het buitengebied. Gemeenten kunnen zowel voor de ontwikkeling van deze visie als voor de uitvoering van hun plannen ondersteuning vragen. Voorwaarde is dat de regionale en lokale overheden ook zelf een financiële bijdrage leveren en dat ze de plannen samen met boeren en burgers en lokale verenigingen maken en uitvoeren.

Direct aan de slag
Bij de toegekende subsidieaanvragen ligt dit jaar de nadruk op projecten waarbij direct de spa in de grond kan. Het gaat om projecten waaraan boeren en mensen uit de dorpen actief meewerken en die borg staan voor een duurzame investering in het Nederlandse landschap. Veel van de plannen zijn gericht op de aanleg of herstel van wandelpaden, voor zowel de lokale bevolking als voor lange afstandwandelaars. De aanleg van de paden wordt vaak gecombineerd met het herstel van karakteristieke landschapselementen. 

Bekijk hier het overzicht van de projecten die subsidie krijgen » 
 

Op maandag 15 februari overhandigde wethouder van Haven, Financiën, Buitenruimte en Organisatie, Lucas Bolsius van de gemeente Rotterdam, namens de 36 grootste gemeenten van Nederland, het boek De 4e Dimensie ‘Steden op weg naar menselijk groen’ aan minister Verburg.

In dit boek geven de wethouders van de grote steden hun visie op behaalde resultaten en toekomstopgaven voor de verbetering van het groen in de steden. Aansluitend bood minister Verburg het eerste exemplaar van het boek “Groene Impuls” aan wethouder Bolsius. De Groene Impuls bevat leerervaringen uit veertien inspirerende stedelijke groenprojecten in heel Nederland.

Download

 

Bron:
Gemeente Enschede

 

 

Sommige delen van groen Nederland moeten voor de burger beter bereikbaar worden. Daarom wil minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) dat gemeenten in Nederland de handen ineen slaan en samen met de provincies een groene loper in Nederland uitrollen.

Deze boodschap heeft de minister vandaag meegegeven aan de 36 grootste gemeenten van Nederland. Minister Verburg heeft vandaag het eerste exemplaar van het boek ‘Groene impuls’ overhandigd aan wethouder Lucas Bolsius van Rotterdam.

‘Groene impuls’ is een uitgave van het ministerie van LNV en bevat leerervaringen uit 14 inspirerende stedelijke groenprojecten in heel Nederland. Het zijn projecten die rond het huis zijn uitgevoerd, of in de straat, en ook rond de stad of in de regio.

Zo ontwikkelde de gemeente Rotterdam samen met jongeren een eigentijds park om te sporten en bewegen, en benut de gemeente Maastricht de ondertunneling van de A2 om een groenstructuur dwars door de stad aan te leggen.

Kies voor diversiteit in gemeentelijk groen
De minister riep de wethouders van de gemeenten op om nog meer werk te maken van groen in en om de steden en zelf waar mogelijk het goede voorbeeld te geven. “Neem wat vaker de dienstfiets en controleer meteen het fietspadennetwerk. Kies voor meer diversiteit in het gemeentelijk groen, plant minder gangbare boom- of plantensoorten”.

Tijdens de bijeenkomst overhandigde wethouder Bolsius, namens de 36 grootste gemeenten van Nederland, aan minister Verburg het boek ‘De 4e Dimensie: Steden op weg naar menselijk groen’. In dit boek geven de wethouders van de grote steden hun visie op behaalde resultaten en toekomstopgaven voor de verbetering van het groen in de steden.

Download

Bron:
Ministerie van LNV

 

Krachtwijken in Alkmaar, Den Haag, Deventer, Eindhoven en Groningen krijgen extra geld voor groen in de wijk. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ondertekent met de gemeenten op maandag 7 december in de Haagse Schilderswijk hiervoor de 5 groenconvenanten.

In totaal maakt minister Verburg € 3,8 miljoen vrij voor meer groen in krachtwijken in de periode 2010 – 2012. Eindhoven, Den Haag en Groningen krijgen voor deze periode ieder € 975.000. Deventer en Alkmaar € 430.000. Elke wijk heeft haar eigen concrete plannen. 

Voor de andere krachtwijken heeft minister Verburg begin 2009 al € 7,8 miljoen vrijgemaakt. Daarmee is bijvoorbeeld in Amsterdam-Noord een grote natuurspeeltuin aangelegd. In Utrecht zijn bewoners zelf aan de slag bij het beheer van hun binnentuinen.

 

Debat ‘Groene wijk, krachtige wijk’
De bijeenkomst heeft plaats in de Haagse Schilderswijk, waar het geld ingezet wordt om het Van der Vennepark groener te maken. De Haagse wethouder Rabin Baldewsingh (Burgerschap, Deconcentratie, Leefbaarheid en Media) is gastheer en begeleidt de aanwezigen naar het Van der Vennepark. Daar zet hij samen met minister Verburg en wijkbewoners symbolisch een boom op. Aansluitend is in het theater Culturalis een kort debat, met als thema ‘Groene wijk, krachtige wijk’. Tot slot ondertekent de minister, mede namens minister Eberhard van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI), met de wethouders de groenconvenanten.

Groene plannen per stad
Den Haag: samen met bewoners aan de slag
In de Schilderswijk wordt het Van der Vennepark helemaal opnieuw ingericht. Het park wordt nu al zeer veel gebruikt door bewoners van de wijk. Samen met deze bewoners wordt een nieuw ontwerp gemaakt waardoor het park groener, aantrekkelijker en beter te gebruiken wordt.

Groningen: van lentekriebels naar het groene schooldak
Langs de spoorlijn in de wijk De Hoogte worden kleine stukjes groen met elkaar verbonden. In de Korrewegwijk worden (achter)tuinen van onder meer studentenhuizen en straten opgeknapt. Het doel is minder overlast, meer ‘groene’ tuinen en kleurrijke buurten. Het Borgplein wordt opnieuw ingericht als groen hart van de wijk. Er komt meer educatie over duurzaamheid. Het schoolplein Karreplad krijgt een natuurlijke speelvoorziening onder meer met via een groen dak. Het project Klein Maar Fijn ondersteunt bewoners bij het creëren van ‘Groen’ in het klein. In het project Lentekriebels maken bewoners in het voorjaar de straat klaar voor de lente.

Deventer: natuurspeelplekken en groene parken
Het venenplantsoen (bij het Cruijffcourt) krijgt een facelift. Er komt een veilig, vernieuwd en groen park dat beter benut kan worden. Ook het Lingepark wordt opgeknapt. Deze keer conform het ontwerp van de bewoners. Op de hoek van de DouwelerWetering-Haringvlietstraat komt een natuurspeelplek waar kinderen uit de Rivierenwijk avontuurlijk kunnen spelen.

Alkmaar: vleermuizenkelder en ijsvogelwand in de avonturenheuvel
In de wijk Overdie wordt het park Oosterhout aangepakt. Er komt onder meer een avonturenheuvel om op te spelen, meer water en fiets- en voetpaden. De avonturenheuvel krijgt een vleermuizenkelder en ijsvogelwand waardoor het geschikt is voor natuur- en milieueducatie. Hierdoor biedt het park meer ruimte voor de jeugd om de spelen en voor bewoners om te recreëren. Voor de wijk Overdie betekent het park een verbinding tussen de buurten Oud- en Nieuw Overdie en een plek voor ontmoeting.

Eindhoven: via trotse bomen naar het natuurleerpad
In de wijk Woensel-West worden trotse plekken versterkt. Zo krijgen bijzondere bomen op het Edisonplein een prominente plek. De wijk Bennekel krijgt een nieuwe visie voor de toekomst, met daarin bijvoorbeeld de aanleg van een natuurleerpad Genneper Parken, aanpak van zijtuinen en de renovatie van het groene lint Tinelstraat. In de wijk Doornakkers lopen vier ‘groene’ projecten die het groen in de wijk versterken en spelen in het groen activeren.

Bron:
Ministerie van LNV

 

 

 

Eind oktober verscheen het persbericht dat minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 7,8 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor meer groen in de wijk. Het geld is specifiek bedoeld voor de ‘krachtwijken’ en wordt in de periode 2008-2011 verdeeld over dertien van de achttien steden. De PVV heeft naar aanleiding van dit bericht vragen gesteld aan de Kamer. De PVV is van mening dat meer groen niet bijdraagt aan het gevoel van veiligheid van de burger en stelt extra politie-inzet voor.

Volledige informatie:
Lees hier de verantwoording van de minister naar de Tweede Kamer
Lees hier het persbericht van de minister

Ook interessant:
Krachtwijken, waarde van groen, openbaar groen

Bron:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Toespraak door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw G. Verburg, bij de afsluiting van het Groensymposium op 6 november 2008 in Rotterdam. Dit symposium stond geheel in het teken van alles dat met groen te maken heeft. Groen in de stad, groen op de stad en groen om de stad. De Gemeente Rotterdam had in dit kader internationaal aansprekende sprekers uitgenodigd om kennis te kunnen nemen van de laatste internationale ontwikkelingen.

Volledige informatie:
Lees hier de toespraak
Terugblik op het symposium

Ook interessant:
Gezondheid, waarde van groen, Randstad

Bron:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 7,8 miljoen euro vrijgemaakt voor meer groen in de wijk. Het geld is specifiek bedoeld voor de ‘krachtwijken’ en wordt in de periode 2008-2011 verdeeld over dertien van de achttien steden. In totaal gaat het om 29 krachtwijken waarin groen een meer prominente plek krijgt. Meer groen in de wijk draagt onder meer bij aan een gezondere leefomgeving, vermindering van fijnstof, ruimte om te ontspannen en te sporten en een prettig vestigingsklimaat.

Volledige informatie:
Lees hier het persbericht

Ook interessant:
Openbaar groen, prachtwijken, waarde van groen

Bron:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

In haar eerste begroting plaatst minister Verburg het beleidsterrein van LNV in een breder perspectief. De drie kerngebieden – ‘natuur, landschap, groen en vitaal platteland’, ‘voedsel’ en ‘groene economie’ -zijn gericht op vernieuwing en duurzaamheid van de agrarische sector, een vitaal landelijk gebied en een veilig en gevarieerd voedselpakket. De uiteindelijke opdracht is: verantwoord omgaan met people, planet en profit. De begroting van LNV bedraagt in totaal ruim 2,3 miljard euro.

De minister heeft een heldere boodschap:’Groen brengt ons geluk en euro’s, nu en in de toekomst. Maar dan moeten we wel zorgen dat het groen ook komt.’ In haar toespraak benadrukt ze dat nieuwe vormen van samenwerking tussen bestuurders en maatschappelijke partijen nodig zijn om te investeren in groen.