Verburg roept op tot uitrollen groene loper tussen stad en platteland

Sommige delen van groen Nederland moeten voor de burger beter bereikbaar worden. Daarom wil minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) dat gemeenten in Nederland de handen ineen slaan en samen met de provincies een groene loper in Nederland uitrollen.

Deze boodschap heeft de minister vandaag meegegeven aan de 36 grootste gemeenten van Nederland. Minister Verburg heeft vandaag het eerste exemplaar van het boek ‘Groene impuls’ overhandigd aan wethouder Lucas Bolsius van Rotterdam.

‘Groene impuls’ is een uitgave van het ministerie van LNV en bevat leerervaringen uit 14 inspirerende stedelijke groenprojecten in heel Nederland. Het zijn projecten die rond het huis zijn uitgevoerd, of in de straat, en ook rond de stad of in de regio.

Zo ontwikkelde de gemeente Rotterdam samen met jongeren een eigentijds park om te sporten en bewegen, en benut de gemeente Maastricht de ondertunneling van de A2 om een groenstructuur dwars door de stad aan te leggen.

Kies voor diversiteit in gemeentelijk groen
De minister riep de wethouders van de gemeenten op om nog meer werk te maken van groen in en om de steden en zelf waar mogelijk het goede voorbeeld te geven. “Neem wat vaker de dienstfiets en controleer meteen het fietspadennetwerk. Kies voor meer diversiteit in het gemeentelijk groen, plant minder gangbare boom- of plantensoorten”.

Tijdens de bijeenkomst overhandigde wethouder Bolsius, namens de 36 grootste gemeenten van Nederland, aan minister Verburg het boek ‘De 4e Dimensie: Steden op weg naar menselijk groen’. In dit boek geven de wethouders van de grote steden hun visie op behaalde resultaten en toekomstopgaven voor de verbetering van het groen in de steden.

Download

Bron:
Ministerie van LNV