Rot­ter­dam breidt sub­si­die groe­ne daken uit

De Rot­ter­dam­se water­schap­pen doen mee aan de sub­si­die­re­ge­ling groe­ne daken. Wie een groen dak aan­legt, krijgt hier voor 2009 met terug­wer­ken­de kracht €30 per m² voor. De gemeen­te Rot­ter­dam betaalt €25 en de water­schap­pen €5. Momen­teel bedraagt de sub­si­die €25. Het aan­leg­gen van een groen dak is moge­lijk van­af €45 per m².

Aan­leg groe­ne daken sti­mu­le­ren
De gemeen­te Rot­ter­dam wil haar inwo­ners op deze manier sti­mu­le­ren om groe­ne daken aan te leg­gen. Zowel par­ti­cu­lie­ren, ver­huur­ders als gebouw­ei­ge­na­ren kun­nen gebruik­ma­ken van de sub­si­die.

 

 

 

 

Bron:
Gemeen­te Rot­ter­dam