Har­der­wijk wil sub­si­die ver­strek­ken voor groe­ne daken

Het col­le­ge van bur­ge­mees­ters en wet­hou­ders van Har­der­wijk wil een sub­si­die tot  €125.000 ver­strek­ken aan onder­ne­mers op bedrij­ven­ter­rein Lorentz III die een groen dak wil­len.

Het sub­si­die­bud­get biedt ruim­te voor groe­ne daken op plus­mi­nus vijf bedrij­ven en zo’n der­tien par­ti­cu­lie­re wonin­gen. In okto­ber beslist de gemeen­te­raad van Har­der­wijk over het voor­stel.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
De Sten­tor