Subsidie voor project Natuur en Gezondheid in Goes

De gemeente Goes krijgt een subsidie van 372.000 euro van de provincie Zeeland voor het project Natuur en Gezondheid. Het doel van het project is om de gezondheid van inwoners te verbeteren door het creëren van extra ‘groen’ in de woonomgeving.

Het geld wordt benut voor park-, recreatie- en speelvoorzieningen. Natuur en groen wordt bewust ingezet om mensen uit te nodigen tot gezond gedrag en tot actieve vrijetijdsbesteding. Het project loopt tot en met december 2011 en moet als voorbeeld dienen voor andere gemeenten in Zeeland.

Bron:
Groene Ruimte