Utrecht geeft subsidie voor groene daken

De gemeente Utrecht wil haar bewoners stimuleren om groene daken aan te leggen. Het college stelt daarom vanaf 15 juni een subsidie van € 90.000 ter beschikking voor de aanleg van groene daken.

Particulieren met een plat of licht hellend dak kunnen een bedrag van € 30 per vierkante meter vergoed krijgen, maar niet meer dan 50% van de kosten. Aanvragers kunnen een maximale vergoeding krijgen van € 2.500 per dak en dit is inclusief de kosten van een bouwkundig expert.

Voorbeeldproject groene gevels
De gemeente Utrecht heeft buurtcentrum Sterrenzicht van gevelgroen voorzien als voorbeeld en inspiratie voor bewoners. Met beperkt grondgebruik krijgt een buurt een groener aanzicht en verbetert de leefbaarheid. 

 

Bron:
Gemeente Utrecht