Utrecht geeft sub­si­die voor groe­ne daken

De gemeen­te Utrecht wil haar bewo­ners sti­mu­le­ren om groe­ne daken aan te leg­gen. Het col­le­ge stelt daar­om van­af 15 juni een sub­si­die van € 90.000 ter beschik­king voor de aan­leg van groe­ne daken.

Par­ti­cu­lie­ren met een plat of licht hel­lend dak kun­nen een bedrag van € 30 per vier­kan­te meter ver­goed krij­gen, maar niet meer dan 50% van de kos­ten. Aan­vra­gers kun­nen een maxi­ma­le ver­goe­ding krij­gen van € 2.500 per dak en dit is inclu­sief de kos­ten van een bouw­kun­dig expert.

Voor­beeld­pro­ject groe­ne gevels
De gemeen­te Utrecht heeft buurt­cen­trum Ster­ren­zicht van gevel­groen voor­zien als voor­beeld en inspi­ra­tie voor bewo­ners. Met beperkt grond­ge­bruik krijgt een buurt een groe­ner aan­zicht en ver­be­tert de leef­baar­heid. 

 

Bron:
Gemeen­te Utrecht