Berichten

Het Antwerpse Stadspark wordt grondig aangepakt. Dit najaar al wordt een deel van het groen vervangen of opgeknapt. Met als doel dat het Stadspark opnieuw een toplocatie wordt.

Het park zal ook groter worden doordat het ‘Heldenplein’ in de groene long wordt geïntegreerd. Dat is het uitgangspunt van een analyse die een gespecialiseerd bureau en het stadsbestuur hebben gemaakt. Het romantische en historische karakter van het park blijft bewaard.

Horeca
Er komt horeca in het park, er worden publieke toiletten gebouwd en het groene hart van de stad krijgt meer ruimte.

Aanplant
De kleinere ingrepen – zoals overbodig groen verwijderen en nieuw groen aanplanten – gebeuren dit najaar al. In vier fasen wordt de rest van het park aangepakt. Buurtbewoners zullen inspraak krijgen bij het opknappen van het Stadspark.

Bron:
Gazat van Antwerpen

Het college van B&W heeft ingestemd met het ontwerp voor een nieuw park in Overamstel. Het park wordt onderdeel van de toekomstige woonwijk Amstelkwartier in de brede bocht van de Amstel ten zuiden van de Omval. De werkzaamheden beginnen volgende maand.

De gemeente Amsterdam en een aantal ontwikkelaars werken aan een nieuwe woonwijk langs de brede bocht van de Amstel. In Amstelkwartier is ruimte voor 1.500 woningen, 5.500 vierkante meter bruto vloeroppervlak voor werken en winkelen, een hotel, een kinderdagverblijf en een brede school. De aanleg van het park begint in augustus en de bouw van de eerste woningen naar verwachting in september. Volgens de planning zijn het park en de woningen klaar in 2013. Langs de Amstel komen horecavoorzieningen, een jachthaven en een drijvend zwembad.

Meer informatie

Bron:
Gemeente Amsterdam

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Een nieuw stadspark in Goes moet jong en oud stimuleren tot bewegen. Het plan is om in 2011 met de aanleg van het park langs de Oranjeweg te starten. 

Hoe het toekomstige park er precies uit gaat zien staat nog niet vast. Wel kunnen omwonenden creatieve voorstellen indienen. Zo zijn er ideeën voor een visvijver, een ommetje en beleeftuinen voor senioren. Volgens projectleider Elia ter Wisscha van de gemeente Goes wordt het nieuwe groengebied met natuurlijke elementen ingericht. Standaard speeltoestellen en verharde speelplaatsen zullen er niet komen. 

Lees meer over dit onderwerp in het bericht van de PZC »


Bron:
PZC

 

De nieuwe collegepartijen BPA, VVD, D66 en GroenLinks in Amersfoort zijn een coalitieakkoord overeengekomen waarbij het terrein van het St. Elisabeth ziekenhuis als stadspark wordt ingericht, zodra het nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg in 2014 in gebruik wordt genomen. Met dit akkoord zal het Rijksmonument Park Randenbroek tegen die tijd weer een open verbinding krijgen met de Utrechtse Heuvelrug.

In 1960 werd het St. Elisabeth ziekenhuis gebouwd in het Heiligenbergerbeekdal. Dat leek toen een logisch besluit, maar al gauw bleek dat de bouw van het St. Elisabeth ziekenhuis het gebied versnipperde.

Amersfoort is ontstaan door de samenloop van drie beken. De Heiligenbergerbeek is een van deze drie beken en is nog het restaureren waard.  
 
Groen heeft positieve invloed
Stedelingen zijn gezonder in een groene omgeving. De aanwezigheid van groen heeft een positieve invloed op de gezondheid en het welbevinden van stadsbewoners. Hoe meer groen, hoe gezonder. Stichting Heiligenbergerbeekdal www.hetbeekdal.nl strijdt al tien jaar voor een groene long in de stad.

Bron:
Het Beekdal

Op maandag 22 februari werd gestart met het planten van enkele nieuwe bomen in het stadspark in Sittard. Wethouder Berry van Rijswijk heeft het startsein geven door zelf een zogenaamde Varenbeuk en een Moeraseik aan te planten.

De afgelopen maanden zijn reeds veel bomen in het park gesnoeid. Bovendien zijn helaas enkele bomen gekapt die gevaar opleverden voor de omgeving. “Uiteraard planten wij daar enkele bijzondere boomsoorten voor terug. Daarnaast is het de bedoeling om deze bomen te etiketteren, zodat toeristen en bomenliefhebbers meer informatie krijgen over de monumentale bomen in het park”, aldus wethouder Berry van Rijswijk (Beheer Openbare Ruimte).

Het stadspark in Sittard is één van de twee parken in Nederland die een nationaal monumentenstatus heeft. Het andere park is het welbekende Vondelpark in Amsterdam.

Toon Hermans Humor festival
Het Sittardse stadspark, ooit ontwerpen door tuinarchitect Dirk Tersteegh heeft sinds de aanleg in 1920 al een aantal keren een metamorfose of renovatie doorgemaakt. De laatste renovatie was zo ‘n 25 jaar geleden. Nu 25 jaar later is het park toe aan een fikse opknapbeurt. De diverse waterpartijen krijgen een onderhoudsbeurt en plantvakken worden vervangen door nieuwe beplanting. Bomen die door de jaren heen zijn verwijderd of die er slecht aan toe zijn worden vervangen door nieuwe bijzondere boomsoorten. Dit zoals oorspronkelijk ontworpen is door tuinarchitect Tersteegh. In juni 2010 zal het stadspark dienen als decor voor het Toon Hermans Humor festival. Daarna zal de renovatie vervolgd worden.

Bron:
Gemeente Sittard-Geleen

 
 

De bestuurders van de stadsdelen in Amsterdam willen samen met de gemeente Amsterdam en de woningcorporaties Stadgenoot en Far West een attractief en goed bezocht stadspark van Sloterplas maken. De ambitie van de bestuurders is een levendige Sloterplas waar ruimte is voor sport, cultuur, recreatie en stedelijke ontmoeting.

De Sloterplas vormt samen met het omliggende park straks het groene hart van het nieuwe stadsdeel Nieuw-West. Voor 200.000 Amsterdammers is dit het meest dichtbij gelegen park. Het is daarmee een belangrijk recreatiegebied voor veel Amsterdammers. Toch zijn de huidige voorzieningen en de activiteiten rond de Sloterplas nog relatief onbekend. Er zijn nieuwe voorzieningen en activiteiten nodig die nieuwe bezoekers naar de binnenstedelijke plas trekken.

De voorzieningen en activiteiten moeten passen bij de karakteristieke kwaliteiten van de Westelijke Tuinsteden en tegelijkertijd de oevers van de plas meer allure geven.

 

Toe aan kwaliteitsimpuls
Het Sloterpark is ook toe aan een kwaliteitsimpuls. Er is achterstallig onderhoud en de toegangen van het park hebben onvoldoende uitstraling. De eerste verbeteringen zijn al klaar of in gang gezet. Langs het wandel- en trainingsparcours ‘rondje Sloterplas’ is de verlichting verbeterd, zijn er informatieborden geplaatst en zijn er voorjaarsbloemen gezaaid die binnenkort in alle kleuren bloeien.

Meer voorzieningen en activiteiten
De betrokken partijen willen de plas aantrekkelijker maken met meer voorzieningen en activiteiten. Wethouder Carolien Gehrels, stadsdeelbestuurders Tys de Ruijter (Geuzenveld-Slotermeer), Achmed Baâdoud (Osdorp) en Paulus de Wilt (Slotervaart) en corporatiedirecteuren Gerard Anderiesen (Stadgenoot) en Jacques Thielen (Far West) ondertekenden gisteren een overeenkomst om de samenwerking aan de verbetering van de Sloterplas vast te leggen.

Meer informatie:

Bron:
Gemeente Amsterdam