Nieuw stads­park in Goes moet omwo­nen­den uit­da­gen tot bewe­gen

Een nieuw stads­park in Goes moet jong en oud sti­mu­le­ren tot bewe­gen. Het plan is om in 2011 met de aan­leg van het park langs de Oran­je­weg te star­ten. 

Hoe het toe­kom­sti­ge park er pre­cies uit gaat zien staat nog niet vast. Wel kun­nen omwo­nen­den cre­a­tie­ve voor­stel­len indie­nen. Zo zijn er ideeën voor een vis­vij­ver, een omme­tje en beleef­tui­nen voor seni­o­ren. Vol­gens pro­ject­lei­der Elia ter Wis­scha van de gemeen­te Goes wordt het nieu­we groen­ge­bied met natuur­lij­ke ele­men­ten inge­richt. Stan­daard speel­toe­stel­len en ver­har­de speel­plaat­sen zul­len er niet komen. 

Lees meer over dit onder­werp in het bericht van de PZC »


Bron:
PZC