Berichten

Kinderen en ouders werken in de Diezerpoort in Zwolle samen aan het ontwerp van een leuke aantrekkelijke groene speelplek aan de Kastanjestraat. Afgelopen november was de eerste creatieve sessie.

Woensdag 18 januari vond de tweede bijeenkomst plaats. Hier werd het ontwerp gepresenteerd waarin alle wensen van de kinderen en ouders die zij in de eerste bijeenkomst hebben aangedragen, zijn verwerkt.

Doel van het project is om ‘kijkgroen’ in ‘gebruikersgroen’ ofwel ‘speelnatuur’ te veranderen. Dit gebeurt vanuit het programma Zwolle Gezonde Stad. Het uitgangspunt is dat een gezonde omgeving uitdaagt tot meer bewegen, zoals buitenspelen, en op deze wijze een bijdrage levert aan het bevorderen van de gezondheid van de Zwolse jeugd.

Verbetering sociale contacten
Naast het feit dat een gezonde omgeving uitdaagt tot meer bewegen en op deze manier een bijdrage levert aan de gezondheid van de inwoners, kent het project Speelnatuur ook
andere positieve effecten. Zo draagt het bij aan de verbetering van de sociale contacten en sociale veiligheid in de wijk en de kwaliteit van de leefomgeving wordt vergoot.

JOGG en Zwolle Gezonde Stad
Zwolle pakt met het programma Zwolle Gezonde Stad overgewicht bij haar jeugdige inwoners aan. Dit doet de gemeente via de JOGG aanpak (Jongeren op Gezond Gewicht). JOGG is de beweging waarbij iedereen in stad, dorp of wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Het doel is de stijging van overgewicht en obesitas bij jongeren om te zetten in een daling.

Samenwerking
Zwolle Gezonde Stad is een samenwerking van gemeente Zwolle, GGD IJsselland, Icare, Travers, Sportservice Zwolle, de brede scholen, Hogeschool Windesheim, Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle (OPOZ) en het Zwolse bedrijfsleven.

Eén van de oudste wijken
Diezerpoort is één van de oudste wijken in Zwolle en goed bereikbaar door de ideale ligging dichtbij de binnenstad. De wijk heeft een grote diversiteit aan woningen, koop en huur, duur en goedkoop. Om de samenhang in de wijk te verbeteren is herstructurering nodig. Voor deze wijk staan dan ook veel veranderingen op stapel.

Bron:
Gemeente Zwolle

Klimaatverandering kan in stedelijk gebied tot onder andere extreme hitte en overmatige neerslag leiden. Meer groen draagt in perioden van extreme hitte bij aan minder hitteoverlast in steden. Het is dan ook raadzaam voor gemeenten om maatregelen te nemen waarmee de stad klimaatbestendig wordt gemaakt. Ook burgers kunnen hieraan bijdragen. Voor beide partijen geldt dat nu investeren in klimaatbestendigheid, in de toekomst rendeert. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Gemeenten zouden met maatregelen zoals meer openbaar groen en waterbergend vermogen kunnen aanhaken bij beleidsterreinen als infrastructuur, volksgezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Een voorbeeld van meer openbaar groen is een groene infrastructuur, zoals parken en plantsoenen. Een bijkomstigheid van openbaar groen is de onafgedekte bodem, bijvoorbeeld niet bedekt door wegen, gebouwen, enzovoort. Hierdoor wordt de capaciteit van de bodem om water te infiltreren vergroot.

Minder belasting van het riool
Voor een optimale waterberging kan de gemeente bijvoorbeeld wadi’s aanleggen die ervoor zorgen dat het riool minder wordt belast bij overmatige neerslag. Een wadi is een veelal begroeide verlaging van het maaiveld. Bij hevige regenval komt de wadi onder water te staan doordat hemelwater via de daken van omliggende gebouwen naar de wadi wordt afgevoerd.

Groene daken en geveltuintjes
Particulieren kunnen ‘groene daken’ aanleggen, of (gevel)tuintjes waarvan de bodem niet bedekt is. Subsidies voor particuliere initiatieven op dit gebied zijn hiervoor een extra stimulans.

Download het rapport Klimaatverandering in het stedelijk gebied Groen en waterberging in relatie tot de bodem »

Bron:
RIVM

——————————————————————————-

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Mooi Nederland organiseert een projectenparade over stadsrandzones. Op de dag af een jaar na hetStadsrandzonescongres wordt in Amersfoort gekeken hoe het nu staat met de ambities voor de stadsrandzone.

Laat u inspireren door projecten uit de praktijk en neem deze kennis mee om werk te maken van uw eigen sterke stadsrandzone.

Programma
Edward Stigter, programmadirecteur Mooi Nederland, presenteerde vorig jaar een aantal belangrijke opgaven voor de stadsrandzone. Dit jaar neemt hij, als dagvoorzitter, samen met u een kijkje in de praktijk en laat hij zien hoe u met deze opgaven aan de slag kunt.

Landschapsarchitect Hilde Blank adviseert u daarnaast wat er in de praktijk gedaan kan worden om aan de ambities en opgaven voor de stadsrandzone te werken vanuit haar ervaring in het Atelier Overijssel.

 

Projectenparade
Tijdens de projectenparade presenteren scholieren de resultaten van hun ontdekkingstocht door de stadsrandzone van Amersfoort. Voor de prijsvraag Mooi Hoogland-West kozen zij een favoriete plek en maakten een plan hoe zij deze plek aan anderen willen laten zien. Het plan dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd, wordt deze dag bekendgemaakt.

Het programma wordt afgesloten met de belangrijkste conclusies en leerpunten van de dag. Samen blikken we vooruit naar 11-11-’11 en formuleren we de ambities voor het komende jaar.  

Rondleiding
Na afloop van de bijeenkomst kunt u een rondleiding krijgen door het bijzondere gebouw waar de projectenparade plaatsvindt of de praktijk proeven in twee Amersfoortse stadsrandzones: Hoogland-West en Vathorst-Noord.

Klik hier voor meer informatie »

 

 

 

 

 

 

 
 

Houd 2 oktober 2008 vrij in uw agenda
Dit jaar wordt voor de vijfde keer in het Euretco Expo Center de grootste vakbeurs voor openbare ruimte georganiseerd.
Als u werkzaam bent bij een gemeentelijke, provinciale of rijksoverheid of in een ander beroep werkzaam bent binnen het vakgebied openbare ruimte, dan is het zeker de moeite waard om op donderdag 2 oktober een bezoek te brengen aan de Dag van de Openbare Ruimte in Houten.
Volledige informatie:Klik hier voor meer informatie
Ook interessant:Beleid, consultancy, planologieBron:Dag van de openbare ruimte

Niet al het groen in de stad wordt goed gebruikt. Zo zijn bijvoorbeeld veel binnentuinen verwaarloosd en vervuild. Bewoners zijn weinig betrokken bij dit groen in de directe omgeving. Terwijl groen juist een belangrijk middel kan zijn om de leefbaarheid en de sociale cohesie te verbeteren. Het opnieuw inrichten van ongebruikte (binnen)tuinen biedt daarom kansen. Maar hoe betrek je bewoners hierbij? Dit kwam aan bod tijdens de vernieuwde excursie groen en integratie op woensdag 4 juni 2008.

Volledige:
Download hier het verslag

Ook interessant:
Integratie, participatie, projecten

Bron:
Stichting Recreatie Kennis en Innovatiecentrum (Martine van Loon en Femke Huis)

 

Op 24 juni organiseert De Kleine Aarde binnen haar project Speelnatuur in samenwerking met Stichting Oase een inspirerende en informatieve dag die helemaal in het teken staat van natuurlijk spelen. Zowel de theoretisch achtergrond, de discussie over de nut en noodzaak als de praktische aanpak van ontwerp naar uitvoering zullen aanbod komen.

We nodigen diverse experts en ervaringsdeskundigen uit die van verschillende kanten het natuurlijke spelen en de natuurlijke speelplaats zullen belichten.

Tevens zal de natuurlijke speelplek die tijdens de Workshop van april in het Eco-park is aangelegd officieel geopend worden. Kortom het wordt zeker een zeer inspirerende en informatieve dag rond het thema speelnatuur.

Volledige informatie:
Voor aanmelding neem contact op op met Marleen Warnaar 0411-661098 of m.warnaar@dekleineaarde.nl

Ook interessant:
Kinderen, spelen, natuurlijke speelplekken

Bron:
De kleine aarde

De gemeente Vlist start met een nieuw initiatief: groenadoptie. Inwoners kunnen daarbij een stukje openbaar groen ‘adopteren’. Dat betekent dat zij als vrijwilliger kleinschalig groenonderhoud aan perken en plantsoenen in hun directe leefomgeving uitvoeren. Zo maken zij zelf een stukje van hun eigen wijk. Doen mensen dit samen met enkele buurtgenoten, dan is groenadoptie nog gezellig ook.