Samen aan de slag in het ste­de­lijk groen

Houd 2 okto­ber 2008 vrij in uw agen­da
Dit jaar wordt voor de vijf­de keer in het Euret­co Expo Cen­ter de groot­ste vak­beurs voor open­ba­re ruim­te geor­ga­ni­seerd.
Als u werk­zaam bent bij een gemeen­te­lij­ke, pro­vin­ci­a­le of rijks­over­heid of in een ander beroep werk­zaam bent bin­nen het vak­ge­bied open­ba­re ruim­te, dan is het zeker de moei­te waard om op don­der­dag 2 okto­ber een bezoek te bren­gen aan de Dag van de Open­ba­re Ruim­te in Hou­ten.
Vol­le­di­ge informatie:Klik hier voor meer infor­ma­tie
Ook interessant:Beleid, con­sul­tan­cy, planologieBron:Dag van de open­ba­re ruim­te