Berichten

De gemeente Weert, winnaar van de nationale groencompetitie Entente Florale, vindt het belangrijk dat de stad nog groener wordt en wil daarom graag bewoners bij de Groenste stad betrekken. Hiervoor start een nieuw project: Boom in de voortuin.

Met dit project wil de gemeente 3.000 bomen door particulieren laten planten in de komende vijftien jaar. Vanaf woensdag 31 oktober kunnen particulieren zich aanmelden via www.weert.nl/groenstestad. Voor dit eerste jaar stelt de gemeente 300 bomen gratis beschikbaar.

Tuin en straat vormen een mooi groen geheel
Het project vloeit voort uit het bomenbeleidsplan. Het stimuleren tot aanplant door inwoners is één van de speerpunten uit dit plan. De zorg en belangstelling voor een aangename en groene woonomgeving houdt niet op bij de erfgrens. De tuin en de straat kunnen samen een mooi groen geheel vormen. Hierbij is vaak in tuinen meer ruimte voor groen dan in het straatbeeld.

Hoe werkt het?
De gemeente koopt de bomen in en stelt één boom per tuin ter beschikking aan de inwoners. Wie mee wil doen met dit project, downloadt het aanmeldformulier op www.weert.nl/groenstestad. Het ingevulde formulier stuurt u naar de gemeente Weert, Postbus 950 6000 AZ Weert. De inwoners kunnen uit een lijst kiezen welke boom ze willen planten. Als de boom nog op voorraad is, krijgt u bericht wanneer en waar u de boom kunt afhalen. Zijn de bomen van dit jaar op, dan komt u op een wachtlijst voor volgend jaar te staan. Bij het afhalen van de boom krijgt u een instructie over hoe de boom geplant, verzorgd en gesnoeid moet worden. U plant de boom in uw voortuin en bent vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor de gekozen boom.

 

 

 

 

De tien trapportalen van de vijf flats aan de Simplonbaan in Lunetten zijn vergroend met groene gevels. Voortuinen zijn opgeknapt, fietsklemmen aangelegd en de portieken zijn opnieuw beschilderd. Deze en andere verbeteringen dragen bij aan de kwaliteit van de woningen en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte.
Onlangs vierden de buurtbewoners met directeur Trees van Haarst van Portaal Utrecht, Azet Hoveniers en wethouder Groen Mirjam de Rijk de oplevering van het project.
Investeren in groen
Mirjam de Rijk, wethouder Duurzaamheid en Groen: “We maken in Utrecht veel geld vrij om straten en wijken te vergroenen. Dankzij hun ligging aan deze doorgaande weg kun je de groene gevels bijna niet missen als je Lunetten bezoekt. Gevelgroen maakt de omgeving aantrekkelijker en is geschikt voor plekken met weinig ruimte voor bomen of struiken.”
Icoonproject
De vijf groene gevels vormen een icoonproject voor Utrecht: nergens anders in de stad is op deze schaal gevelgroen aangelegd. Om de gevels met vetplantjes te kunnen behangen, heeft de leverancier van het gevelgroen zelfs een uniek wandsysteem op maat ontworpen. Groene daken en geveltuinen verbeteren het straatbeeld, het klimaat en de luchtkwaliteit, want het vangt fijn stof op. Groene gevels dienen als leefomgeving voor insecten, vlinders en vogels.
Subsidieregeling
Portaal, de hovenier en de gemeente hebben samen het project gefinancierd. Utrecht kent een subsidieregeling voor de aanleg van groene daken door particuliere huiseigenaren. Deze bestaande regeling is in 2011 uitgebreid voor de aanleg van groene gevels. Woningcorporaties kunnen nu ook subsidie krijgen. Daarop is Portaal als eerste woningcorporatie in Utrecht met de gemeente in gesprek gegaan over de aanleg van groene gevels op een prominente plek.
Aandacht voor de omgeving
Trees van Haarst, directeur Portaal in Utrecht: “We hebben aandacht voor de omgeving van onze huurders. De groene gevels zijn daar een mooi voorbeeld van, zeker in combinatie met de aanvullende aanpassingen die we hier samen met andere partijen hebben gedaan. Zo zorgen we voor een veilige, gezonde en prettige plek om te wonen.”
Belangrijk
De gemeente Utrecht vindt groen belangrijk voor de kwaliteit van de woonomgeving. De aanpak van dak- en gevelgroen is benoemd in het collegeprogramma Open, Groen en Sociaal. Meer informatie over de aanpak en subsidieregeling staat op tekstversie.utrecht.nl/groendak 
 

In Rotterdam zijn in de afgelopen jaren al meerdere schoolpleinen en openbare buitenruimten groen ingericht. De bevindingen daarvan zijn in een brochure opgenomen met als doel ook andere steden te enthousiasmeren. Het groenplein dat werd aangelegd in Feijenoord trok landelijk de aandacht en vormde de aanleiding voor dit project.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft Rotterdam de uitdaging geboden om in de krachtwijken nog elf schoolpleinen groen in te richten. Daarnaast is een prijsvraag uitgeschreven waarbij drie winnende scholen een bijdrage hebben ontvangen voor de aanleg van een groen schoolplein. Met belangrijke co-financiers als Jeugd Onderwijs en Samenleving (programma Kindvriendelijke Wijken) en Pact Op Zuid heeft het Rotterdamse College van B en W de uitdaging aangenomen en de opdracht aan Sport en Recreatie gegeven.
Inmiddels zijn de schoolpleinen groen ingericht. Rotterdamse kinderen in met name de deelgemeenten Charlois, Delfshaven, Feijenoord en Noord kunnen tijdens schooluren, maar vaak ook daarbuiten, spelen, bewegen, ontdekken en leren op een groen schoolplein.

Brochure Groene Schoolpleinen
Vanuit een theoretisch kader en interessante voorbeelden uit de praktijk, hebben we aan de hand van elf thema’s onze bevindingen in een brochure beschreven. Hiermee willen we andere steden enthousiasmeren voor dit project, zodat straks in heel Nederland schoolpleinen worden vergroend.  Bekijk de brochure Groene Schoolpleinen »

Bron:
Gemeente Rotterdam

Na vier jaar sluit Natuur en Milieu Overijssel het project Kind in de Natuur af. De afgelopen jaren heeft deze organisatie samen met natuurorganisaties, particulieren, scholen, bedrijven en gemeenten hard gewerkt aan de introductie van nieuwe natuurspeelplaatsen in Overijssel. Een investering die het dubbel en dwars waard was, want inmiddels is Overijssel heel wat natuurlijke speelplekken rijker.

Bovendien staat na vier jaar het natuurlijk spelen weer volop in de belangstelling, waardoor Natuur en Milieu Overijssel er van overtuigd is dat in de toekomst nieuwe initiatieven voor natuurlijk spelen zullen blijven. De kennis omtrent de aanleg, onderhoud, beheer et cetera die in de afgelopen periode is opgedaan, is gebundeld in een aantal factsheets.

Samenwerken aan jeugd en groen
In een speciale handreiking voor gemeenten zijn inspirerende voorbeelden te vinden hoe vanuit de gemeente de relatie tussen jeugd en groen versterkt kan worden. Hoe zet je een locale samenwerking op, hoe zorg je voor de projectuitvoering en hoe betrek je de bewoners bij het proces. Ook vind je tips voor de nodige verankering in beleid en organisatie.

Download hier de handreiking »

Bron:
Natuur en Milieu Overijssel / Straatbeeld

Gemeente Tilburg start dit najaar met het project ‘Bomen voor Scholen’. Dit project houdt in dat basisscholen van de gemeente de kans krijgen om kosteloos een boom te laten planten op hun schoolplein. Het project start in stadsdeel ‘Oude Stad’.

De gemeente Tilburg wil de Oude Stad vergroenen en haar bomenbestand in het stedelijk gebied uitbreiden. Marieke Moorman, wethouder Natuur & Landschap: ” Niet alleen omdat je met meer groen de omgeving letterlijk en figuurlijk opfleurt maar ook omdat meer groen de omgeving een kwaliteitsimpuls geeft en er een fijner leefgebied ontstaat.”

Boom aanbieden
Veel schoolterreinen lenen zich prima voor dit project, ze beschikken over weinig groen en hebben voldoende plaats voor een boom.

Probleem is dat de schoolbesturen niet beschikken over de financiële middelen om extra groen bij te planten. Daarom biedt de gemeente 18 basisscholen in stadsdeel ‘Oude Stad’ een boom aan voor op het schoolterrein.

Nog dit plantseizoen planten
Voor de uitvoering van het project ‘Bomen voor Scholen’ werkt de gemeente Tilburg samen met Projectbureau Orbis. Deze week zijn alle basisscholen in het stadsdeel ‘Oude Stad’ ingelicht over de start van het project. Geïnteresseerde basisscholen kunnen zich aanmelden voor deelname. In overleg met de deelnemende school wordt bepaald welke soort boom het meest geschikt is. Het streven is om de bomen nog dit plantseizoen (najaar 2011 en vroege voorjaar 2012) te planten. Het project ‘Bomen voor Scholen is dit jaar ook in de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Eindhoven met succes uitgevoerd.

Educatie
In het kader van het project ‘Bomen voor Scholen’ is een lespakket ontwikkeld dat in het teken staat van natuur- en milieueducatie. Iedere deelnemende school krijgt naast een boom ook dit lespakket aangereikt. Door dit lespakket investeert de gemeente Tilburg ook in educatie om zo basisschoolleerlingen bewust maken van het belang van groen.

Bron:
Gemeente Tilburg

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 
 

Koning Mohammed VI heeft het project ‘Maroc Vert’, Groen Marokko, gelanceerd om het leefklimaat, de werkgelegenheid en het toerisme te bevorderen. Tussen nu en 2020 moet het hele land er veel groener uitzien. De nieuwe aanplant moet bovendien erosie en verwoestijning tegengaan.

Voor dit miljardenproject heeft Marokko buitenlandse kennis en techniek nodig. Om die reden heeft het ministerie van ELI contact gezocht met Treeport, een cluster van Zundertse boomkwekerijbedrijven. De Marokkanen hebben grote belangstelling voor een breed assortiment, zoals laanbomen, bos- en haagplantsoen, containerteelt en fruitbomen. Vooral bloeiende heesters staan bovenaan het verlanglijstje.

Lees hier het volledige bericht »

 

 

 

 

Bron:
BN De Stem

 

De gemeente Goes krijgt een subsidie van 372.000 euro van de provincie Zeeland voor het project Natuur en Gezondheid. Het doel van het project is om de gezondheid van inwoners te verbeteren door het creëren van extra ‘groen’ in de woonomgeving.

Het geld wordt benut voor park-, recreatie- en speelvoorzieningen. Natuur en groen wordt bewust ingezet om mensen uit te nodigen tot gezond gedrag en tot actieve vrijetijdsbesteding. Het project loopt tot en met december 2011 en moet als voorbeeld dienen voor andere gemeenten in Zeeland.

Bron:
Groene Ruimte

 

Onlangs gaf wethouder Rabin Baldewsingh van de gemeente Den Haag het startsein voor het project ‘Miljoen voor Groen’ in 2009. Dit deed hij door het beplanten van enkele openbare voortuinen in Vlaskamp.

Met deze actie kunnen bewoners hun eigen wensen voor het opknappen van wijk- en buurtgroen realiseren.

Betrokkenheid bij groen
Wethouder Baldewsingh waardeert het enorm dat de Hagenaars zo betrokken zijn bij het groen in de stad. Op de gemeentesite vertelt hij dat het groene karakter van de stad met extra bomen in de woonstraten wordt versterkt. En daarom wil hij ook dit jaar de Hagenaren een boom aanbieden om deze in hun voortuin te planten. Volgens de wethouder verdwijnen door dit soort acties de betegelde voortuinen en komt er een stukje natuur voor in de plaats. 

Bron:
Gemeente Den Haag

Het onderwerp klimaatverandering, en dan specifiek adaptatie, krijgt steeds meer de aandacht bij gemeenten en provincies. 

Vaak wordt de vraag gesteld “ik hoor dat er iets moet gebeuren, maar wat kan ik doen?”. CROW wil hier met betrokken partijen een concreet antwoord op gaan geven.

Op dit moment lopen er al vele initiatieven. CROW wil de vertaalslag naar de praktijk maken, zodat alle gemeenten en provincies hier hun voordeel mee kunnen doen. We willen ons daarbij primair richten op de inrichting van de stedelijke omgeving.

Het resultaat van het project zal een eerste leidraad zijn voor ontwerpers, hoe zij de veranderingen van het klimaat in hun ontwerp kunnen opvangen. Op deze wijze wordt voorkomen dat het ter zijner tijd noodzakelijk is om rigoureuze en grootschalige aanpassing van de openbare ruimte te doen. De maatregelen die hiervoor genomen kunnen worden zijn zeer divers. Dit kan variëren van het opnemen van waterdoorlatende bestrating tot het opnemen van meer groen in de stad.

Om de leidraad zo goed mogelijk op de praktijkbehoefte te laten aansluiten, is CROW op zoek naar gemeenten die vragen of suggesties hebben over het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte. Dit kunnen zowel gemeenten zijn die al ervaring hebben met het opnemen van dit onderwerp in de plannen, maar ook gemeenten die aan het begin van dit proces staan.

Volledige informatie:
Voor meer informatie kunt ucontact opnemen met Ineke Westerbroek, projectmanager (westerbroek@crow.nl).

Ook interessant:
Klimaatverandering, ontwerp, groen en klimaat

Bron:
Crow