Koning Marok­ko lan­ceert pro­ject ‘Maroc Vert’, Groen Marok­ko

Koning Moham­med VI heeft het pro­ject ‘Maroc Vert’, Groen Marok­ko, gelan­ceerd om het leef­kli­maat, de werk­ge­le­gen­heid en het toe­ris­me te bevor­de­ren. Tus­sen nu en 2020 moet het hele land er veel groe­ner uit­zien. De nieu­we aan­plant moet boven­dien ero­sie en ver­woes­tij­ning tegen­gaan.

Voor dit mil­jar­den­pro­ject heeft Marok­ko bui­ten­land­se ken­nis en tech­niek nodig. Om die reden heeft het minis­te­rie van ELI con­tact gezocht met Treeport, een clus­ter van Zund­ert­se boom­kwe­ke­rij­be­drij­ven. De Marok­ka­nen heb­ben gro­te belang­stel­ling voor een breed assor­ti­ment, zoals laan­bo­men, bos- en haag­plant­soen, con­tai­ner­teelt en fruit­bo­men. Voor­al bloei­en­de hees­ters staan boven­aan het ver­lang­lijst­je.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

 

 

 

 

Bron:
BN De Stem