Berichten

De horeca-ondernemers aan het Nieuwe Plein en Gerrie Elfrink, wethouder Rijnboog, hebben afgelopen zondag samen een boom geplant.  De wethouder zei dat het Nieuwe Plein van een weg met een grijze en stenige uitstraling is veranderd in een aantrekkelijke plek met veel groen waar de binnenstadsbezoeker de ruimte heeft.

“Het Nieuwe Plein vormt nu een mooie verbinding in Rijnboog tussen station en binnenstad”, aldus de wethouder. De ondernemers zijn blij met hun nieuwe plein.

Toespraak
Met vier schoppen onder de arm kwam wethouder Elfrink aanfietsen. In z’n toespraakje riep hij de ondernemers op om de nieuwe ruimte op het plein te benutten door terrassen aan te leggen. Verschillende ondernemers hebben de ruimte vóór hun zaak al aantrekkelijk ingericht. Gerrie Elfrink zei dat er positieve én kritische opmerkingen op de nieuwe inrichting zijn geuit. “Zo hebben we de situatie op verschillende punten kunnen verbeteren. Het Nieuwe Plein zelf is klaar maar met de rest van het westelijke singelgebied, op het Willemsplein, gaan we nog verder. Ook dat gebied gaan we nog goed inrichten.” Hij prees de provincie Gelderland om haar steun voor de herstructurering van het Nieuwe Plein in Rijnboog.

Met een kraan van aannemersbedrijf Dusseldorp dat het plein heeft aangelegd, plaatste de wethouder de boom in het plantgat. Alle ondernemers schepten het plantgat dicht met grond. Met een drankje werd de voltooiing van het Nieuwe Plein beklonken.

Bron:
Gemeente Arnhem

 

De nieuwe buurt- en schooltuin in de Edese wijk Veldhuizen is onlangs door wethouder Van de Weerd van de gemeente Ede geopend. Op de plek van de tuin stonden vroeger twee hoge flatgebouwen. De grondeigenaren, gemeente Ede en woningbouwcoöperatie Woonstede, gaven buurtbewoners de gelegenheid om de grond tijdelijk te gebruiken voor een gezamenlijke tuin.

De tuin is een samenwerkingsproject. Buurtkinderen en buurtbewoners onderhouden het deel van de tuin met kruiden en fruit zoals aardbeien en bessen. Vrouwenvereniging  El Karam Huis onderhoudt de bloemen- en bloeiende plantentuin. Het vierde deel is in gebruik als schooltuin door leerlingen van De Bongerd, De Dillenburg en kinderen van de peuterspeelzaal De Blokkendoos. Het Groenhorst College kweekt planten voor de schooltuin.

Buurtinitiatief
De tuin draagt bij aan de samenhang in de buurt en brengt kinderen in contact met de natuur. Buurtgenoten ontmoeten elkaar via de tuin en kinderen ontdekken al doende hoe groenten groeien en hoe hun zelf gezaaide zonnebloem tot bloei komt.

Het project sluit aan bij ‘Groen, gezond en actief’ van de gemeente Ede.

Bron:
Gemeente Ede

Op zondag 27 mei 2012 wordt in Vlaanderen de ‘Dag van het Park’ georganiseerd. Dan staat het groen op die dag in steden en gemeenten op de eerste plaats.

Thema dit jaar is ‘De juiste boom op de juiste plaats’ met tal van aantrekkelijke en boeiende cross-mediale boomverhalen. Op de Dag van het Park wordt ook een netwerkmoment georganiseerd. Dan wordt ook de prijswinnaar  van de projectoproep ‘Groen in de Stad’ bekendgemaakt.

Klik hier voor meer informatie »

Van 10 tot en met 12 oktober vindt er een driedaags Groene Stad congres plaats in de zaal van de Europese Raad in het Franse Straatsburg. Het centrale thema van dit congres is ‘Landscape as a Creator of Wealth’. Dit thema zal worden verduidelijkt door diverse workshops en plenaire bijeenkomsten over de meerwaarde van het groene product voor de gezondheid & welzijn van burgers, de economie, de sociale cohesie, het milieu et cetera.

Het congres is gebaseerd op de ideeën en doelstellingen van De Groene Stad – dat 10 jaar geleden door Plant Publicity Holland is opgezet – en op de succesvolle – door ELCA georganiseerde – wetenschappelijke workshop over het belang van het groen in onze woon- en werkomgeving.

Het doel van deze meerdaagse bijeenkomst is om te debatteren en kennis en ervaring uit te wisselen over De Groene Stad.

Het driedaagse programma ziet er als volgt uit:
Dag 1: Presentaties en debatten vinden er plaats in de grote raadszaal, gevolgd door workshops over wat de baten zijn van het groen voor onder meer gezondheid en welzijn, economie en sociale cohesie.
Dag 2: Zal gewijd zijn aan workshops over de ervaringen van De Groene Stad. Deze workshops vinden ter plekke plaats in de omgeving van Straatsburg, Freiburg en Basel.
Dag 3: Het verslag van de belangrijkste bevindingen en ervaringen opgedaan tijdens de eerdere workshops wordt gepresenteerd. Het ‘Manifest voor een Groene Revolutie’ wordt daarna aangekondigd. Deze dag wordt afgesloten met een rondetafel bijeenkomst met Europese politici.

Sprekers
Nederlandse sprekers die door Plant Publicity Holland zijn aangedragen voor het congres zijn:

  • Tom Bade, directeur van Triple E;
  • Jos Gadet, stedenbouwkundige van de gemeente Amsterdam;
  • Marieke Timmermans, landschapsarchitecte;
  • Jolanda Maas, onderzoeker Vitamine G(roen).

Daarnaast zijn er sprekers uit onder meer Frankrijk, Denemarken, Engeland, Hongarije en Duitsland.

  • Henk Bleker uitgenodigd als spreker

Op advies van PPH is staatssecretaris Henk Bleker van EL&I door tuinbouworganisatie Valhor uitgenodigd om een presentatie te geven over de maatschappelijke en economische waarde van groen voor steden.

700 delegaties
De organisatie verwacht gedurende deze drie dagen 700 delegaties uit heel Europa. In 2009 werd een vergelijkbaar congres georganiseerd in Straatsburg, toen waren er ongeveer 500 afgevaardigden aanwezig.

Organisatie
De overkoepelende tuinbouworganisatie Valhor en de European Landscape Assises organiseren met onder meer ondersteuning van De Groene Stad (activiteit van Plant Publicity Holland) dit congres.

Meer informatie

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Kom achter je TV, PC of computerspel vandaan en ga weer eens lekker buitenspelen. Onder dat motto wordt ook in 2011 weer een Buitenspeeldag georganiseerd. Buitenspelen is immers gezond, goed voor de contacten met leeftijdsgenoten en … gewoon leuk! De Buitenspeeldag valt dit jaar op woensdag 1 juni.

De samenwerkende partijen doen een oproep aan gemeenten, ouders, begeleiders, vrijwilligers van belangenorganisaties én het verenigingsleven: organiseer  op 1  juni voor kinderen in hun eigen buurt een leuk en actief programma.

De initiatiefnemers van de Buitenspeeldag zijn, behalve de VNG: de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Jantje Beton, Veilig Verkeer Nederland (VVN), Scouting Nederland en Nickelodeon (de tv-zender gaat tussen 13 en 17 uur letterlijk ‘op zwart’ en moedigt kinderen aan om buiten te gaan spelen).

 

Meer informatie
Gemeenten, buurtgroepen, scholen en scoutinggroepen kunnen zich aanmelden via de website hieronder. Kinderen zien op de website welke activiteiten in hun buurt plaatsvinden, de site geeft ook leuke en nuttige tips.

Bron:
VNG

De term ‘Dorps wonen in Vleuterweide’ doet wat vreemd aan als je kijkt naar de karige hoeveelheid groen in de nieuwe wijk. ‘Minimalistisch designgroen’ grappen de bewoners er zelf over. Maar daar laten ze het niet bij. In de buurt De Rietvelden worden handtekeningen verzameld voor meer groen.

Heel erg veel groen en heel erg veel rust. Dat idee had Mireille Pluijgers-van der Velden toen ze zo’n drie jaar geleden met haar gezin naar Vleuterweide verhuisde. “We verhuisden naar de rand van de stad, dichtbij de natuur. Namen voor wegen als „Landschapsbaan‟ en „Rivierkom‟ klinken idyllisch, maar in de praktijk zijn het racebanen met hier en daar wat sprieterige bomen.” Maar wat Pluijgers nog het meest aan het hart gaat is dat het grote aantal kinderen in de wijk opgroeit zonder natuur.

Lees het volledige artikel van ‘Ons Leidsche Rijn’ »

Bron:
Ons Leidsche Rijn

Op woensdag 10 november 2010 wordt in Hotel & Congrescentrum “De Werelt” in Lunteren de derde Nederlandse Boominfodag georganiseerd. De Nederlandse Boominfodag is het congres waar wetenschappelijke en praktische kennis over bomen wordt samen gebracht.

Doelgroep van de Nederlandse Boominfodag zijn boomverzorgers, boomkwekers, boomtechnische onderzoekers en boombeheerders van bomen, evenals beleidmakers. Net als vorig jaar staat het programma in 2010 in het teken van inspirerende lezingen en boeiende presentaties, verzorgd door internationale deskundigen. De VHG en de Floriade 2012 zijn de congrespartners van de Nederlandse Boominfodag.

De voorbereidingen voor de Nederlandse Boominfodag 2010 zijn ondertussen in volle gang. Samen met de congrespartners en de klankbordgroep werkt de organisatie aan een boeiend programma vol lezingen door vooraanstaande sprekers.

Bezoek de website van de Nederlandse Boominfodag »