The­ma Dag van het Park in Vlaan­de­ren is ‘juis­te boom op de juis­te plaats’

Op zon­dag 27 mei 2012 wordt in Vlaan­de­ren de ‘Dag van het Park’ geor­ga­ni­seerd. Dan staat het groen op die dag in ste­den en gemeen­ten op de eer­ste plaats.

The­ma dit jaar is ‘De juis­te boom op de juis­te plaats’ met tal van aan­trek­ke­lij­ke en boei­en­de cross-medi­a­le boom­ver­ha­len. Op de Dag van het Park wordt ook een net­werk­mo­ment geor­ga­ni­seerd. Dan wordt ook de prijs­win­naar  van de pro­jec­top­roep ‘Groen in de Stad’ bekend­ge­maakt.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »