Hoge flat­ge­bou­wen maken plaats voor buurt- en school­tuin

De nieu­we buurt- en school­tuin in de Ede­se wijk Veld­hui­zen is onlangs door wet­hou­der Van de Weerd van de gemeen­te Ede geo­pend. Op de plek van de tuin ston­den vroe­ger twee hoge flat­ge­bou­wen. De grond­ei­ge­na­ren, gemeen­te Ede en woning­bouw­co­ö­pe­ra­tie Woon­ste­de, gaven buurt­be­wo­ners de gele­gen­heid om de grond tij­de­lijk te gebrui­ken voor een geza­men­lij­ke tuin.

De tuin is een samen­wer­kings­pro­ject. Buurt­kin­de­ren en buurt­be­wo­ners onder­hou­den het deel van de tuin met krui­den en fruit zoals aard­bei­en en bes­sen. Vrou­wen­ver­e­ni­ging  El Karam Huis onder­houdt de bloe­men- en bloei­en­de plan­ten­tuin. Het vier­de deel is in gebruik als school­tuin door leer­lin­gen van De Bon­gerd, De Dil­len­burg en kin­de­ren van de peu­ter­speel­zaal De Blok­ken­doos. Het Groen­horst Col­le­ge kweekt plan­ten voor de school­tuin.

Buurt­ini­ti­a­tief
De tuin draagt bij aan de samen­hang in de buurt en brengt kin­de­ren in con­tact met de natuur. Buurt­ge­no­ten ont­moe­ten elkaar via de tuin en kin­de­ren ont­dek­ken al doen­de hoe groen­ten groei­en en hoe hun zelf gezaai­de zon­ne­bloem tot bloei komt.

Het pro­ject sluit aan bij ‘Groen, gezond en actief’ van de gemeen­te Ede.

Bron:
Gemeen­te Ede