Berichten

Dr. Annelies Henstra, mensenrechtenjuriste en initiatiefneemster van het project Kinderrecht op natuur, Dr. Agnes van den Berg, senior onderzoeker bij Wageningen Universiteit en Peter Derksen, directeur van de stichting Nationale Boomfeestdag zijn de gastsprekers bij de prijsuitreiking van de Ontwerpprijsvraag Groene Speelplekken.

De prijsuitreiking wordt gehouden op de dag van de Openbare Ruimte in de Expo Houten in Houten en begint om 14.00 uur. Belangstellenden kunnen de prijsuitreiking bijwonen door zich aan te melden op de website van de Dag voor de Openbare Ruimte en tijdens de registratieprocedure de optie lezingenprogramma Groene Speelplekken om 14 uur aanvinken.

Recht op natuur
De resolutie van de Verenigde Naties “Kinderrecht op Natuur” en de implicaties daarvan voor de speelplekken van kinderen, vormen het onderwerp van de toespraak van Annelies Henstra. Agnes van den Berg geeft een toelichting op recente onderzoeken naar het belang van groene speelplekken voor kinderen. Peter Derksen legt het verband tussen boomfeestdag en het spelende kind en maakt ook de  winnaars van de CO2  Bomenprijs bekend. Juryvoorzitter Leendert Koudstaal geeft een toelichting op de genomineerde ontwerpen.

Initiatiefnemers
De prijsvraag voor het ontwerpen van duurzame groene speelplekken is een initiatief van Plant Publicity Holland en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en wordt gehouden onder auspiciën van Entente Florale Nederland. De genomineerde ontwerpen worden op beide beursdagen van de Dag Openbare Ruimte (12 en 13 oktober) tentoongesteld.

Voor nadere informatie

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Het aantal natuurrijke buitenruimtes bij scholen en kinderopvang, openbare natuurspeelplaatsen en speelbossen is de laatste jaren gegroeid. Een extra impuls voor deze groei was de landelijke ontwerpwedstrijd voor ‘groene speelplekken’ van het ministerie van LNV, Entente Florale en Plant Publicity Holland.

Het winnende ontwerp veranderde een probleem (wateroverlast) in een kans voor avontuurlijk spelen en leren voor kinderen.

Lees hier het volledige artikel van Kees Both »

 

 

 

 

 

Kinderen uit groep 7 van basisscholen in Eindhoven kunnen meedoen aan een ontwerpwedstrijd en daarmee een groen schoolplein winnen. De gemeente organiseert deze wedstrijd vanwege de boomfeestdag, een jaarlijkse activiteit om kinderen het belang van bomen in te laten zien.

Bomen zijn belangrijk voor een goed (stads)klimaat. Ze zorgen ervoor dat de lucht schoon blijft en dat de dieren kunnen blijven leven. De gemeente vindt het belangrijk dat Eindhoven een groene stad is en blijft. Daarom doet Eindhoven ieder jaar mee aan de boomfeestdag. Dit jaar organiseert de gemeente de ontwerpwedstrijd `groen op de je schoolplein’. Het beste ontwerp voor een groen schoolplein wordt door de gemeente uitgevoerd. Uitvoering start op de boomfeestdag op 23 maart 2011. De ontwerpers mogen op die dag helpen met de aanleg en mogen ook een bomenspeurtocht doen.

Basisscholen kunnen zich voor 15 november aanmelden door een mail te sturen naar doe@eindhoven.nl. Meer informatie staat op www.eindhoven.nl/groen »

Bron:
Gemeente Eindhoven

Op het Floriadeterrein in Venlo zijn afgelopen week de winnaars bekendgemaakt van de ontwerpwedstrijd voor de Kantoortuin anno 2012. Meer dan 35 professionele landschapsarchitecten en tuinontwerpers namen deel aan deze wedstrijd waarbij de zes winnende concepten ook daadwerkelijk op het Floriadepark worden gerealiseerd.

De eerste prijs onder de landschapsarchitecten is gewonnen door Feddes / Olthof Landschapsarchitecten met het concept Nest. De tuin Nest bestaat uit één grote ligusterhaag. Via twee verschillende paden is het mogelijk door de haag heen te lopen en uit te komen in een centrale ruimte waar bezoekers kunnen uitrusten en pauzeren.

Onder de tuinontwerpers won Pouderoyen Compagnons met het ontwerp Non Stop, geïnspireerd op een kloostertuin. Het ontwerp is van buiten naar binnen gekeerd. Door vensters wordt er binnen op de tuin uitgekeken.

 


Uitgedaagd
In maart van dit jaar heeft de Floriade Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten en professionele tuinontwerpers uitgedaagd een ontwerp te maken voor de kantoortuin anno 2012. Aan deze oproep in het vakblad Tuin en Landschap is ruimschoots gehoor gegeven: er zijn meer dan 35 ontwerpen ingediend. Een vakjury heeft de concepten beoordeeld en uiteindelijk 16 ontwerpen genomineerd.

Wonen en werken in het groen centraal
De tuinen zijn gelegen op het themaveld Environment, waar wonen en werken in het groen centraal staat. Een prominente plek op dit themaveld krijgt de Allee van de Tuinculturen: een laan van 124 verschillende, zeer bijzondere boomsoorten met hieronder 15 verschillende tuinen die elk een eigen interpretatie geven van de kantoortuin anno 2012. Ook in België en Duitsland zal een tuinontwerpwedstrijd worden uitgeschreven.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Floriade 
 

De gemeente Slochteren is de opdrachtgever van het winnende ontwerp ‘Van waterlast tot waterlust’ in de wedstrijd ‘Wie ontwerpt de meest duurzame en hoogwaardige groene speelplek?’.

Het ontwerp is van  Heilien Tonckens, projectleider Landschapsbeheer Groningen. Tijdens de prijsuitreiking op 7 oktober in het Safari Meeting Centre van Burgers’ Zoo in Arnhem ontvingen Heilien Tonckens en Klaas Kiewiet, beleidsmedewerker Groen van de gemeente Slochteren de prijs uit handen van mevrouw Anita Wouters, directeur-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die Minister Verburg verving, en Leendert Koudstaal, voorzitter van de jury. 

 

 

Probleem een kans gemaakt
Wat maakte dat het ontwerp ‘Van waterlast tot waterlust’ net dat beetje extra had?
“In dit geval is er van een probleem een kans gemaakt en die kans is prima benut. Het ontwerp biedt de kinderen vooral veel informele speelmogelijkheden. Het is een goed initiatief om in een nieuwbouwwijk met school in de buurt een groene speelomgeving te creëren. De ruimte is vrij toegankelijk voor iedereen in de omgeving. Er is binnen dit ontwerp sprake van een goede visie op het beheer van zowel bestaande als aan te leggen beplanting. De goede sortimentskeuze is goed afgestemd op spontane natuurontwikkeling. En er is aandacht voor mogelijkheden om de locatie een milieueducatieve functie te geven. Het ontwerp is al gerealiseerd en dat is gebeurd in samenwerking met de buurt en de kinderen. Het enige wat de jury mist, is de samenhang met de omgeving.”

Hoge kwaliteit
Juryvoorzitter Leendert Koudstaal kon tevreden melden dat op een enkele uitzondering na waren de ontwerpen van hoge kwaliteit waren: Creatief, goede beplantings- en beheerplannen, samen met kinderen en of bewoners gemaakt en heel belangrijk, realistisch en uitvoerbaar. Duidelijk is geworden dat het formaat van de plek er niet toe doet, op iedere plek, groot of klein is een goede groene speelplek te realiseren!

Genomineerden
Naast de winnaar werden er van de 49 deelnemers 10 ontwerpen genomineerd.
‘Fort Berkhout’; bolwerk van het groene spelen werd ontworpen door NL Ontwerpstudio (Nieuwland Advies B. V.) te Wageningen in opdracht van de gemeente Lisse. In dit ontwerp werd op een klein plekje, zonder gebruik te maken van speeltoestellen, een speelsituatie gecreëerd waarin kinderen hun fantasie de vrije loop kunnen laten.

Van Land Ontwerpers Buitenruimte, te Middelburg, kwam het ontwerp ‘Groenactief’. De opdrachtgever was Stichting Speelhof Hoogerzael. Natuureducatie en spelen zijn in dit ontwerp op een heldere en samenhangende manier bijeen gebracht. 

Vrije school Widar gaf Marleen van Tilburg, van Buitenkans Participatieve groenprojecten, de opdracht een ‘Groene Speelplek’ voor Delft te ontwerpen. ‘Groen op school’ was het resultaat. Dit robuuste ontwerp met integrale aanpak is een goed voorbeeld van hoe je een schoolplein zou moeten inrichten.

Diezelfde Marleen van Tilburg ontwierp ook ‘Magic moments’ in opdracht van PCB ’t Anker uit Amersfoort. Een mooi en moedig ontwerp waar heel weinig verhardingen en juist heel veel groen is gebruikt.

‘Natuurlijk spelen, zoals vroeger’ is ontworpen door Nanja Oliemans, landschapsontwerper, en Linda de Groot, groenontwerper, in opdracht van de gemeente Arnhem. In dit ontwerp is goed gebruik gemaakt van de culturele historie in het landschap en is er voldoende ruimte voor de kinderen om zelf te ontdekken.

Buitenkans Participatieve groenprojecten ontwierp ‘Stellenbosch’ in opdracht van Gemeentewerken Rotterdam, een ontwerp waarvan het bewonderenswaardige voornamelijk is dat het project gerealiseerd is met alle omwonenden waarbij mensen uit verschillende culturen en sociale lagen zij aan zij werkten.

De gemeente Apeldoorn vroeg Karsten Orth, van Atelier Ontwerp Openbare Ruimte/ Dienst Openbare Werken/ gemeente Apeldoorn, een ontwerp te maken, met als gevolg het plan ‘Totempaal; voor en door ons allemaal’. Een zeer gedurfd ontwerp dat zeker bijdraagt tot de maatschappelijke structuur in de wijk.

‘Veni, vidi, vici’, ofwel “ik kwam, ik zag en ik overwon”, woorden gesproken door Julius Ceasar, is ontworpen door Olga Appelman en Gaby Getrouw, ontwerpers Openbare Ruimte, in opdracht van de Sector Ruimtelijke en Economosche Ontwikkeling Amsterdam Zuidoost. In een sterk verstedelijkte ruimte kan dit ontwerp aansluiten bij de beleving die de bewoners van natuur hebben.

De gemeente Amersfoort, tenslotte, gaf Ing. Jeroen Heij, tuin- en landschapsarchitect AVB bij het adviesbureau Haver Droeze, de opdracht tot een ontwerp. Het resultaat was ‘Voor en door kinderen’. Een ontwerp waaruit blijkt dat kinderen nauw bij het ontwerp zijn betrokken en de communicatie tussen de kinderen en de ontwerper kennelijk zeer goed verlopen is.

De jury heeft haar bevindingen voor elke genomineerde vastgelegd in de brochure ‘Wie ontwerpt de meeste duurzame en hoogwaardige groene speelplek?’.

Uitgangspunt en toekomst
Deze wedstrijd werd dit jaar voor het eerst uitgeschreven op initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Entente Florale. Uitgangspunt voor dit initiatief is dat in het gemeentelijk groenbeleid  en speelruimtebeleid veelal te weinig aandacht wordt geschonken aan het belang van groene speelplekken voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de kinderen in hun gemeente. Er is een grote behoefte aan hoogwaardige, duurzame groene speelplekken, waarin creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen tot hun recht komen.

In totaal zijn er 49 inzendingen binnengekomen voor de ontwerpwedstrijd van de duurzame Groene Speelplekken.

De uitdaging tot het ontwerpen en realiseren van deze speelplekken was gericht aan groenvoorzieningsdiensten van gemeenten en individuele ontwerpers bij voornoemde groendiensten en aan architectenbureaus, ontwerpbureaus, groenvoorzieners en kwekerijen met een eigen ontwerper. Ook bewonersgroepen, scholen, speeltuinverenigingen e.a. konden deelnemen.
Het ingezonden ontwerp moet uiterlijk in de periode 1 januari 2008 – 31 december 2010 daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Jurering
De eerste jurering vindt begin juni plaats. Uit de inzendingen wordt dan een aantal ontwerpen genomineerd. Uit deze nominaties wordt in een juryvergadering later in juni de uiteindelijke winnaar verkozen. Het winnende ontwerp wordt beloond met een bedrag van 10,000,РEuro. De jury staat onder voorzitterschap van Leendert Koudstaal, co̦rdinator van ElemenTree.

Uitslag
De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens het symposium dat wordt gehouden op 7 oktober 2009, ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van Entente Florale Nederland.

Bron:
Entente Florale 
 

De eerste inzendingen voor de ontwerpwedstrijd voor hoogwaardige Groene Speelplekken zijn binnen.
Van de zijde van gemeenten, landschapsarchitecten, ontwerpbureaus, groenvoorzieners, maar ook van scholen en andere organisaties zijn de laatste maanden tal van aanvragen voor het reglement en verzoeken om nadere informatie binnengekomen.

Prijsuitreiking
Op 15 mei sluit de inzendtermijn en de jurering vindt plaats in juni. Op 7 oktober verricht minister Gerda Verburg van LNV de prijsuitreiking. Dan worden ook de ontwerpen van alle genomineerden tentoongesteld. De prijsuitreiking vindt plaats in Burgers’ Zoo in Arnhem en wordt gecombineerd met de viering van het tienjarig bestaan van Entente Florale Nederland.

De ontwerpwedstrijd Groene Speelplek is een initiatief van Entente Florale Nederland en Plant Publicity Holland (PHH) en wordt ondersteund door het ministerie van LNV.

Eindhoven is een groene stad, maar de binnenstad blijft daarbij nog wat achter. Daarom organiseert de gemeente een ontwerpwedstrijd waarin inwoners, studenten, ondernemers en ontwerpers uit Eindhoven ideeën kunnen indienen die de binnenstad groener maken.

Eindhoven is de stad van innovatie, design en technologie. De gemeente is op zoek naar groenimpulsen die het creatieve karakter van de stad onderstrepen. Hoe origineler en verrassender, hoe beter dus! Aan de andere kant is de gemeente ook op zoek naar ideeën die kunnen rekenen op veel draagvlak en die ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Een mooie boom op een verrassende plek is ook verrassend groen.

Volledige informatie:
Lees hier meer informatie over dit ontwerpwedstrijd

Ook interessant:
Ontwerpen, openbaar groen

Bron:
Gemeente Eindhoven