Van Waterlast tot Waterlust winnaar ontwerpwedstrijd Groene Speelplek

De gemeente Slochteren is de opdrachtgever van het winnende ontwerp ‘Van waterlast tot waterlust’ in de wedstrijd ‘Wie ontwerpt de meest duurzame en hoogwaardige groene speelplek?’.

Het ontwerp is van  Heilien Tonckens, projectleider Landschapsbeheer Groningen. Tijdens de prijsuitreiking op 7 oktober in het Safari Meeting Centre van Burgers’ Zoo in Arnhem ontvingen Heilien Tonckens en Klaas Kiewiet, beleidsmedewerker Groen van de gemeente Slochteren de prijs uit handen van mevrouw Anita Wouters, directeur-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die Minister Verburg verving, en Leendert Koudstaal, voorzitter van de jury. 

 

 

Probleem een kans gemaakt
Wat maakte dat het ontwerp ‘Van waterlast tot waterlust’ net dat beetje extra had?
“In dit geval is er van een probleem een kans gemaakt en die kans is prima benut. Het ontwerp biedt de kinderen vooral veel informele speelmogelijkheden. Het is een goed initiatief om in een nieuwbouwwijk met school in de buurt een groene speelomgeving te creëren. De ruimte is vrij toegankelijk voor iedereen in de omgeving. Er is binnen dit ontwerp sprake van een goede visie op het beheer van zowel bestaande als aan te leggen beplanting. De goede sortimentskeuze is goed afgestemd op spontane natuurontwikkeling. En er is aandacht voor mogelijkheden om de locatie een milieueducatieve functie te geven. Het ontwerp is al gerealiseerd en dat is gebeurd in samenwerking met de buurt en de kinderen. Het enige wat de jury mist, is de samenhang met de omgeving.”

Hoge kwaliteit
Juryvoorzitter Leendert Koudstaal kon tevreden melden dat op een enkele uitzondering na waren de ontwerpen van hoge kwaliteit waren: Creatief, goede beplantings- en beheerplannen, samen met kinderen en of bewoners gemaakt en heel belangrijk, realistisch en uitvoerbaar. Duidelijk is geworden dat het formaat van de plek er niet toe doet, op iedere plek, groot of klein is een goede groene speelplek te realiseren!

Genomineerden
Naast de winnaar werden er van de 49 deelnemers 10 ontwerpen genomineerd.
‘Fort Berkhout’; bolwerk van het groene spelen werd ontworpen door NL Ontwerpstudio (Nieuwland Advies B. V.) te Wageningen in opdracht van de gemeente Lisse. In dit ontwerp werd op een klein plekje, zonder gebruik te maken van speeltoestellen, een speelsituatie gecreëerd waarin kinderen hun fantasie de vrije loop kunnen laten.

Van Land Ontwerpers Buitenruimte, te Middelburg, kwam het ontwerp ‘Groenactief’. De opdrachtgever was Stichting Speelhof Hoogerzael. Natuureducatie en spelen zijn in dit ontwerp op een heldere en samenhangende manier bijeen gebracht. 

Vrije school Widar gaf Marleen van Tilburg, van Buitenkans Participatieve groenprojecten, de opdracht een ‘Groene Speelplek’ voor Delft te ontwerpen. ‘Groen op school’ was het resultaat. Dit robuuste ontwerp met integrale aanpak is een goed voorbeeld van hoe je een schoolplein zou moeten inrichten.

Diezelfde Marleen van Tilburg ontwierp ook ‘Magic moments’ in opdracht van PCB ’t Anker uit Amersfoort. Een mooi en moedig ontwerp waar heel weinig verhardingen en juist heel veel groen is gebruikt.

‘Natuurlijk spelen, zoals vroeger’ is ontworpen door Nanja Oliemans, landschapsontwerper, en Linda de Groot, groenontwerper, in opdracht van de gemeente Arnhem. In dit ontwerp is goed gebruik gemaakt van de culturele historie in het landschap en is er voldoende ruimte voor de kinderen om zelf te ontdekken.

Buitenkans Participatieve groenprojecten ontwierp ‘Stellenbosch’ in opdracht van Gemeentewerken Rotterdam, een ontwerp waarvan het bewonderenswaardige voornamelijk is dat het project gerealiseerd is met alle omwonenden waarbij mensen uit verschillende culturen en sociale lagen zij aan zij werkten.

De gemeente Apeldoorn vroeg Karsten Orth, van Atelier Ontwerp Openbare Ruimte/ Dienst Openbare Werken/ gemeente Apeldoorn, een ontwerp te maken, met als gevolg het plan ‘Totempaal; voor en door ons allemaal’. Een zeer gedurfd ontwerp dat zeker bijdraagt tot de maatschappelijke structuur in de wijk.

‘Veni, vidi, vici’, ofwel “ik kwam, ik zag en ik overwon”, woorden gesproken door Julius Ceasar, is ontworpen door Olga Appelman en Gaby Getrouw, ontwerpers Openbare Ruimte, in opdracht van de Sector Ruimtelijke en Economosche Ontwikkeling Amsterdam Zuidoost. In een sterk verstedelijkte ruimte kan dit ontwerp aansluiten bij de beleving die de bewoners van natuur hebben.

De gemeente Amersfoort, tenslotte, gaf Ing. Jeroen Heij, tuin- en landschapsarchitect AVB bij het adviesbureau Haver Droeze, de opdracht tot een ontwerp. Het resultaat was ‘Voor en door kinderen’. Een ontwerp waaruit blijkt dat kinderen nauw bij het ontwerp zijn betrokken en de communicatie tussen de kinderen en de ontwerper kennelijk zeer goed verlopen is.

De jury heeft haar bevindingen voor elke genomineerde vastgelegd in de brochure ‘Wie ontwerpt de meeste duurzame en hoogwaardige groene speelplek?’.

Uitgangspunt en toekomst
Deze wedstrijd werd dit jaar voor het eerst uitgeschreven op initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Entente Florale. Uitgangspunt voor dit initiatief is dat in het gemeentelijk groenbeleid  en speelruimtebeleid veelal te weinig aandacht wordt geschonken aan het belang van groene speelplekken voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de kinderen in hun gemeente. Er is een grote behoefte aan hoogwaardige, duurzame groene speelplekken, waarin creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen tot hun recht komen.