Win­naars ont­werp­wed­strijd kan­toor­tui­nen zijn bekend

Op het Flo­ri­a­d­e­ter­rein in Ven­lo zijn afge­lo­pen week de win­naars bekend­ge­maakt van de ont­werp­wed­strijd voor de Kan­toor­tuin anno 2012. Meer dan 35 pro­fes­si­o­ne­le land­schaps­ar­chi­tec­ten en tuin­ont­wer­pers namen deel aan deze wed­strijd waar­bij de zes win­nen­de con­cep­ten ook daad­wer­ke­lijk op het Flo­ri­a­de­park wor­den gere­a­li­seerd.

De eer­ste prijs onder de land­schaps­ar­chi­tec­ten is gewon­nen door Fed­des / Olt­hof Land­schaps­ar­chi­tec­ten met het con­cept Nest. De tuin Nest bestaat uit één gro­te ligus­ter­haag. Via twee ver­schil­len­de paden is het moge­lijk door de haag heen te lopen en uit te komen in een cen­tra­le ruim­te waar bezoe­kers kun­nen uit­rus­ten en pau­ze­ren.

Onder de tuin­ont­wer­pers won Pou­de­roy­en Com­pag­nons met het ont­werp Non Stop, geïnspireerd op een kloos­ter­tuin. Het ont­werp is van bui­ten naar bin­nen gekeerd. Door ven­sters wordt er bin­nen op de tuin uit­ge­ke­ken.

 


Uit­ge­daagd
In maart van dit jaar heeft de Flo­ri­a­de Neder­land­se tuin- en land­schaps­ar­chi­tec­ten en pro­fes­si­o­ne­le tuin­ont­wer­pers uit­ge­daagd een ont­werp te maken voor de kan­toor­tuin anno 2012. Aan deze oproep in het vak­blad Tuin en Land­schap is ruim­schoots gehoor gege­ven: er zijn meer dan 35 ont­wer­pen inge­diend. Een vak­ju­ry heeft de con­cep­ten beoor­deeld en uit­ein­de­lijk 16 ont­wer­pen geno­mi­neerd.

Wonen en wer­ken in het groen cen­traal
De tui­nen zijn gele­gen op het the­ma­veld Envi­ron­ment, waar wonen en wer­ken in het groen cen­traal staat. Een pro­mi­nen­te plek op dit the­ma­veld krijgt de Allee van de Tuin­cul­tu­ren: een laan van 124 ver­schil­len­de, zeer bij­zon­de­re boom­soor­ten met hier­on­der 15 ver­schil­len­de tui­nen die elk een eigen inter­pre­ta­tie geven van de kan­toor­tuin anno 2012. Ook in Bel­gië en Duits­land zal een tuin­ont­werp­wed­strijd wor­den uit­ge­schre­ven.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Flo­ri­a­de