Nij­me­gen bezui­nigt niet op groen

“Het col­le­ge van Nij­me­gen vindt groen in en om de stad belang­rijk; we zien het echt als ons groe­ne kapi­taal. Bezui­ni­gen op groen is dus niet aan de orde. Nij­me­gen inves­teert juist extra in het groen”, aldus wet­hou­der Jan van der Meer in de nieuws­brief Groen en de Stad van janu­a­ri 2011.

“We trek­ken vele mil­joe­nen uit voor een groot groen­ge­bied in Vinex­lo­ca­tie Nij­me­gen-Noord en de dijk­te­rug­leg­ging bij de Waal. En bij alle gro­te en klei­ne bouw­pro­jec­ten wordt geïnvesteerd in nieuw groen”, geeft Van der Meer aan. Voor nieuw groen in de bestaan­de stad is jaar­lijks gemid­deld € 1 mil­joen beschik­baar. 

Groen­in­ves­te­ring lopen mee in plan­ex­ploi­ta­ties
Op de vraag hoe Nij­me­gen aan de mid­de­len komt om extra te blij­ven inves­te­ren in groen, geeft Van der Meer aan de groen­in­ves­te­rin­gen mee­lo­pen in de plan­ex­ploi­ta­ties van gro­te en klei­ne pro­jec­ten. “Bij groot onder­houd aan wegen, aan­leg van fiets­rou­tes of ver­van­ging van rio­le­ring krij­gen laan­bo­men bij­voor­beeld een ingrij­pen­de stand­plaats­ver­be­te­ring. Ver­der is er spe­ci­fiek gemeen­te­lijk bud­get voor groen en woon­mi­li­eu­ver­be­te­ring en zet­ten we ISV-mid­de­len in voor groen”.

Lees het vol­le­di­ge ver­haal in de nieuws­brief van Groen en de Stad »

Bron:
Groen en de Stad