Nijmegen bezuinigt niet op groen

“Het college van Nijmegen vindt groen in en om de stad belangrijk; we zien het echt als ons groene kapitaal. Bezuinigen op groen is dus niet aan de orde. Nijmegen investeert juist extra in het groen”, aldus wethouder Jan van der Meer in de nieuwsbrief Groen en de Stad van januari 2011.

“We trekken vele miljoenen uit voor een groot groengebied in Vinexlocatie Nijmegen-Noord en de dijkteruglegging bij de Waal. En bij alle grote en kleine bouwprojecten wordt geïnvesteerd in nieuw groen”, geeft Van der Meer aan. Voor nieuw groen in de bestaande stad is jaarlijks gemiddeld € 1 miljoen beschikbaar. 

Groeninvestering lopen mee in planexploitaties
Op de vraag hoe Nijmegen aan de middelen komt om extra te blijven investeren in groen, geeft Van der Meer aan de groeninvesteringen meelopen in de planexploitaties van grote en kleine projecten. “Bij groot onderhoud aan wegen, aanleg van fietsroutes of vervanging van riolering krijgen laanbomen bijvoorbeeld een ingrijpende standplaatsverbetering. Verder is er specifiek gemeentelijk budget voor groen en woonmilieuverbetering en zetten we ISV-middelen in voor groen”.

Lees het volledige verhaal in de nieuwsbrief van Groen en de Stad »

Bron:
Groen en de Stad