Inventarisatie monumentale bomen Nijmegen online

Nijmegen heeft op een digitale kaart alle monumentale en waardevolle bomen geplaatst die online te bekijken zijn. Nijmegen hecht veel waarde aan het groen in de stad en noemt niet voor niets haar bomenbestand het “groene kapitaal” van Nijmegen.

In het openbare gebied van de gemeente Nijmegen staan bijna 60.000 bomen. Bomen zijn overal aanwezig: in lanen en singels, als groepen in stadsparken, in het centrum, in wijken, op bedrijfsterreinen en in tuinen. Een beperkt deel daarvan wordt aangemerkt als bijzondere bomen. Om een compleet overzicht te krijgen van de ‘groene monumenten’ heeft de gemeente alle waardevolle en monumentale bomen in het openbare gebied geïnventariseerd.

Bomen in kaart gebracht
Locaties, soort en leeftijd zijn in kaart gebracht. Naast de monumentale bomen is ook de groep ‘waardevolle bomen’ geïnventariseerd. Deze bomen zijn nu nog niet monumentaal maar staan wel op de nominatie dat in de toekomst te worden. Tenslotte zijn ook de zogenaamde ‘herdenkingsbomen, zoals de ‘Wilhelminaboom’ op het Hertogplein, in de lijst opgenomen.

Privéterrein
Naast monumentale bomen in de openbare ruimte zijn er ook nog monumentale bomen die op privéterrein staan. In het voorjaar start de gemeente met het inventariseren van deze bomen.

Bomen zijn beeldbepalend
Monumentale bomen zijn speciaal door hun hoge leeftijd, schoonheid of zeldzaamheid. Ze staan vaak op bijzondere plekken en zijn beeldbepalend aan hun omgeving. Ze worden met extra zorg en bescherming omringd. Kapvergunningen worden slechts in zeer uitzonderlijke gevallen verleend.

Onschatbare waarde
Monumentale bomen zijn van onschatbare waarde voor onze gezondheid en de leefbaarheid van de woonomgeving. Ze zorgen voor schonere lucht, schaduw, het vastleggen van CO², minder gezondheidsklachten, een aangenaam leefklimaat en het behoud van onze stadsnatuur.

Waardevolle en monumentale bomen in Nijmegen »

Bron:
Gemeente Nijmegen