Berichten

Wethouder Dienke Dekker van de gemeente Wassenaar heeft gisteren de eerste boom van in totaal 39 bomen geplant op de Deijlerweg in Wassenaar. Door deze bomen krijgt de Deijlerweg weer een mooi groen aanzicht.

Nadat de boom recht stond, stak wethouder Dienke Dekker haar handen uit de mouwen en hielp het jute doek en het gaas van de kluit af te halen. Er worden in totaal 39 bomen geplant op de plek waar in februari de Wilgbomen gekapt werden om plaats te maken voor  een nieuwe wegconstructie met de snelfietsroute de ‘Via 44’.

Rozen, groenblijvende planten en narcissen
Naast de bomen worden ook nog  narcissen  geplant en zal de middenberm afgewerkt worden met groenblijvende planten. Ook de bermen van het Rozenplein krijgen nieuwe rozenstruiken om het geheel weer in oude glorie te herstellen.

Bron:
Gemeente Wassenaar

 Wethouder Dekker plant de boom (foto gemeente Wassenaar)

Om de inwoners van de gemeente Deventer te betrekken bij de groencompetitie van Entente Florale, organiseert het platform ‘Mooi Deventer’ de competitie ‘de mooiste tuin van Deventer’. Ook vindt er een competitie ‘de mooiste boom van Deventer’ plaats. Beide competities worden door een vakkundige jury beoordeeld.

Deventer doet dit jaar mee aan de groencompetitie van Entente Florale. De gemeente gaat voor de hoofdprijs en om dit te verwezenlijken, zoekt zij de samenwerking op met de inwoners. “Daarom hebben we ‘de mooiste boom’ en ‘de mooiste tuin’ verkiezing in het leven geroepen. Iedere Deventenaar kan daardoor meehelpen aan de verkiezing Deventer De Groenste Stad van Nederland,” geeft initiatiefnemer Sjon Heijenga aan.

Het openbare groen vormt samen met de particuliere tuinen het groene Deventer. De jury van de Entente Florale beoordeelt de stad als geheel. 

‘Mooi Deventer’
Speciaal voor Entente Florale hebben verschillende particuliere organisaties de handen ineengeslagen onder de titel: ‘Mooi Deventer’. De gemeente is blij met het initiatief en verleent ondersteuning en samenwerking.

Deelnemer aan ‘Mooi Deventer’ is Stichting Open Boek. De stichting Open Boek maakt speciaal voor de Entente Florale een boek met de titel ‘Mooi Deventer, de groene stad’. Het boek wordt op 16 juli door de gemeente overhandigt aan de jury van de Entente Florale, om extra gewicht in het schaaltje te leggen. Daarna is het boek voor iedereen te koop.

Prijs voor winnaars
De mooiste boom- en tuinwinnaars krijgen in het boek uitgebreid aandacht. De Deventer Bomenstichting en de landelijke Bomenstichting ondersteunen de actie en hopen dat er ieder jaar een nieuwe mooiste boom van het jaar gekozen zal worden. De eigenaar van de mooiste tuin mag als winnaar zijn/haar tuin vanuit een luchtballon bekijken.

Iedereen kan meedoen
Iedereen uit Deventer kan meedoen aan de verkiezingen. Op de website www.deventerfotos.nl is meer informatie te vinden. Aanmeldingen kunnen worden doorgegeven tot en met 30 mei. Op zaterdag 5 juni worden de winnaars bekendgemaakt.

 

Vanaf 1 maart is de tweede tender van de Innovatieregeling Mooi Nederland van start gegaan. Provincies en gemeenten kunnen hierin inspirerende en vernieuwende projecten aandragen die Nederland mooier maken. Minister Huizinga van VROM stelt hiervoor in 2010 6,5 miljoen euro beschikbaar.
Provincies en gemeenten hebben vaak nog te weinig oog om binnen steden en langs de bestaande infrastructuur de omgeving aantrekkelijk te maken. Minister Huizinga: “Met deze prijs wil ik overheden stimuleren om juist met innovatie oplossingen te komen om Nederland juist op deze plekken mooier te maken”. De tweede tender van de Innovatieregeling Mooi Nederland is vooral gericht op compacte verstedelijking, energielandschappen en integrale ontwerpen voor weg en omgeving.
 
 
Beoordeeld door onafhankelijke adviescommissieDe tweede tender van de Innovatieregeling loopt van 1 maart tot 1 juni 2010. Na de zomer van 2010 wordt bekendgemaakt welke projecten een financiële bijdrage ontvangen. De voorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie onder leiding van Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol. De commissie let daarbij op de volgende criteria:
Bijdrage van het project aan een Mooi Nederland
Innovatie
Samenwerking
Snelheid
DoelmatigheidKans makenOverheden, stichtingen, belangenverenigingen en ondernemers (inschrijving bij Kamer van Koophandel is vereist) die op een nieuwe manier vorm geven aan een mooi Nederland, maken kans op een financiële bijdrage.
Meer infoMeer informatie over informatiebijeenkomsten, thema’s en planning van de tweede ronde van de Innovatieregeling Mooi Nederland vindt u hier »
Bron:VROM
 

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu stelt in 2010 6,5 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van inspirerende en vernieuwende projecten en plannen die Nederland mooier maken.

De tweede tender van de Innovatieregeling Mooi Nederland is vooral gericht op compacte verstedelijking, energielandschappen en integrale ontwerpen voor weg en omgeving. De projecten moeten overdraagbaar zijn en als inspirerend voorbeeld voor anderen kunnen dienen.

Innovatieregeling Mooi Nederland
Bij de eerste tender van de Innovatieregeling in 2009 werden 224 projecten ingediend. Daarvan hebben er 26 een financiële bijdrage ontvangen van het Rijk. Overheden, stichtingen, belangenverenigingen en ondernemers (inschrijving bij Kamer van Koophandel is vereist) die op een nieuwe manier vorm geven aan een mooi Nederland, maken kans op een financiële bijdrage. De Innovatieregeling is bedoeld als stimulans en als bijdrage in de kosten voor extra ruimtelijke kwaliteit.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
VROM

 

 

 

Boven verwachting zijn 219 aanvragen voor een bijdrage uit het Innovatieprogramma Mooi Nederland ingediend. Het beschikbare bedrag van  € 6,5 miljoen is hiermee ruim 13 keer overvraagd. Met het Innovatieprogramma is minister Cramer van VROM op zoek naar inspirerende, innovatieve projecten die bijdragen aan de doelen van Mooi Nederland.

Hoofddoel is dat in 2011 Nederlanders meer tevreden zijn over het landschap. Nu ervaren ze dat het Nederlands landschap versnippert, versteent en verrommelt, bijvoorbeeld door de ‘dozen’ langs de snelwegen, oprukkende woonwijken en zendmasten. Door ‘Mooi Nederland’ prioriteit te maken, wil minister Cramer verrommeling tegengaan, zuinig en slim omgaan met de ruimte en een betere ruimtelijke kwaliteit bereiken.

Ruimtelijke kwaliteit bevorderen
Met het innovatieprogramma Mooi Nederland wil de minister ruimtelijke kwaliteit bevorderen en innoverende projecten vinden die als voorbeeld kunnen dienen voor anderen. Gemeenten, provincies, waterschappen, stichtingen en ondernemers die in het handelsregister ingeschreven zijn, konden tot 1 juli ideeën, plannen en uitvoeringsprojecten indienen om in aanmerking te komen voor de Innovatieregeling.

Bron:
VROM

Eind vorig jaar presenteerde de ANWB ‘De toekomst is mooi dichtbij’, waarin de bond haar visie op recreatie in 2033 presenteert. Groenere woonwijken rondom de dertig grootste steden en een betere toegankelijkheid van het buitengebied door middel van een groenblauwe dooradering in de stad, zijn twee punten waar de bond zich sterk voor maakt. Hiervoor is 30.000 ha. nodig, aldus de ANWB.

Volledige informatie:
Click hier om de brochure te lezen

Ook interessant:
Recreatie,verstedelijking

Bron:
ANWB

In een stad met veel groen ben je beter af: groen zuivert de lucht, dempt lawaai, remt stress, maakt de stad mooier, zorgt voor waterberging en het ziet er mooier uit. Er is één voorbehoud: het stedelijk groen moet met zorg en vakmanschap zijn aangelegd en vraagt om deskundig onderhoud. Succesvolle toepassing resulteert in een groene stad.

Volledige informatie:
Click hier om het artikel te lezen op bladzijde 12-13-14 van deze PDF

Ook interessant:
Investeren in groen,recht op groen, duurzame leefomgeving

Bron:
Ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit
Berichten Buitenland ( nummer 12, december 2008)