Deijlerweg in Wassenaar krijgt weer een mooi groen aanzicht

Wethouder Dienke Dekker van de gemeente Wassenaar heeft gisteren de eerste boom van in totaal 39 bomen geplant op de Deijlerweg in Wassenaar. Door deze bomen krijgt de Deijlerweg weer een mooi groen aanzicht. Nadat de boom recht stond, stak wethouder Dienke Dekker haar handen uit de mouwen en hielp het jute doek en het […]

Platform 'Mooi Deventer' organiseert 'mooiste tuin' en 'mooiste boom' van Deventer

Om de inwoners van de gemeente Deventer te betrekken bij de groencompetitie van Entente Florale, organiseert het platform ‘Mooi Deventer’ de competitie ‘de mooiste tuin van Deventer’. Ook vindt er een competitie ‘de mooiste boom van Deventer’ plaats. Beide competities worden door een vakkundige jury beoordeeld. Deventer doet dit jaar mee aan de groencompetitie van […]

Tweede ronde Innovatieregeling Mooi Nederland van start

Vanaf 1 maart is de tweede tender van de Innovatieregeling Mooi Nederland van start gegaan. Provincies en gemeenten kunnen hierin inspirerende en vernieuwende projecten aandragen die Nederland mooier maken. Minister Huizinga van VROM stelt hiervoor in 2010 6,5 miljoen euro beschikbaar. Provincies en gemeenten hebben vaak nog te weinig oog om binnen steden en langs […]

Tweede ronde Innovatieregeling Mooi Nederland van start

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu stelt in 2010 6,5 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van inspirerende en vernieuwende projecten en plannen die Nederland mooier maken. De tweede tender van de Innovatieregeling Mooi Nederland is vooral gericht op compacte verstedelijking, energielandschappen en integrale ontwerpen voor weg en omgeving. De projecten moeten overdraagbaar zijn […]

Onverwacht hoog aantal aanvragen Innovatieprogramma Mooi Nederland

Boven verwachting zijn 219 aanvragen voor een bijdrage uit het Innovatieprogramma Mooi Nederland ingediend. Het beschikbare bedrag van  € 6,5 miljoen is hiermee ruim 13 keer overvraagd. Met het Innovatieprogramma is minister Cramer van VROM op zoek naar inspirerende, innovatieve projecten die bijdragen aan de doelen van Mooi Nederland.Hoofddoel is dat in 2011 Nederlanders meer […]

De toekomst is mooi dichtbij

Eind vorig jaar presenteerde de ANWB ‘De toekomst is mooi dichtbij’, waarin de bond haar visie op recreatie in 2033 presenteert. Groenere woonwijken rondom de dertig grootste steden en een betere toegankelijkheid van het buitengebied door middel van een groenblauwe dooradering in de stad, zijn twee punten waar de bond zich sterk voor maakt. Hiervoor […]

Groen in de stad is meer dan alleen maar mooi

In een stad met veel groen ben je beter af: groen zuivert de lucht, dempt lawaai, remt stress, maakt de stad mooier, zorgt voor waterberging en het ziet er mooier uit. Er is één voorbehoud: het stedelijk groen moet met zorg en vakmanschap zijn aangelegd en vraagt om deskundig onderhoud. Succesvolle toepassing resulteert in een […]