De toe­komst is mooi dicht­bij

Eind vorig jaar pre­sen­teer­de de ANWB ‘De toe­komst is mooi dicht­bij’, waar­in de bond haar visie op recre­a­tie in 2033 pre­sen­teert. Groe­ne­re woon­wij­ken rond­om de der­tig groot­ste ste­den en een bete­re toe­gan­ke­lijk­heid van het bui­ten­ge­bied door mid­del van een groen­blau­we door­a­de­ring in de stad, zijn twee pun­ten waar de bond zich sterk voor maakt. Hier­voor is 30.000 ha. nodig, aldus de ANWB.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Click hier om de bro­chu­re te lezen

Ook inte­res­sant:
Recreatie,verstedelijking

Bron:
ANWB