De toekomst is mooi dichtbij

Eind vorig jaar presenteerde de ANWB ‘De toekomst is mooi dichtbij’, waarin de bond haar visie op recreatie in 2033 presenteert. Groenere woonwijken rondom de dertig grootste steden en een betere toegankelijkheid van het buitengebied door middel van een groenblauwe dooradering in de stad, zijn twee punten waar de bond zich sterk voor maakt. Hiervoor is 30.000 ha. nodig, aldus de ANWB.

Volledige informatie:
Click hier om de brochure te lezen

Ook interessant:
Recreatie,verstedelijking

Bron:
ANWB