Groen in de stad is meer dan alleen maar mooi

In een stad met veel groen ben je beter af: groen zui­vert de lucht, dempt lawaai, remt stress, maakt de stad mooi­er, zorgt voor water­ber­ging en het ziet er mooi­er uit. Er is één voor­be­houd: het ste­de­lijk groen moet met zorg en vak­man­schap zijn aan­ge­legd en vraagt om des­kun­dig onder­houd. Suc­ces­vol­le toe­pas­sing resul­teert in een groe­ne stad.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Click hier om het arti­kel te lezen op blad­zij­de 12–13-14 van deze PDF

Ook inte­res­sant:
Inves­te­ren in groen,recht op groen, duur­za­me leef­om­ge­ving

Bron:
Minis­te­rie van land­bouw, natuur en voed­sel­kwa­li­teit
Berich­ten Bui­ten­land ( num­mer 12, decem­ber 2008)