Deij­ler­weg in Was­se­naar krijgt weer een mooi groen aan­zicht

Wet­hou­der Dien­ke Dek­ker van de gemeen­te Was­se­naar heeft gis­te­ren de eer­ste boom van in totaal 39 bomen geplant op de Deij­ler­weg in Was­se­naar. Door deze bomen krijgt de Deij­ler­weg weer een mooi groen aan­zicht.

Nadat de boom recht stond, stak wet­hou­der Dien­ke Dek­ker haar han­den uit de mou­wen en hielp het jute doek en het gaas van de kluit af te halen. Er wor­den in totaal 39 bomen geplant op de plek waar in febru­a­ri de Wilg­bo­men gekapt wer­den om plaats te maken voor  een nieu­we weg­con­struc­tie met de snel­fiets­rou­te de ‘Via 44’.

Rozen, groen­blij­ven­de plan­ten en nar­cis­sen
Naast de bomen wor­den ook nog  nar­cis­sen  geplant en zal de mid­den­berm afge­werkt wor­den met groen­blij­ven­de plan­ten. Ook de ber­men van het Rozen­plein krij­gen nieu­we rozen­strui­ken om het geheel weer in oude glo­rie te her­stel­len.

Bron:
Gemeen­te Was­se­naar

 Wet­hou­der Dek­ker plant de boom (foto gemeen­te Was­se­naar)