Onverwacht hoog aantal aanvragen Innovatieprogramma Mooi Nederland

Boven verwachting zijn 219 aanvragen voor een bijdrage uit het Innovatieprogramma Mooi Nederland ingediend. Het beschikbare bedrag van  € 6,5 miljoen is hiermee ruim 13 keer overvraagd. Met het Innovatieprogramma is minister Cramer van VROM op zoek naar inspirerende, innovatieve projecten die bijdragen aan de doelen van Mooi Nederland.

Hoofddoel is dat in 2011 Nederlanders meer tevreden zijn over het landschap. Nu ervaren ze dat het Nederlands landschap versnippert, versteent en verrommelt, bijvoorbeeld door de ‘dozen’ langs de snelwegen, oprukkende woonwijken en zendmasten. Door ‘Mooi Nederland’ prioriteit te maken, wil minister Cramer verrommeling tegengaan, zuinig en slim omgaan met de ruimte en een betere ruimtelijke kwaliteit bereiken.

Ruimtelijke kwaliteit bevorderen
Met het innovatieprogramma Mooi Nederland wil de minister ruimtelijke kwaliteit bevorderen en innoverende projecten vinden die als voorbeeld kunnen dienen voor anderen. Gemeenten, provincies, waterschappen, stichtingen en ondernemers die in het handelsregister ingeschreven zijn, konden tot 1 juli ideeën, plannen en uitvoeringsprojecten indienen om in aanmerking te komen voor de Innovatieregeling.

Bron:
VROM