TEEB Stad: meer voordeel voor meer mensen voor minder geld

Wanneer baten het uitgangspunt vormen bij gebiedsontwikkeling levert dat meer voordeel voor meer mensen voor minder geld, beargumenteerde Ursula Kirchholtes van ingenieursbureau Witteveen+Bos tijdens de workshop TEEB Stad (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) op de Dag van de Openbare Ruimte in Houten. De workshop TEEB Stad werd georganiseerd door Groenkeur, HIC – promotie van […]

Mensen die wonen in niet groene omgeving gaan vaker op vakantie

Mensen die in een niet al te groene omgeving wonen, lijken dat te compenseren door meer op vakantie te gaan. In totaal gaat het om 20 miljoen extra overnachtingen.Dat schrijven onderzoekers van Wageningen, Groningen en het Planbureau voor de Leefomgeving in de online versie van Landscape and Urban Planning. De onderzoekers vonden een opmerkelijk groot […]

Groen zorgt ervoor dat mensen elkaar ontmoeten en beter leren kennen

Uit de toekomstvisie over de wijk Boswinkel in Enschede blijkt dat een groene omgeving met duidelijke gebruiksmogelijkheden in het openbaar groen ervoor zorgt dat de bewoners van de wijk elkaar meer gaan ontmoeten en elkaar dus beter leren kennen. In de visie ‘Boswinkel duurzaam en vitaal’ staat het volgende omschreven: “Het vergroten van de gebruiksmogelijkheden […]

Betekenis van groen voor mensen in Prachtwijken

In het kader van het programma Jeugd & Groen van de Raad voor het Landelijk Gebied, heeft de Raad aan TLU landschapsarchitecten gevraagd om een verkenning te doen voor dit onderwerp in de zogenaamde prachtwijken. In deze verkenning is gericht gekeken naar de betekenis van groen en openbare ruimte in aandachtswijken en naar mogelijkheden om, […]

De kroon op het werk Werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen

Onder de titel “De kroon op het werk” is een informatief een aantrekkelijk boekje verschenen. In het boekje wordt stil gestaan bij het belang van een gezond klimaat voor de mensen en voor de bomen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de verschillende functies van bomen, de kosten van verzorging en de baten. Er wordt een […]

Mensen over bomen

Het aantal klachten over bomen in de stad is de afgelopen tien jaar toegenomen. Tegelijkertijd is ook het aantal initiatieven voor behoud en aanplant van bomen gegroeid. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Wetenschapswinkel van Wageningen UR voor de Bomenstichting uitvoerde. Voor dit onderzoek is een enquête gehouden onder 64 gemeenten, waaruit naar voren […]

Groen voor alle mensen

Doel van het onderzoek is het geven van een overzicht van onderzoeken die de stelling ondersteunen dat een groene leefomgeving economische waarde heeft. In het rapport is een onderscheid gemaakt in vijf thema’s die elk in een apart hoofdstuk worden behandeld. In het hoofdstuk Algemeen is de literatuur opgenomen die naar de mening van de […]