De kroon op het werk Werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen

Onder de titel “De kroon op het werk” is een informatief een aantrekkelijk boekje verschenen. In het boekje wordt stil gestaan bij het belang van een gezond klimaat voor de mensen en voor de bomen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de verschillende functies van bomen, de kosten van verzorging en de baten. Er wordt een pleidooi gehouden voor een noodzakelijke klimaatsverandering richting een economisch klimaat waarin alle functies van de natuur in het algemeen en bomen in het bijzonder op hun juiste waarde worden geschat.

Volledige informatie:
Lees hier het persbericht
U kunt hier deze brochure bestellen

Ook interessant:
Klimaat, economie, openbaar groen

Bron:
Plant Publicity Holland
Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners
Kenniscentrum triple E