Betekenis van groen voor mensen in Prachtwijken

In het kader van het programma Jeugd & Groen van de Raad voor het Landelijk Gebied, heeft de Raad aan TLU landschapsarchitecten gevraagd om een verkenning te doen voor dit onderwerp in de zogenaamde prachtwijken. In deze verkenning is gericht gekeken naar de betekenis van groen en openbare ruimte in aandachtswijken en naar mogelijkheden om, door middel van groen, ontmoeting van bewoners te stimuleren. Centraal in deze verkenning stonden de opgroeiende kinderen in de wijken. Kinderen en jongeren groeien op met de buurkinderen, hebben hun vriendjes van school in de buurt, komen elkaar op straat en op het schoolplein tegen. Voor hen is het cruciaal, dat de omgeving uitnodigend is, mogelijkheid tot verplaatsen geeft en veilig en inspirerend is.

Volledige informatie:
Lees hier het rapport

Ook interessant:
Prachtwijken, burgerparticipatie, kinderen

Bron:
Raad voor het Landelijk Gebied
TLU Landschapsarchitecten